Költészet - próza - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Költészet - próza

Nézet:

 

Figyelmébe ajánljuk Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából a  Krisztus bankója  című gyűjteményt.

 

 Luther Márton füveskönyve Reisinger János - szerkesztő
Luther Márton füveskönyve

2 000 FtKosárba

 Luther Márton füveskönyve

Eredeti ár: 2 200 Ft9% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Reisinger János - szerkesztő

Luther Márton füveskönyve

Erős vár a mi Istenünk!

Lazi Könyvkiadó

E kötet megjelenése tisztelegni kíván a valdensek, Wyclift, Husz János után kibontakozó legnagyobb európai reformáció főalakja előtt, aki 500 évvel ezelőtt olyan gondolatokat fogalmazott meg, melyek mindmáig érvényesek és folytatásra ösztönöznek.

A kálvinista kereszt Móricz Zsigmond
A kálvinista kereszt

400 FtKosárba

A kálvinista kereszt

Eredeti ár: 500 Ft20% Ár: 400 Ft

Kosárba
Móricz Zsigmond

A kálvinista kereszt

BIK Könyvkiadó

A kötet válogatást ad Móricz Zsigmond bibliai, vallás- és egyháztörténeti tárgyú írásaiból, amelyek 1908-tól 1940-ig jelentek meg, vagy az író kéziratos hagyatékából kerültek elő.

Arany János és az evangélium Podmaniczky Pálné
Arany János és az evangélium

400 FtKosárba

Arany János és az evangélium

Eredeti ár: 500 Ft20% Ár: 400 Ft

Kosárba
Podmaniczky Pálné

Arany János és az evangélium

BIK Könyvkiadó

Podmaniczky Pálné Vargha Ilona tanulmánya 1934-ben jelent meg először. Az irodalmi elemzés és értékelés Arany János műveinek erkölcsi-hitbeli megközelítésén alapszik.

Csendes csodák Reményik Sándor
Csendes csodák

2 150 FtKosárba

Csendes csodák

Eredeti ár: 2 500 Ft14% Ár: 2 150 Ft

Kosárba
Reményik Sándor

Csendes csodák

Olvasók Háza

Reményik Sándor a két világháború közötti erdélyi „költõ triász” nagyhatású mestere volt, akinek verseit a fél évszázados kényszerû elhallgattatás sem tudta feled­tetn­i. Ebben a kötetben a költõ Istennel vívódó verseit ismerheti meg az Olvasó. Önkriti­kus versek ezek, melyek a szigorú önvizsgálat jegyében születtek. Nem a dicsõségesen triumfáló egy­ház­ról, ha­nem a csõdbe jutott keresztény­sé­günk bûnbá­na­­táról szól­nak, amit csak a kemény tusákban megszerzett bizo­­dal­­mas hit old fel új hitvallomássá.

Erkölcs és iskola Babits Mihály
Erkölcs és iskola

300 FtKosárba

Erkölcs és iskola

Eredeti ár: 390 Ft23% Ár: 300 Ft

Kosárba
Babits Mihály

Erkölcs és iskola

Három tanulmány

BIK Könyvkiadó

Napjainkban heves viták folynak az erkölcstan oktatásáról, arról, hogy lehet-e ez világnézetileg semleges, mindenki által elfogadott lelkiismereti és erkölcsi értékek mentén haladó. Babits Mihály három tanulmánya különösebb magyarázat nélkül közreadva is elvezethet a kérdés megválaszolásához.

Katalin Benedek Elek
Katalin

1 700 FtKosárba

Katalin

Eredeti ár: 2 000 Ft15% Ár: 1 700 Ft

Kosárba
Benedek Elek

Katalin

Az emberség és a szeretet története

Olvasók Háza

  A nagy mesélő, Benedek Elek, a mesék halhatatlan gyűjtője vallott így: „A szeretet vezette tollamat, ez adott erőt, újra meg újra lankadó kezemnek.” Meséi ma is ízlésnevelő és jellemformáló hatásuak. Kevesen tudják róla, hogy kiváló regényíró is volt, e műfaj átlagából reális ábrázolásaival emelkedik ki az egyik legkiválóbb ifjúsági regénye a Katalin.

