Bibliaismeret - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Bibliaismeret

Nézet:
    A nagy küzdelem 2024/2.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

A nagy küzdelem 2024/2.

BIK Könyvkiadó

Az ó- és újszövetségi egyház története, sőt az egész földi történelem, valamint egyéni hitharcunk megértésének kulcsa a „nagy küzdelem”-szemlélet. Szó szerint csak egy helyen található a nagy küzdelem kifejezés a Szentírásban, tartalmilag azonban mindenütt jelen van ez a szemlélet a Bibliában, erre a küzdelemre irányítja a figyelmünket az isteni kinyilatkoztatás véges-végig.
Negyedévi tanulmányaink összegző képet vázolnak fel e nagy küzdelemről a földi történelem kezdetétől annak lezárulásáig. Arra fordítjuk a figyelmet minden egyes korszakot illetően, hogy milyen célért, milyen módszerekkel küzd az ellenség, miként próbálja keresztezni és meghiúsítani Isten megváltási tervét, valamint miképpen küzd Jézus Krisztus – csakis erkölcsi lényével megegyező módon és eszközökkel – az emberek megmentéséért, a megváltási terv végső győzelméért.

    Alapvető emberi kérdéseink - bibliai válaszok

Ár: 3 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Alapvető emberi kérdéseink - bibliai válaszok

Biblikus rendszeres teológia

Spalding Alapítvány

Kiknek ajánlott ez a könyv? Mindazoknak, akik átfogó képet szeretnének nyerni a Biblia eszmei tartalmáról. Előzetes teológiai képzettség és a Bibliában való jártasság nélkül is érthető a szöveg. Bármely keresztény felekezethez tartozó, sőt más vallású vagy világnézetű olvasó is kézbe veheti e kötetet.

   Zsoltárok könyve 2024/1.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Zsoltárok könyve 2024/1.

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévi tanulmányban nem egyes zsoltárokat fogunk közelebbről megismerni, tanulmányozni, hanem tárgykörök szerint haladva több zsoltárból is részleteket emelünk ki az egyes témákhoz kapcsolódóan.
Miben áll a zsoltárok jellegzetessége és különleges értéke? Miért érzünk a szívünkhöz annyira közelállónak sok-sok zsoltár igét? Miért lapozzuk fel gyakran a zsoltárokat, amikor lelki békére és reménységre vágyunk?

  Testvérünk lett Jean Zurcher
Testvérünk lett

4 500 FtKosárba

  Testvérünk lett

Ár: 4 500 Ft

Kosárba
Jean Zurcher

Testvérünk lett

Az adventista krisztológia százötven éve

Hetedik Kiadó

„Nem színleg jött el emberi természetben.” Vagy el tudjuk gondolni, hogy a Testet Öltött tréfát űzött, komédiázott az emberrel: úgy tett, mintha, holott nem?
„Ha nem a mi emberi természetünkben jött volna el, nem segíthetne nekünk.” Dereng-e, hogy azzal, hogy angyalok szeplőtlen testébe öltöztetik, a bátyánkká lett Üdvözítőtől idegenítenek el?
Tényleg annyira lényeges ez? – teszik fel a kérdést sokan.
Csakhogy ez a Hitető kérdése, aki a „csakugyan?”-jaival előbb kételyt és zavart kelt, majd lassanként elmossa a határokat, hogy legvégül azzal szerelje le a maradék ellenállást, hogy „végtére is nem mindegy?”

 Az Ember és az Igazság Vankó Zsuzsa
Az Ember és az Igazság

800 FtKosárba

 Az Ember és az Igazság

Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az Ember és az Igazság

Jézus perének tükrében

Spalding Alapítvány

Második, átdolgozott kiadás.

Az igazságos és az igazságtalan gondolkodásmód szembeállításáról szól ez a könyv, egy nevezetes per, Jézus pere kapcsán. Saját igazságtalanságainkkal szembesülünk e per tükrében. Fájdalmas a szem­benézés, de késztetést adhat az igazság szorgalmas, szenvedélyes keresésére, és kívánatos céllá teheti számunkra az  igaz emberré válást. 

 Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?

Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?

Dokumentumok és kérdések a 16. századi reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán

Spalding Alapítvány

Remélhető-e napjainkban az olyan igazságkereső vallásosság megelevenedése, mint amely a 16. századi reformációt jellemezte? Az 1517 óta eltelt ötszáz év nagy idő. Mi maradt meg, mi él tovább a reformáció örökségéből ma?
Korabeli művekből vett szemelvényekkel ismertetjük azokat az eszméket, amelyeket a reformáció a figyelem középpontjába állított. Bemutatjuk azt is - szintén szemelvények által -, hogy mi jellemzi a mai keresztény közgondolkodást ugyanezekben a témakörökben.

 Természet és lelkivilág törvénye

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Emilian Niculescu

Természet és lelkivilág törvénye

Oltalom Alapítvány

Isaac Newton, mint hűséges keresztény beismerte, hogy az emberi tudomány törekvése hasonlít a tengerparton játszó kisgyermekéhez: "...olyan vagyok, mint a tengerparton játszó gyermek, aki játék közben imitt-amott egy, a szokottnál laposabb kavicsot, vagy szebb kagylót talál, míg az igaszág nagy óceánja egészében felfedezetlenül terül el tekintetem előtt.

