Refor- máció 500 - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Refor- máció 500

Nézet:
 Kinyilatkoztatáson innen és túl

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

Kinyilatkoztatáson innen és túl

Tanulmányok a Bibliáról és a Biblia határvidékeiről

Spalding Alapítvány

A kötetben összegyűjtött írások mindegyike érdekes felvetésekből kiindulva keres választ mindnyájunk alapkérdéseire, és segít eligazodni a filozófiai és teológiai dilemmák labirintusában.

 Luther jelleme Dr. Walther Vilmos
Luther jelleme

1 400 FtKosárba

 Luther jelleme

Eredeti ár: 1 800 Ft22% Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Dr. Walther Vilmos

Luther jelleme

BIK Könyvkiadó

Ez a könyv nem szokványos egyháztörténeti munka - annál sokkal több. A reformáció vezéralakjának aprólékos gondossággal elkészített jellemrajzán túl izgalmas életrajzi, kortörténeti oknyomozást olvashatunk, s végigkalauzol egy sokunk számára eddig nem kellően ismert lelki ösvényen. Elénk tárja milyen rejtett fogyatékosságok és nyilvánvaló erények ötvöződtek Luther személyiségében, mely vonások méltán avatták őt korának egyik legnagyobb hithősévé.

 Luther Márton füveskönyve Reisinger János - szerkesztő
Luther Márton füveskönyve

2 000 FtKosárba

 Luther Márton füveskönyve

Eredeti ár: 2 200 Ft9% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Reisinger János - szerkesztő

Luther Márton füveskönyve

Erős vár a mi Istenünk!

Lazi Könyvkiadó

E kötet megjelenése tisztelegni kíván a valdensek, Wyclift, Husz János után kibontakozó legnagyobb európai reformáció főalakja előtt, aki 500 évvel ezelőtt olyan gondolatokat fogalmazott meg, melyek mindmáig érvényesek és folytatásra ösztönöznek.

 Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?

Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?

Dokumentumok és kérdések a 16. századi reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán

Spalding Alapítvány

Remélhető-e napjainkban az olyan igazságkereső vallásosság megelevenedése, mint amely a 16. századi reformációt jellemezte? Az 1517 óta eltelt ötszáz év nagy idő. Mi maradt meg, mi él tovább a reformáció örökségéből ma?
Korabeli művekből vett szemelvényekkel ismertetjük azokat az eszméket, amelyeket a reformáció a figyelem középpontjába állított. Bemutatjuk azt is - szintén szemelvények által -, hogy mi jellemzi a mai keresztény közgondolkodást ugyanezekben a témakörökben.

"Sötétségből világosság ragyogjon!"

Ár: 1 500 Ft

Kosárba

"Sötétségből világosság ragyogjon!"

A ma is időszerű reformáció

Spalding Alapítvány

Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója tiszteletére

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola negyedévenként megjelenő lapjában, a Sola Scriptura teológiai szakfolyóiratban megjelent, reformációhoz kapcsolódó cikkeit gyűjtöttük egybe ebben a kötetben.

„Továbbra is reformálódjatok!”

Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Magos István

„Továbbra is reformálódjatok!”

Reformáció Magyarországon – századról századra

Spalding Alapítvány

A reformáció ötödik centenáriuma jó alkalom a számvetésre és az önvizsgálatra, a további tennivalók tisztázására. A múlt történéseinek ismerete, tanulságainak levonása mindehhez elengedhetetlen. Amint a XVIII. század jeles tudósa, Bod Péter is megállapította egyetemes egyháztörténete bevezetésében: az ember ezáltal „a régiekből újságot, az elmúltakból jövendőket” tanulhat. Ehhez kíván hozzájárulni ez a könyv, amely a magyar reformáció kibontakozásától a jelen helyzetig kalauzolja az olvasót.

A Biblia évszázada Cserbik János - Tonhaizer Tibor
A Biblia évszázada

1 800 FtKosárba

A Biblia évszázada

Eredeti ár: 2 200 Ft18% Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Cserbik János - Tonhaizer Tibor

A Biblia évszázada

Szentírás-fordítások a reformáció korából

BIK Könyvkiadó

Természetesnek vesszük, hogy a Bibliát a saját nyelvünkön olvashatjuk. Azonban ez nem mindig volt így. A magyar nép is csak a kereszténység felvétele után hosszú-hosszú idővel lapozhatta fel a bibliai könyveket. Még 1590-ben is csupán 800 példányban jelenhetett meg első teljes Szentírás-fordításunk, Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája.