Kisversek költészete Reisinger János
Kisversek költészete

4 000 FtKosárba

Kisversek költészete

Eredeti ár: 5 000 Ft20% Ár: 4 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Kisversek költészete

Oltalom Alapítvány

Közel hétszáz verssel, elemzésekkel és illusztrációkkal, verskedvelőknek, gyermekektől a szépkorúakig.

Korhadt fakeresztek Rákosi Viktor
Korhadt fakeresztek

2 040 FtKosárba

Korhadt fakeresztek

Eredeti ár: 2 400 Ft15% Ár: 2 040 Ft

Kosárba
Rákosi Viktor

Korhadt fakeresztek

Olvasók Háza

A Korhadt fakeresztek hős lelkű kisemberek története. 1848-49 forradalmának és szabadságharcának aligha állítottak szebb emléket, mint ebben a novellás könyvben. Méltó – és nem is kisebb értékű – párja Jókai Csataképeinek.

Krisztus bankója Gárdonyi Géza
Krisztus bankója

550 FtKosárba

Krisztus bankója

Eredeti ár: 690 Ft20% Ár: 550 Ft

Kosárba
Gárdonyi Géza

Krisztus bankója

BIK Könyvkiadó

Gárdonyi Géza egész életében szakadatlan harcot folytatott a keresztény vallás ellen, és az őszerinte igazi vallásért. E kötetben szereplő tíz elbeszélése és öt regényéből vett részletek e küzdelmet példázzák.
Az író előtt mindenekfelett való volt Jézus Krisztus példája és gondviselése. Ezt megörökítő, s egyik legszebb elbeszélését (Krisztus bankója) ezért választottuk kötetünk címadójául.
Válogatta, szerkesztette és az utószót írta: Reisinger János 

Örömhírt mondok Bódás János
Örömhírt mondok

1 750 FtKosárba

Örömhírt mondok

Eredeti ár: 2 190 Ft20% Ár: 1 750 Ft

Kosárba
Bódás János

Örömhírt mondok

A jó érdekében emelni szót

Olvasók Háza

Bódás János a tiszta szavak költő-prédikátora volt, aki mindig ember, hívő tudott maradni az embertelenségben. Bódás versei ma üdítő, tiszta forrásvízként hatnak, és segítenek, hogy őseink hite, reménye, szeretete tovább éljen szívünkben.

Tanyák népe Nagy Edit
Tanyák népe

1 300 FtKosárba

Tanyák népe

Eredeti ár: 1 600 Ft19% Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Nagy Edit

Tanyák népe

Oltalom Alapítvány

"Milyen is a tanyák népe, hogyan viselkedik a délkelet-alföldi világ Szeged-Hódmezővásárhely-Szegvár kirajzolta területének embere? Mi maradt meg a régi világból, és hogyan rontott ebbe az utóbbi néhány évtized egyéneket, családokat, faluközösségeket egyaránt szétziláló fergetege? Miként keverte össze az értékrendeket, forgatta fel az emberi kapcsolatokat?

  Ki nekünk Petőfi Sándor? Reisinger János
Ki nekünk Petőfi Sándor?

4 000 FtElfogyott

  Ki nekünk Petőfi Sándor?

Eredeti ár: 5 000 Ft20% Ár: 4 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Ki nekünk Petőfi Sándor?

Oltalom Alapítvány - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

Az életrajzi, de kevéssé ismert érdekességeken túl e kötet tárgyköröket választ ki Petőfi költői örökségéből: a szerelem, a szabadság, a hazafiság és a világ végső sorsáról való töprengésmegnyilatkozásait.

A belső szobában Szász Ágnes (szerk.)
A belső szobában

1 990 FtElfogyott

A belső szobában

Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Szász Ágnes (szerk.)

A belső szobában

Gondolatok, töredékek, versrészletek

Élj Inkább Alapítvány

A Nyitott Szemmel magazin kiadásában jelent meg A belső szobában című idézetgyűjtemény. A kiadvány idézeteket, gondolatokat, töredékeket tartalmaz a világirodalom nagy gondolkodóitól, költőitől, íróitól.

A korai keresztények összevetése...

Eredeti ár: 1 260 Ft30% Ár: 880 Ft

Elfogyott
Blaise Pascal

A korai keresztények összevetése...