"Egy a legkisebbek közül" 2019/03.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

"Egy a legkisebbek közül" 2019/03.

Szolgálat az ínségben lévőkért

BIK Könyvkiadó

Negyedévi tanulmányaink sorra veszik a területeket, ahol szinte kiáltó az ínség, ahol szerető szívű, áldozatkész keresztények szolgálatáért kiált minden.
Isten Igéje arra tanít, hogy ahol szükséget látunk, ott azonnal lépjünk hitbeli bátorsággal, és kézzelfoghatóan tapasztaljuk majd Isten áldását, segítségét. Amit önzetlen szeretetből, hitben vállalunk, ahhoz Isten többleterőt, bölcsességet, illetve ha szükséges, anyagi forrásokat ad.

"Elküldöm hozzátok a Vigasztalót" 2017/01.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

"Elküldöm hozzátok a Vigasztalót" 2017/01.

A szentlélek személye és munkája

BIK Könyvkiadó

"Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint " 2017/02. Egerváriné Árvai Márta, Kovács Zoltán
"Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint " 2017/02.

600 FtKosárba

"Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint " 2017/02.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Egerváriné Árvai Márta, Kovács Zoltán

"Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint " 2017/02.

Péter apostol I. és II. levele

BIK Könyvkiadó

„Nyugalmat adok néktek” 2021/03.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

„Nyugalmat adok néktek” 2021/03.

A Krisztus által elnyerhető békesség

BIK Kiadó

Negyedévi tanulmányaink a legszükségesebb és a legkívánatosabb dologról szólnak: a Krisztus által elnyerhető, valódi, belső békességről. A Biblia kifejező hasonlattal szól erről az oly igen áhított békességről: „Bárcsak figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a folyóvíz…” (Ésa 48,18)

A Biblia évszázada Cserbik János - Tonhaizer Tibor
A Biblia évszázada

1 800 FtKosárba

A Biblia évszázada

Eredeti ár: 2 200 Ft18% Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Cserbik János - Tonhaizer Tibor

A Biblia évszázada

Szentírás-fordítások a reformáció korából

BIK Könyvkiadó

Természetesnek vesszük, hogy a Bibliát a saját nyelvünkön olvashatjuk. Azonban ez nem mindig volt így. A magyar nép is csak a kereszténység felvétele után hosszú-hosszú idővel lapozhatta fel a bibliai könyveket. Még 1590-ben is csupán 800 példányban jelenhetett meg első teljes Szentírás-fordításunk, Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája.

A Biblia tíz vázlatpróféciája

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia tíz vázlatpróféciája

Merre halad a történelem?

Oltalom Alapítvány

Tíz hatalmas léptékű, évezredek eseményeit felölelő jövendölés található a Bibliában. Ezeket a perspektivikus vagy vázlatpróféciákat tovább részletezi az a mintegy hatszáz pillanatkép-prófécia, melynek egyharmada szól a Megváltónak első, másik kétharmada pedig a második eljöveteléről A Biblia "prófétai beszéd"-ként határozza meg magát, melyben "egy szó se támad saját magyarázatból". (2Pt 1: 19-21)

 

A boldogság törvénye (kemény)

Ár: 1 900 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A boldogság törvénye (kemény)

Bibliai etika és antropológia

Spalding Alapítvány

Az etika és az antropológia szoros összefüggését megállapítja és hangsúlyozza korunk filozófiája is. Az összefüggés a keresztény etika és antropológia esetében is nyilvánvaló. A keresztény antropológia nem csupán az emberi lény csodájáról szól, hanem betegségéről, meghasonlottságáról is, radikálisabban, mint bármely filozófiai antropológia, vagy bármely más vallás emberről szóló tanítása.

A boldogság törvénye (puha)

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A boldogság törvénye (puha)

Bibliai etika és antropológia

Spalding Alapítvány

Az etika és az antropológia szoros összefüggését megállapítja és hangsúlyozza korunk filozófiája is. Az összefüggés a keresztény etika és antropológia esetében is nyilvánvaló. A keresztény antropológia nem csupán az emberi lény csodájáról szól, hanem betegségéről, meghasonlottságáról is, radikálisabban, mint bármely filozófiai antropológia, vagy bármely más vallás emberről szóló tanítása.

A bölcsesség igéi - Példabeszédek könyve 2015/01.

Eredeti ár: 850 Ft29% Ár: 600 Ft

Kosárba

A bölcsesség igéi - Példabeszédek könyve 2015/01.

BIK Könyvkiadó

A Filemonhoz írt levél Várkonyi András
A Filemonhoz írt levél

450 FtKosárba

A Filemonhoz írt levél

Ár: 450 Ft

Kosárba
Várkonyi András

A Filemonhoz írt levél

BIK Könyvkiadó

Az Újszövetség rövid irata, a Filemonhoz írt levél első olvasásra azt a benyomást keltheti az olvasóban, hogy témája távol áll a XXI. század emberétől, hiszen a rabszolgaság és rabszolga-felszabadítás oly messze van tőlünk, bár sok helyütt ma is tömegek élnek elnyomás alatt. A sorok közül mégis a krisztusi szabadságevangélium valódi lényege bontakozik ki előttünk.

