Alapvető emberi kérdéseink - bibliai válaszok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Bibliaismeret Bibliai témákról Alapvető emberi kérdéseink - bibliai válaszok

  Alapvető emberi kérdéseink - bibliai válaszok

Ár: 3 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Alapvető emberi kérdéseink - bibliai válaszok

Biblikus rendszeres teológia

 • Kiadó: Spalding Alapítvány
 • Kiadás éve: 2023
 • Kötés: keményfedeles
 • Oldalszám: 392

Kiknek ajánlott ez a könyv? Mindazoknak, akik átfogó képet szeretnének nyerni a Biblia eszmei tartalmáról. Előzetes teológiai képzettség és a Bibliában való jártasság nélkül is érthető a szöveg. Bármely keresztény felekezethez tartozó, sőt más vallású vagy világnézetű olvasó is kézbe veheti e kötetet.

A teológiai tudományok egyik fő ága a rendszeres teológia, amely tematikus rendbe szedetten fejti ki a keresztény tanítás lényeges pontjait egy-egy adott keresztény felekezet nézőpontjából. biblikus rendszeres teológia annyiban más ehhez képest, hogy a kereszténység ősforrásának, a Bibliának a tanításait ismerteti. Tematikus felépítésű bibliai olvasókönyvet vesz kezébe az olvasó. Annyi összekötő szöveg kapcsolódik csupán az idézett bibliai igékhez, amennyit az egyes kijelentések közötti logikai összefüggés felmutatása kíván.

Tartalom:

 • A legalapvetőbb kérdés: Létezik-e egy teremtő-fenntartó Isten a világmindenség felett?
 • Mit jelent a "teremtő-fenntartó Isten" fogalma a Bibliában?
 • Isten személyes lény? Mi tudható erkölcsi jelleméről?
 • Kicsoda az ember?
 • Vannak-e Istennek az univerzumban az emberen kívül más értelmes teremtményei is?
 • Létezik-e az egész univerzumban érvényes egyetemes erkölcsi törvény?
 • Miképpen jelent meg a "bűn" Isten közvetlen környezetében, majd a földi világban is?
 • Hogyan viszonyult Isten a bűn megjelenéséhez? Milyen elven nyugszik az emberre vonatkozó megváltási terv?
 • Egyénekre vonatkozó "előre elrendelést" is magában foglal-e a megváltási terv?
 • Hogyan teremtett Isten lehetőséget a kommunikációra önmaga és az ember között a bűneset után?
 • Milyen küldetést bízott Isten Izráel népére megváltási tervében?
 • Miért tekinthető „a szabadság tökéletes törvényének" a Tízparancsolat?
 • "Miért lett Isten emberré?" - A testtélétel evangéliuma
 • Történeti esemény volt-e Jézus kereszthalála és feltámadása? Miért jelentette a megváltás művének győzelmét?
 • Mit jelent a Megváltó "Isten jobbjára ülése"? Miben áll "papi", közbenjáró szolgálata egyházáért?
 • Hogyan megy végbe a megváltás műve az egyes hívők életében? A keresztség és az úrvacsora rendeltetése
 • Miért kell várni az Őt követőknek is Krisztus visszajöveteléig a haláltól való szabadulásra? Mit tanít a Biblia a halálról és a feltámadásról?
 • Mi zajlik a történelem kulisszái mögött a bibliai kijelentések szerint? Küzdelem "Isten országa” és "Sátán fejedelemsége” között – "Az idők és időszakok rendje" - A lelkiismereti szabadság értéke és veszélyeztetettsége
 • Lesz-e pozitív végkifejlete az emberi történelemnek? (I.) A megváltási terv zárószakasza – A végső, egyetemes ítélet kezdete, szakaszai - Jézus visszajövetelének előjelei
 • Lesz-e pozitív végkifejlete az emberi történelemnek? (II.) Jézus dicsőséges második eljövetele - A végső, egyetemes ítélet befejező szakasza - A föld újjáteremtése
 • Függelék: Bibliai teremtéstan és evolúciótan. - Kiegészítik vagy kizárják egymást?

BIK Könyvkiadó