Aeternitas Kiadó

A kötet további kisebb műveket is tartalmaz.
Kiemelkedik nővére, Gilberte Périer Fivérem, Blaise Pascal című életrajzi írása.

Pascalt újra kiadják. Pascalt még mindig olvassuk, mert modern, és frissességéből negyedfél évszázad után sem veszített. Ahogy Egon Friedell írta kultúrtörténeti munkájában: akik a vallás lerombolásán fáradoztak, előbb-utóbb Pascalba botlottak, akik pedig védelmükbe kívánták venni, szintén őt hívták segítségül. E kötetben kettő kivételével eddig még ki nem adott kisebb írásait közöljük. Sorrendben: A bűnös megtéréséről; A korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel; Ima, amelyben betegsége helyes használatát kéri Istentől; Három értekezés az előkelők állapotáról; majd legvégül nővére megindító életrajzi írása Fivérem, Blaise Pascal címmel, amely kétségtelen elfo-gultsága ellenére is szerves részét képezik a különböző Pascal-összkiadásoknak.

A magyarok története Benedek Elek
A magyarok története

1 990 FtElfogyott

A magyarok története

Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Benedek Elek

A magyarok története

Olvasók Háza

Be­ne­dek Elek eb­ben a könyvében a ma­gyar tör­té­nel­met me­sé­li el a kez­de­tek­tõl, At­ti­la le­gen­dás bi­ro­dal­má­tól, a hon­fog­la­lás­tól egé­szen a ki­egye­zé­sig. Sor­sunk tö­mör fog­la­la­ta ez, „Elek apó” le­nyû­gö­zõ stí­lu­sá­ban el­me­sél­ve. Ezek a ve­re­tes ma­gyar nyel­ven írt szövegek a 20. században sok ki­ad­vány­ban mél­tat­lan át­dol­go­zást szen­ved­tek. A Ki­adó le­po­rol­ta a tör­té­ne­tek­re vé­let­len, vagy ál­sá­gos szán­dék­ból rá­ra­kó­dott port, és Be­ne­dek Elek eredeti szö­ve­gét ál­lí­tot­ta hely­re.

Arany János füveskönyve Reisinger János (szerk)
Arany János füveskönyve

2 200 FtElfogyott

Arany János füveskönyve

Ár: 2 200 Ft

Elfogyott
Reisinger János (szerk)

Arany János füveskönyve

Józan, okos mérték

Lazi Könyvkiadó

Az igazi bölcsességet különböző korok, kultúrák s azokon belül az egyes tudatosan, elvszerűen gondolkodó személyek mindig más és másféleképpen határozták meg. Arany János bölcsessége is a maradéktalan, osztatlan bölcsességet veszi célba.

Babits Mihály füveskönyve Reisinger János (szerk.)
Babits Mihály füveskönyve

1 500 FtElfogyott

Babits Mihály füveskönyve

Ár: 1 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János (szerk.)

Babits Mihály füveskönyve

S van-e hatalmasabb a gondolatnál?

Lazi Könyvkiadó

Egy mondatban, egy szóban Összeállította: Reisinger János
Egy mondatban, egy szóban

500 FtElfogyott

Egy mondatban, egy szóban

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Összeállította: Reisinger János

Egy mondatban, egy szóban

A beszéd erejéről

Oltalom Alapítvány

Ebben a kis kötetben mintegy tucatnyi történet beszél a rövid nyelvi közlések erejéről. Egy mondatot vagy egyetlen szót kaptak az elbeszélések írói, de ezek egész életükre végig kísérték őket. Vigasztaló, építő és biztató írások sorakoznak fel, melyek erőt és örömet nyújthatnak az élet nagy kérdései iránt őszintén érdeklődőknek, és nem utolsósorban könnyen továbbadhatók másoknak.

Honszerző Árpád Benedek Elek
Honszerző Árpád

1 290 FtElfogyott

Honszerző Árpád

Ár: 1 290 Ft

Elfogyott
Benedek Elek

Honszerző Árpád

A honfoglalás emlékei tizennégy lenyűgözően szép történetben

Olvasók Háza

Honszerző Árpád birodalmába kalauzol ez a történelmi olvasókönyv. Benedek Elek a középkori krónikások ősi írásai nyomán újra álmodja a hajdani világ ködbe vesző titkait.Ebből a máig élő legendából az őshaza, a honfoglalás emlékei bontakoznak ki előttünk, tizennégy gyönyörűséges történetben.