A kereszt és árnyéka Stephen N. Haskell
A kereszt és árnyéka

1 500 FtKosárba

A kereszt és árnyéka

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Stephen N. Haskell

A kereszt és árnyéka

BIK Könyvkiadó

Az örökkévalóság is kevés ahhoz, hogy valaha is fel lehessen mérni a Kálvária keresztjén kinyilvánított szeretet mélységét. Krisztus végtelen jósága és Sátán határtalan önzése került ott szemtől szembe egymással. A judaizmus egész rendszere az előképeivel, jelképeivel együtt a kereszt árnyéka volt, amely visszanyúlik az Éden kapujáig, és magában foglalja az evangélium tömör próféciáját... A kereszt és árnyéka című könyvben az előkép és a valóság egymás mellé kerül, annak reményében, hogy az olvasó így talán jobban megismeri az Üdvözítőt...

A keresztény "sáfárság" 2018/01.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

A keresztény "sáfárság" 2018/01.

A ránk bízott képességek, lehetőségek és javak felhasználása

BIK Könyvkiadó

Olyan bibliai tanításokkal foglalkozunk ebben a negyedévben, amelyek arról szólnak, hogyan bánjunk anyagi javainkkal, képességeinkkel és lehetőségeinkkel – mindazzal, ami osztályrészül jutott nekünk ebben a földi életben. Hogyan gazdálkodjunk annak tudatában, hogy e világon minden, beleértve saját magunkat is, a teremtő és fenntartó Isten tulajdona. Hogyan éljünk annak tudatában, hogy sáfároknak, „vagyonkezelőknek” tekinthetjük önmagunkat, akik számadással tartozunk Teremtőnknek.

A Lélek gyümölcsei 2010/01 Egerváriné Árvai Márta
A Lélek gyümölcsei 2010/01

600 FtKosárba

A Lélek gyümölcsei 2010/01

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba
Egerváriné Árvai Márta

A Lélek gyümölcsei 2010/01

Krisztusi jellemvonások

BIK Könyvkiadó

A nagy küzdelem Ellen G. White
A nagy küzdelem

1 400 FtKosárba

A nagy küzdelem

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A nagy küzdelem

A kereszténység történetében tükröződő egyetemes konfliktus

Advent Kiadó és Editura

Mérete: 170 x 130 mm, színes kivitel, kartonált

A megváltás történetének egyik legfontosabb időszaka isteni szemszögből, Jeruzsálem '70-ben történt elpusztításától az új Jeruzsálemig. Ezt a könyvet a világ szinte valamennyi nyelvére lefordították. Az 1888-as első megjelenése óta pedig számolatlan példányban lelt gazdára, miközben szemernyit sem veszített népszerűségéből és aktualitásából.
Mi a titka? A titka profetikus erejében van. Bár az emberi történelem eseményeit veszi sorra fejezetről fejezetre, a történésekre bibliai szemmel tekint. Fellebbenti a világot takaró fátylat, hogy lássuk, a történelem nem pusztán emberi cselekmények sorozata, hanem Isten ténykedése értünk, mindenkiért: Isten „hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson” (2Pét 3,9). A könyv különleges képet mutat a világ teremtő Istenéről, aki a színfalak mögött küzd az emberért, hogy aki csak lehet, végül elnyerje az üdvösség koronáját.

A népszerűtlen Messiás Prancz Zoltán
A népszerűtlen Messiás

1 500 FtKosárba

A népszerűtlen Messiás

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

A népszerűtlen Messiás

Karácsonytól húsvétig

BIK Könyvkiadó

Ki volt Jézus valójában? Miért volt népszerűtlen a földi szolgálata idején? Népszerűtlensége az érdemtelenségéből fakadt, vagy ellenkezőleg: ha a mélyére nézünk, éppen hogy hitelesítette a küldetését? Egyáltalán indokolt-e, hogy múlt időben beszéljünk Jézusról, vagy nagyon is jelen időben kell szólnunk róla?

A pápaság mint ökumenikus probléma

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba
Paolo Ricca

A pápaság mint ökumenikus probléma

BIK Könyvkiadó

A szerző a koraközépkorban indult valdensmozgalom ma élő személyisége, a katolicizmus ismert tudósa.

A prófétaság lelki ajándéka 2009/1.

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba

A prófétaság lelki ajándéka 2009/1.

BIK Könyvkiadó

A rómabeliekhez írt levél I.rész 2010/03

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba
Hites Gábor

A rómabeliekhez írt levél I.rész 2010/03

BIK Könyvkiadó

A rómabeliekhez írt levél II.rész2010/03

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba
Hites Gábor

A rómabeliekhez írt levél II.rész2010/03

BIK Könyvkiadó

A római antikrisztusról Andreas Helwig
A római antikrisztusról

1 400 FtKosárba

A római antikrisztusról

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Andreas Helwig

A római antikrisztusról

Aeternitas Kiadó

"Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat."
Mit takar a Jelenések könyvében e titokzatos szám: 666? Egy régóta és sokat vitatott kérdés tárgyalásában - miután a legtöbb magyarázó inkább a homályosítást, így az érdeklődők kétségbe ejtését választotta - engedünk utoljára szót egy derék, klasszikus műveltségű berlini teológiaprofesszornak, aki 1612 óta vár e meghallgatásra.
Ez az első ismert, nyomtatásban is fennmaradt egységes kommentár a 666 által jelzett Antikrisztus meghatározásához! Az első, de - fájdalom! - azóta is ama kevesek közül való.