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai

Eredeti ár: 500 Ft20% Ár: 400 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai

A reformáció 500. évfodulóján

BIK Könyvkiadó

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete A nagy küzdelem  című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét. E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját – ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában. Olvasása segít tisztábban látnunk és vállalnunk Jézus Krisztustól kapott szolgálatunkat.

A könyvből e rövid kiadványban idézett részletek a reformáció 500. évfordulóján aktuálisabbak, mint valaha.

A skóciai reformáció története

Ár: 3 250 Ft

Kosárba
John Knox

A skóciai reformáció története

Hetedik Kiadó

Knox talán az egyetlen olyan kimagasló szereplő a reformáció 16. századi történetében, aki a bibliás históriás elkötelezettségével, szenvedélyes átélőként megírta nemzete küzdelmét a hit diadaláért. Az eredmény egy sodró lendületű, olykor krimiszerű mű. Nyilván más a Knox optikáján átszűrődő történet, mint azok a modernkori értekezések, amelyek úgyszólván tisztán emberi történetként tárgyalják és szedik ízekre a kor vallási viaskodásait.

Biblia - részletek

Ár: 1 500 Ft

Kosárba

Biblia - részletek

Ruth könyve, Jónás könyve, 1–40. zsoltár, Márk evangéliuma, Jelenések könyve

Spalding Alapítvány

Két rövid ószövetségi könyv és 40 zsoltár, valamint két újszövetségi könyv próbafordítását tartalmazza a kötet, egy új Biblia-fordítás első kezdeményeként.

Mit tesz most Jézus? Prancz Zoltán
Mit tesz most Jézus?

400 FtKosárba

Mit tesz most Jézus?

Eredeti ár: 500 Ft20% Ár: 400 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

Mit tesz most Jézus?

Hogyan válik teljessé a hit általi megigazulás tana Jézus papi és főpapi szolgálatának fényében?

BIK Könyvkiadó

Jézus kereszthalála, feltámadása és ezt követő mennybemenetele olyan bibliai kijelentések, amelyekről szinte mindenki hallott már. Azonban még a keresztények között is csak kevesen ismerik a Biblia válaszát erre az egyszerű kérdésre: „Mit tesz most Jézus?” 
Pedig ha csupán mákszemnyi esélyt is adunk annak, hogy a bibliai megváltás igaz, akkor ez életbevágó kérdéssé lép elő. Olyanná, amely által egyaránt feltárul Jézus megváltói művének lényege, valamint a kereszténység – azaz Jézus követésének – alapja és summája. 

Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról

Ár: 2 950 Ft

Kosárba
Luther Márton

Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról

A Galata-kommentár

Hetedik Kiadó

Luther Galata-kommentárja a Krisztus-központú teológia páratlan manifesztuma, a lelkiismeret felszabadító örömhíre. Pál levele a galatákhoz elevenen hordozza a keresztény tan azon központi magját, amelyből Luther felismerései táplálkoztak, és amely személyesen is hevítette. A Római mellett a Galata-levél az elsődleges szócsöve a Szentírás azon átfogó tanításának, miszerint a bűnös ember reménysége kizárólag a kereszten megszerzett üdvösség lehet, és egyedül a Krisztusban való hit által igazul meg, az emberi törvénybuzgalom és érdemek legcsekélyebb hozzájárulása nélkül.

Dr. Luther Márton önmagáról

Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Virág Jenő

Dr. Luther Márton önmagáról

Oltalom Alapítvány

Ez a könyv lépésről lépésre mutatja be Luther lelki-szellemi fejlődését, írásaiból választott, találó idézetek segítségével.
Luther Márton a legnagyobb munkát végezte el a kereszténység kétezer éves történelmében. A több mint egy évezrede tartó középkori sötétségből kellett kivezetnie az egyházat. Igaz felismeréseihez szintén Istentől kapott erő és bátorság társult. Találó a róla szóló mondás: istenfélelmen kívül nem ismert más félelmet.

Korszakok nyomában Ellen G. White
Korszakok nyomában

2 500 FtElfogyott

Korszakok nyomában

Eredeti ár: 3 000 Ft17% Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Korszakok nyomában

BIK Könyvkiadó

A kiadvány jelenleg nem kapható.
Magyarul: "A nagy küzdelem" címmel is megjelent, melyet ajánlunk figyelmébe.

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete A nagy küzdelem című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét.
E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját. Ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában.

BIK Könyvkiadó