Jézus Krisztus füveskönyve Szerkesztő: Reisinger János
Jézus Krisztus füveskönyve

1 990 FtElfogyott

Jézus Krisztus füveskönyve

Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Szerkesztő: Reisinger János

Jézus Krisztus füveskönyve

Én vagyok a világ világossága

Lazi Könyvkiadó

Jézus mondásai rövidek, egyértelműek, hol lágyak, hol élesek, de sohase bántók vagy sértők. Jézus gondolkodtatni akart, erőnek erejével senkinek sem kívánta az elméjébe préselni igazságait. Az ige kardjával, melyet forgatott, sohase ütött, vágott, hadonászott, hanem szétválasztott: a jó és a rossz határát vonta meg. Követőit pedig e keskeny út irányába terelte, igazította.

Két gazdag ifjú Benedek Elek
Két gazdag ifjú

1 920 FtElfogyott

Két gazdag ifjú

Eredeti ár: 2 400 Ft20% Ár: 1 920 Ft

Elfogyott
Benedek Elek

Két gazdag ifjú

Bárányfelhők

Olvasók Háza

Benedek Eleknek a tisztesség az iránytűje. Hitte és azt vallotta, hogy enélkül az erkölcsi kincs nélkül mindenki egyformán koldusa a léleknek. Ma, amikor az olvasási kultúra válsága miatt sóhajtozunk, nem árt megszívlelni száz évvel ezelőtti jó tanácsát: „Valamint a házat is alulról kezdik építeni, azonképpen a magyar irodalom olvasóközönségének nevelését is alul, a gyermeknél kell kezdeni.”

Kezedbe adom mindenem

Eredeti ár: 2 480 Ft13% Ár: 2 150 Ft

Elfogyott

Kezedbe adom mindenem

Válogatás magyar írók és költők istenes verseiből

Olvasók Háza

A költészet kincsesháza sorozatunkban megjelent könyvbe, magyar írók és költők istenes verseiből válogattunk. Ez az első kötet időben Balassitól Reményikig tartalmazza a magyar vallásos líra kincseit.
Nem  pusztán a magyar irodalom jelentős értékei és az európai kultúra része ezek a költemények, hanem a hitben járó és a 21. századi Istent kereső ember szomjat oltó forrása.

Ki nekünk Arany János? Reisinger János
Ki nekünk Arany János?

4 000 FtElfogyott

Ki nekünk Arany János?

Eredeti ár: 5 000 Ft20% Ár: 4 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Ki nekünk Arany János?

Oltalom Alapítvány

A 66 évet élt Arany Jánosról hatvanhat történetet elevenítünk fel – életéből és műveiből. Tehetsége és jelleme egyaránt kidomborodik mindegyikőjükből.
Végigolvasva e kötetet nemcsak „a ballada Shakespeare-jét” látjuk, hanem azt a küzdő művészembert is, aki (Babits szavai szerint) „egész életét egy Hamlet életévé tette”.
A kiadvány Arany János születésének 200. évfordulójára jelent meg.

Kisvers nagymesterek Reisinger János
Kisvers nagymesterek

1 500 FtElfogyott

Kisvers nagymesterek

Eredeti ár: 1 950 Ft23% Ár: 1 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Kisvers nagymesterek

Oltalom Alapítvány

A magyar költészet rövid verseinek nagy tanulságai.
Németh G. Béla ajánlásával, Mészáros Katalin grafikáival.

Krisztusi kenyér Dsida Jenő
Krisztusi kenyér

2 000 FtElfogyott

Krisztusi kenyér

Eredeti ár: 2 390 Ft16% Ár: 2 000 Ft

Elfogyott
Dsida Jenő

Krisztusi kenyér

Engesztelő keresztény szeretet

Olvasók Háza

Dsida Jenő istenes ember volt, mai szóval hívő, akit hite irányít. Nem hagyományos vallásos verseket írt, amiben a Biblia örökbecsű történeteit akarta rímelő sorokba kényszeríteni, hanem hitet vallott, mert a dolgok mögött látta a teremtő Istent.