A Szabadító jövetele I. kötet

Ár: 2 400 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A Szabadító jövetele I. kötet

Messiási ígéretek a Bibliában

Spalding Alapítvány

Semmi túlzás nincs abban a megállapításban, hogy az emberiség története drámai szakaszba jutott. A klímaváltozás, a háborús konfliktusok, az ebből fakadó népvándorlás, továbbá a gazdasági, szociális, nemzedéki, kulturális és egyéb krízisjelenségek egymásra halmozódása, valamint a megoldásukra mutatkozó csekély esély miatt reális e kijelentés.
Kiélezett tehát a kérdés: Mit tartalmaznak a Szentírás isteni Szabadítóra vonatkozó ígéretei? Hitelesítette-e ezeket múltbeli beteljesedésük? Vannak-e olyan vonatkozásai ezeknek az ígéreteknek, amelyek még nem teljesedtek be? Adhatnak-e valamilyen reménységet ezek a jövőt illetően?

A Szabadító jövetele II. kötet

Ár: 2 400 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A Szabadító jövetele II. kötet

Messiási ígéretek a Bibliában

Spalding Alapítvány

A Szabadító jövetele című könyv I. és II. kötete az ószövetségi messiási próféciák tartalmát törekszik mélységeiben feltárni, egybevetve azokat az újszövetségi hivatkozásokkal, amelyek rámutatnak beteljesedésükre. Rendkívül tömörek a messiási próféciák. Különleges, sokatmondó kifejezéseket tartalmaznak. Nyelvi szempontból is remekműveknek tekinthetők. Ami pedig a tartalmukat illeti, a legfontosabbról szólnak: az isteni Szabadító személyéről, a megváltás történelmi művének döntő eseményeiről. Minderről úgy, hogy tele vannak szépséges, vigasztaló, bátorító ígéretekkel.

A szabadság evangéliuma 2011/04. 1. rész

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba

A szabadság evangéliuma 2011/04. 1. rész

A Galatákhoz írt levél

BIK Könyvkiadó

A szabadság evangéliuma 2011/04. 2. rész

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba

A szabadság evangéliuma 2011/04. 2. rész

A Galatákhoz írt levél

BIK Könyvkiadó

A szentély 2013/04. Martin Pröbstle
A szentély 2013/04.

600 FtKosárba

A szentély 2013/04.

Eredeti ár: 800 Ft25% Ár: 600 Ft

Kosárba
Martin Pröbstle

A szentély 2013/04.

BIK Könyvkiadó

A tanulmány mellé ajánlott olvasmányok:
Az ószövetségi szentély és az evangélium
A kereszt és árnyéka

A Szentírás kijelentései a halálról és a feltámadásról 2022/04.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

A Szentírás kijelentései a halálról és a feltámadásról 2022/04.

BIK Kiadó

A tartalomból:
A bűn és a halál összefüggése, eredete --- Az első és a „második halál” --- A halottak állapota --- A lélek halhatatlanságának eszméje --- Van-e szó a Bibliában „pokolról”? --- Óvás a spiritizmustól --- A feltámadás ígérete

A szolgáló élet Krisztus oldalán 2012/02.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba
Cserbik János

A szolgáló élet Krisztus oldalán 2012/02.

BIK Könyvkiadó

A Vigasztaló eljövetele LeRoy Edwin Froom
A Vigasztaló eljövetele

1 600 FtKosárba

A Vigasztaló eljövetele

Ár: 1 600 Ft

Kosárba
LeRoy Edwin Froom

A Vigasztaló eljövetele

Advent Kiadó

Van-e félreértettebb és félremagyarázottabb kérdés, mint a Szentléleknek a jelenléte és tevékenysége? Le Roy Edwin Froom ezzel a kötettel olyan művet ad a kezünkbe, amely a legapróbb részletekig kitér a Szentírás minden utalására, amely a Szentlélekkel kapcsolatos. Istennek történő odaszánásra és szívbéli átadásra hív, amelyhez a Szentlélek Isten ismerete és bennünk lakozása elengedhetetlen. Művét a hit és az alázat jellemzi.

A zsidókhoz írt levél 2022/01.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

A zsidókhoz írt levél 2022/01.

„Olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült”

BIK Kiadó

„...e szent könyvek között egy sincs, amely Krisztus papságát oly világosan fejtegetné, s az ő halálával bemutatott egyetlenegy áldozata erejét és méltóságát oly felségesen magasztalná, valamint a szertartások használatáról és azok eltörléséről bővebben beszélne…” Kálvin János

Aki Isten nevében szól Rozmann Károlyné
Aki Isten nevében szól

700 FtKosárba

Aki Isten nevében szól

Ár: 700 Ft

Kosárba
Rozmann Károlyné

Aki Isten nevében szól

Olvasók Háza

A Biblia egyértelmű természetességgel ír a próféták munkájáról, akik által Isten megszólítja a bűn világába szakadt embert, szeretetéről biztosítja, és békejobbját kínálja neki. A prófétai ige mindig megbíz, irányít, örömöt és reménységet ad. Feltárja az Istenhez visszavezető utat, s akár a múlt, akár a jövő eseményeibe avatja be az üzenet befogadóját, minden esetben a jelen tennivalóira irányítja figyelmét, megmutatva a mindig esedékes "ma" alapvető feladatait. Mindezt megtetézi kegyelmes hívásával: légy te az az ember, aki Isten nevében szól!

Az "örökkévaló szövetség" ígérete 2021/02.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az "örökkévaló szövetség" ígérete 2021/02.

BIK Kiadó

A tanulmányok átfogják az Ó- és Újszövetség Isten és ember szövetségével kapcsolatos tanításait. Szó lesz a Noéval, Ábrahámmal, Izráel népével, a papsággal és Lévivel kötött szövetségről. Úgyszintén a Dáviddal kötött szövetségről, az örök kegyelmi szövetségről, az új szövetségről, valamint az ahhoz kapcsolódó szövetségi szertartásokról, a keresztségről és az úrvacsoráról.
Nagy és felemelő, sok mindent magában foglaló téma ez. Benne rejlik az egész evangélium, a hit általi megigazulás csodája.

Az adventnépre bízott küldetés 2023/4.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az adventnépre bízott küldetés 2023/4.

„Az örökkévaló evangélium” hirdetése időszerű felhívásokkal

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben mindössze hét bibliavers (Jel 14,6–12) lesz a Biblia-tanulmányaink témája. Ez a néhány ige azonban olyan rendkívüli jelentőségű tartalmat hordoz, hogy indokolt, sőt feltétlenül szükséges a részletes tanulmányozásuk.

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

Eredeti ár: 2 500 Ft20% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

BIK Könyvkiadó

Az alapvető biblia tanítások kátéja kérdések és feleletek formájában ismerteti a legfontosabb bibliai tanításokat. A válaszok bibliai igék megjelöléséből és magyarázó megjegyzésekből állnak. A kérdésekre választ adó igék nagy részét kiírva, kiemelten találjuk a kiadványban.

Az apostolok története Ellen G. White
Az apostolok története

2 500 FtKosárba

Az apostolok története

Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az apostolok története

Advent Kiadó

A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között évezredek óta tart, könyvünk e kozmikus méretű történelemnek csupán egy rövid szakaszával foglalkozik: A könyv a kereszténység születésének körülményeit írja le.Krisztus beváltva ígéretét, mennybe menetele után elküldte a Szentlelket, s Ő tanítványokká tette Jézus követőit. A mai bűnterhes világban Krisztus követőinek az a feladata, hogy hirdessék az örömhírt minden embernek, miszerint van a bűn fogságából szabadulás.

Az Efézusiakhoz írt levél 2023/2.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Az Efézusiakhoz írt levél 2023/2.

BIK Könyvkiadó

Az Efézusbeliekhez írt levelet a Kolossé- és Filippibeli gyülekezethez írt levéllel együtt első római fogságából írta Pál apostol, valószínűleg i. sz. 62-ben. Az apostolt szoros kapcsolat fűzte a gyülekezethez. Három esztendeig munkálkodott ebben a városban, amely az Ázsia nevű tartomány központja volt.

 

Az evangélium az Ószövetségben 2023/03.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Az evangélium az Ószövetségben 2023/03.

A messiási próféciák tanúságtétele

BIK Könyvkiadó

A Krisztus megváltó művéről szóló evangélium többféleképpen benne foglaltatik az Ószövetségben: tömör igei kijelentések formájában is (pld. Ezék 36,26–27), az áldozati rendszer által is – amely képiesen, szemléletesen mutatta be a Megváltót mint helyettes áldozatot, valamint közbenjáró papot és főpapot –, a harmadik módot pedig, ahogyan Isten a megváltás jó híréről szólt, a messiási próféciák jelentették. Mostani bibliatanulmányaink az evangélium ószövetségi közlésének erről a harmadik módjáról szólnak.

Az igazlelkűség övétől a Lélek kardjáig

Eredeti ár: 1 890 Ft21% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Kökényes Zsuzsa

Az igazlelkűség övétől a Lélek kardjáig

A keresztény küzdelem

Olvasók Háza

Korunkban, amikor annyi téves tanítás terjed egyrészt az "olcsó kegyelem"-ről, másrészt a varázsütésre történő "megtérések"-ről, e könyvben található gondolatok visszavezetnek a Biblia tanításához, a valódi megtérés és az élethosszig tartó keresztény küzdelem kérdéséhez.

Az Ige testté lett... Szabó Ferenc
Az Ige testté lett...

1 100 FtKosárba

Az Ige testté lett...

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Szabó Ferenc

Az Ige testté lett...