Magyar költők jövendölései Reisinger János
Magyar költők jövendölései

3 000 FtElfogyott

Magyar költők jövendölései

Ár: 3 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Magyar költők jövendölései

Oltalom Alapítvány

Többféle módja van a nemzeti költészet értékei számbavételének: készíthetünk korszak- és egyéni életút monográfiákat, kiemelhetünk és értelmezhetünk nagy költeményeket, de teret adhatunk annak az igénynek is, hogy az élet alapkérdéseiről szóló megnyilatkozásokat értelmezzünk, például hogyan szóltak költőink a boldogságról, szabadságról, szeretetről vagy igazságosságról. Ez a könyv az utóbbi szemlélet jegyében magyar költők jövőről szóló sejtelmeit, aggodalmait, megérzéseit veszi számba.

Mária, Galambok Benedek Elek
Mária, Galambok

2 200 FtElfogyott

Mária, Galambok

Ár: 2 200 Ft

Elfogyott
Benedek Elek

Mária, Galambok

Olvasók Háza

A magyar irodalomnak is vannak régi, lassan feledésbe merülő, de újraol­va­sás­ra méltó történetei. Az újraolvasás a kincsre találás felfedezésének örömével jár, mert a régi idők könyvei emberségünk titkait őrzik.

Páskulyné K. E. versei 1-2. (vászon)

Eredeti ár: 5 990 Ft30% Ár: 4 195 Ft

Elfogyott

Páskulyné K. E. versei 1-2. (vászon)

Olvasók Háza

Egyre kevesebben vannak olyan emberek, akiknek a vers mindennapi kenyerük. Páskulyné Kovács Erzsébet azon kevesek közé tartozik, akik a hittel kimondott szó erejében bíznak, és mernek Istennel szerzett tapasztalataikról, reménységükről és Jézus Krisztus embert átölelő igazságáról vallani. Verseiben a hitért küzdő ember belsõ útja bontakozik ki, lelki tusáival és győzelmeivel együtt. Ezek a megélt küzdelmek teszik hitelessé verseit.

Páskulyné K. E. versei 1-2. kötet (kartonált)

Eredeti ár: 4 990 Ft30% Ár: 3 495 Ft

Elfogyott

Páskulyné K. E. versei 1-2. kötet (kartonált)

Hitvallás a mindennapi szeretetről

Olvasók Háza

Egyre kevesebben vannak olyan emberek, akiknek a vers mindennapi kenyerük. Páskulyné Kovács Erzsébet azon kevesek közé tartozik, akik a hittel kimondott szó erejében bíznak, és mernek Istennel szerzett tapasztalataikról, reménységükről és Jézus Krisztus embert átölelő igazságáról vallani. Verseiben a hitért küzdő ember belsõ útja bontakozik ki, lelki tusáival és győzelmeivel együtt. Ezek a megélt küzdelmek teszik hitelessé verseit.

Pilinszky János füveskönyve Szerkesztő: Reisinger János
Pilinszky János füveskönyve

1 990 FtElfogyott

Pilinszky János füveskönyve

Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Szerkesztő: Reisinger János

Pilinszky János füveskönyve

Csönd és közelség

Lazi Könyvkiadó

Széchenyi István füveskönyve Reisinger János - szerkesztő
Széchenyi István füveskönyve

1 990 FtElfogyott

Széchenyi István füveskönyve

Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Reisinger János - szerkesztő

Széchenyi István füveskönyve

Merjünk nagyok lenni...

Lazi Könyvkiadó

Széchenyi István a tetté vált gondolat irányába tartott egész életében. A maga mindig találó és szellemes kijelentéseivel élve:  nem a „szájhősök”, hanem a „tetthősök” sorába kívánt tartozni. 
Gondolatvilágának legragyogóbb gyöngyszemeit gyűjtöttük össze ebbe a kötetbe. Nemcsak egyébként írásaiban bőven megtalálható aforisztikus csattanóit vettük számba, hanem máig érvényes gondolatmeneteit, anekdotáit, sőt imáit is.

BIK Könyvkiadó