Szabó Ferenc

Jézus Krisztus megtestesülése a legnagyobb esemény az emberi történelemben. Isten Fia megszületett emberként, itt élt, meghalt és feltámadt. Győzött a halálon – értünk, emberekért.
- Ki volt az, aki testté lett?
- Mit jelentett Jézusnak „testté lenni”?
- Mit tanít az Ige erről a hatalmas eseményről?
- Mi ennek a jelentősége a mi életünkre nézve?
- Jézus követhető példakép, vagy elérhetetlen eszmény?
- Hogyan győzött Jézus, és hogyan győzhetünk mi?

Az isteni előre elrendelés

Ár: 650 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az isteni előre elrendelés

Kétségeket keltő titok, vagy jó hír?

Spalding Alapítvány

Isten "gondolatai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél " (Ésa 55,8-9) - ez válik nyilvánvalóvá az isteni előre elrendeléssel kapcsolatos bibliai kijelentések megértése nyomán. A kétségek homálya eloszlik, helyette felszabadító, bátorító jó hírről szerezhetünk tudomást.

Az örömhír Ellet Joseph Waggoner
Az örömhír

1 500 FtKosárba

Az örömhír

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Ellet Joseph Waggoner

Az örömhír

BIK Könyvkiadó

Bármely bibliai könyv tanulmányozásakor a legjobb módszer az, ha az olvasót rávezetjük az önálló igekutatásra. Ha szorgalmas és kitartó, hamarosan mindent meg fog érteni, ami feltárul előtte. Többet tanulunk úgy egy embertől, ha beszélünk vele, mintha csak valaki beszélne róla. Kezdjük a galáciai levéllel, és a levél hadd beszéljen önmagáért.

Az úrvacsora teológiája

Eredeti ár: 650 Ft23% Ár: 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az úrvacsora teológiája

BIK Kiadó

Az úrvacsora eszmei tartalmáról, tanításáról és gyakorlatáról szól az a két cikk, amit ez a kis kiadvány magában foglal. Az első írás a keresztény felekezetek eltérő úrvacsora-értelmezéséről és gyakorlatáról is szót ejt.

Az üdvösség története Alfred-Felix Vaucher
Az üdvösség története

2 240 FtKosárba

Az üdvösség története

Ár: 2 240 Ft

Kosárba
Alfred-Felix Vaucher

Az üdvösség története

A Szentírás tanításának kézikönyve

Spalding Alapítvány

A könyv lényegében szemelvénygyűjtemény, kisebb részben tartalmazza csak Alfred Vaucher saját gondolatait, aki másfél száznál is több szerző műveiből emelt ki idézeteket az egyes témakörökhöz. A különböző felekezethez tartozó szerzők ugyanazon eredményre jutottak: egymás felfedezéseit megerősítve és kiegészítve tanúskodnak a Bibliában található isteni kinyilatkoztatás egységességéről, mélységeiről, szépségeiről, mindenki számára érthető voltáról.

Biblia - részletek

Ár: 1 500 Ft

Kosárba

Biblia - részletek

Ruth könyve, Jónás könyve, 1–40. zsoltár, Márk evangéliuma, Jelenések könyve

Spalding Alapítvány

Két rövid ószövetségi könyv és 40 zsoltár, valamint két újszövetségi könyv próbafordítását tartalmazza a kötet, egy új Biblia-fordítás első kezdeményeként.

Biblia - standard Károli Gáspár (ford.)
Biblia - standard

3 700 FtKosárba

Biblia - standard

Ár: 3 700 Ft

Kosárba
Károli Gáspár (ford.)

Biblia - standard

Kálvin Kiadó

A teljes Szentírást Károli Gáspár fordította le először magyar nyelvre, s Vizsolyban nyomtatták ki 1590-ben. A legnagyobb hatású magyar bibliafordítás szövegét utoljára 1908-ban javították (revideálták), ezt veheti kezébe a mai olvasó.

Mérete: 168x110 mm


Biblia (RBE) Károli Gáspár (ford.)
Biblia (RBE)

1 600 FtKosárba

Biblia (RBE)

Eredeti ár: 2 000 Ft20% Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Károli Gáspár (ford.)

Biblia (RBE)

Román Biblia Egyesület

A teljes Szentírást Károli Gáspár fordította le először magyar nyelvre, s Vizsolyban nyomtatták ki 1590-ben. A legnagyobb hatású magyar bibliafordítás szövegét utoljára 1908-ban javították (revideálták), ezt veheti kezébe a mai olvasó.

Mérete: 206x135 mm

Bibliai jellemrajzok 2010/04 Kovács Zoltán
Bibliai jellemrajzok 2010/04

600 FtKosárba

Bibliai jellemrajzok 2010/04

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba
Kovács Zoltán

Bibliai jellemrajzok 2010/04

Az evangéliumok mellékszereplői

BIK Könyvkiadó

Családi életünk 2019/02.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

Családi életünk 2019/02.

A házasság szentsége

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben a családra vonatkozó bibliai kijelentésekkel foglalkoznak tanulmányaink, ezeken belül hangsúlyosan a házassággal mint szereteten és hűségen alapuló szövetséggel. Ezért hat tanulmány is szól a házasságról.

Dániel könyve 2020/01. 1-2. rész

Eredeti ár: 1 400 Ft36% Ár: 900 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Dániel könyve 2020/01. 1-2. rész

„Aki olvassa, értse meg!”

BIK Könyvkiadó

Biblia-tanulmányaink tárgya ebben a negyedévben: Dániel könyve. E könyv úgynevezett történeti fejezetei (1,3–6) értékes mondanivalót foglalnak magukban, különösen a végidőben élők számára. A hangsúlyt mégis a prófétikus fejezetek (2,7–12) tanulmányozására tesszük, mert nagy szükségünk van arra, hogy ezeket helyesen értsük. A tartalomjegyzékre pillantva látható, hogy erre törekedtünk.

Ésaiás könyve 2021/01.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

Ésaiás könyve 2021/01.

„Kihez hasonlítjátok Istent, és milyen képet készítetek Őróla?”

BIK Kiadó

Ésaiás próféta könyve nagy terjedelmű, 66 fejezetet magában foglaló bibliai irat. Sok mély mondanivalójú isteni kinyilatkoztatást közvetít. Különösen gazdagon tartalmaz messiási próféciákat és vigasztaló ígéreteket. Ezért „az Ószövetség evangélistájának” is nevezik Ésaiás prófétát, aki mintegy hatvan évig volt Isten üzeneteinek a hírnöke Júda országában. Viszontagságos történelmi időben végezte szolgálatát, az i. e. 8–7. században.

Ezsdrás-Nehémiás könyve 2019/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Ezsdrás-Nehémiás könyve 2019/04.

„Isten felindítá a lelküket”

BIK Könyvkiadó

Júda népe babiloni fogság után hazatért maradékának a történetét Ezsdrás könyve kezdi elbeszélni, Nehémiás könyve pedig folytatja.
Mi a lelki jelentősége és időszerűsége számunkra Ezsdrás és Nehémiás könyve tanulmányozásának? Jézus második eljövetele előtt, e sorsdöntő időben éppúgy tönkremegy Isten műve – Sátán alattomos, a fundamentumokat is aláásó munkája, valamint Isten népe hűtlensége folytán –, mint ahogyan ez a Jézus első eljövetelét megelőző fontos időszakban történt. Ezért ma is szükséges a romokból való újjáépítés. Ennek az újjáépítő munkának a nehézségei, veszélyei, a vele kapcsolatos lelki tanulságok, valamint az eredményesség titka hasonlóak az egykori, babiloni fogság utáni újjáépítés tapasztalataihoz.

Felkészülés a vég idejére 2018/02.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

Felkészülés a vég idejére 2018/02.

„Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!” (Mk 13,5)

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben a Felkészülés a vég idejére címmel dolgozzák fel az elõkészület témáját szombatiskolai tanulmányaink. Ha az idõk jeleit felismerjük és komolyan vesszük, akkor mindennél fontosabbnak látjuk a Bibliatanulmányainkban foglaltak átgondolását, valamint a gyakorlati következtetések levonását ezekbõl a mindennapi életünkre vonatkozóan.

Gondolatok a Hegyi beszédről

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Gondolatok a Hegyi beszédről

Advent Kiadó

A Hegyibeszéd az evangéliumok - és talán az egész Újszövetség - legismertebb részlete. Isten áldott üzenetét tartalmazza, amely nemcsak hívőknek szól, hanem az egész emberi családnak. Olyan beszéd ez, amelyből megérthetjük a Tízparancsolat lelkiségét, azt, hogy a parancsolatok megtartása az Isten iránti szeretet jele.

Ha meghal az ember, hol van ő?

Ár: 770 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Ha meghal az ember, hol van ő?

Spalding Alapítvány

Megválaszolható-e a címben feltett kérdés? Kimondhatjuk, hogy nincs tudományos válasz a kérdésre. Lehetséges-e a különböző vallási válaszokat elfogulatlanul vizsgálni, létezik-e ehhez valamilyen szempont?

Ha tűzben jársz... - Krisztussal együtt a megpróbáltatásban 2022/03.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Ha tűzben jársz... - Krisztussal együtt a megpróbáltatásban 2022/03.

„Ha tűzben jársz, nem égsz meg..., mert én vagyok a te Istened”

BIK Kiadó

A heti tanulmányokban elénk tárul, hogy milyen megpróbáltatásokon és szenvedéseken ment át Jézus Krisztus, a mi „üdvösségünk Fejedelme”. Megismerjük azokat az ígéreteket is, amelyek biztosítanak bennünket arról, hogy a végidő elkerülhetetlen megpróbáltatásaiban Ő velünk lesz, erőt, bátorságot és győzelmet ad mindazoknak, akik teljes szívből bíznak benne és követik Őt.

Habakuk könyve Vankó Zsuzsa
Habakuk könyve

200 FtKosárba

Habakuk könyve

Eredeti ár: 300 Ft33% Ár: 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Habakuk könyve

BIK Könyvkiadó

Az Isten gondviseléséről, a Biblia történelemszemléletéről szóló bibliai iratban az Ószövetség legszebb prófétikus ábrázolását találjuk Jézus Krisztus második eljöveteléről.

Halhatatlanság vagy feltámadás? Samuele Bacchiocchi
Halhatatlanság vagy feltámadás?

1 600 FtKosárba

Halhatatlanság vagy feltámadás?

Eredeti ár: 1 800 Ft11% Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Samuele Bacchiocchi

Halhatatlanság vagy feltámadás?

Biblia-tanulmány az emberi természetről és sorsról

BIK Könyvkiadó

Halhatatlanság vagy feltámadás? napjaink igen fontos könyve. Rendkívül alapos, biblikus érveléssel leplezi le a legrégebbi és talán minden idők legnagyobb csalását, nevezetesen, hogy az emberi lényeknek halhatatlan lelkük van, ami örökké él. Segít megérteni, hogy a bennünk rejlő, velünk születetett halhatatlanságnak ez a megtévesztő tanítása hogyan keltette életre téves hitelvek egész skáláját, amelyek ellentétesen hatottak a keresztény gondolkodásra és gyakorlatra.

Hallass örömet velem! Kökényes Zsuzsa
Hallass örömet velem!

300 FtKosárba

Hallass örömet velem!

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba
Kökényes Zsuzsa

Hallass örömet velem!

BIK Könyvkiadó

Mi az öröm? Hogyan jönnek létre és milyen forrásból táplálkoznak életünk örömteli eseményei? Megtartható-e ez az érzés, vagy rövid, futó átmenet csupán? Érzés-e csupán az öröm, vagy annál valamivel több is?
Ezekre ad választ ez a tanulmány, mely összefoglalja a Biblia tanítását az öröm megszületéséről, válfajairól, életkorbeli sajátosságairól és növekedésének Jézus Krisztusban való megvalósulásáról.

Hazát keresők - Mózes IV. könyve 2009/04

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba
Sonnleitner Károly

Hazát keresők - Mózes IV. könyve 2009/04

Epizódok a pusztai vándorlás időszakából

BIK Könyvkiadó

Homiletika Vankó Zsuzsa
Homiletika

1 300 FtKosárba

Homiletika

Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Homiletika

Spalding Alapítvány

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola tankönyve

A kiadvány az igehirdetés elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, nem korlátozva az igehirdetés fogalmát a templomban vagy imateremben tartott prédikációra.


Isten akarata a ti szentté lételetek 2012/03.

Eredeti ár: 800 Ft38% Ár: 500 Ft

Kosárba
Stramszki István

Isten akarata a ti szentté lételetek 2012/03.

A Thessalonikabeliekhez írt I. és II. levél

BIK Könyvkiadó

Isten beszéde Vankó Zsuzsa
Isten beszéde

1 200 FtKosárba

Isten beszéde

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Isten beszéde

Az Isten-keresés kulcskérdése

Spalding Alapítvány

Második, bővített kiadás

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, amennyiben létezik egyáltalán, és megérthető az ember számára Isten beszéde, ez az egyetlen reális lehetőség arra, hogy megismerjük Istent, s ezáltal az emberiség rendeltetését. Vizsgálat alá veszi a ma is élő és globális hatású világvallásokat abból a szempontból, hogy mit tanítanak az isteni kinyilatkoztatásról.

Isten beszéde 2020/03. Vankó Zsuzsa
Isten beszéde 2020/03.

600 FtKosárba

Isten beszéde 2020/03.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Isten beszéde 2020/03.

BIK Könyvkiadó

„Hálát adunk Istennek szüntelen, hogy ti befogadva Isten általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét – mint ahogy valósággal az is –, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” 1Thess 2:13
Kérdésekkel szembesít minket a fenti ige: Hisszük-e, hogy a Biblia „valósággal Isten beszéde”, úgy, ahogyan az 1. századi thesszalonikai hívők hitték? Ha hisszük, akkor annak megfelelően igazodunk-e kijelentéseihez, így engedelmeskedünk-e parancsolatainak? Munkálkodik-e bennünk Isten beszéde? Szemmel láthatók-e ennek eredményei jellemünkben és cselekedeteinkben?

János apostol levelei 2009/03.

Eredeti ár: 650 Ft38% Ár: 400 Ft

Kosárba

János apostol levelei 2009/03.

BIK Könyvkiadó

Jézus élete Ellen G. White
Jézus élete

3 900 FtKosárba

Jézus élete

Ár: 3 900 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Jézus élete

Advent Kiadó

A könyv, sokak szerint az egyik legszebb és legbiblikusabb betekintést nyújtja Jézus Krisztus, a Megváltó értünk végzett szol­gá­­la­tá­ba. A világ legjelentősebb lelki veze­tő­­­­jé­nek életén kalauzol végig, ám nem pusztán számba veszi az eseményeket, hanem úgy mondja el, hogy közben magunk is szinte részévé válunk a történteknek. Igazi ereje mégsem ebben rejlik. Sokkal inkább abban, ahogy ragaszkodik az eredeti leíráshoz, a Bibliához. E forrásból táplálkozva ad olyannyira mély lelki élményt, amely csak kevés Jézus életét feldolgozó könyv sajátja. Benne Jézus nem csupán történelmi személy, sokkal inkább Istenfiú, Megváltó, Isten kiábrázolódása − a szó legnemesebb értelmében.
A mű a Korszakok küzdelme sorozat harmadik kötete.

Jézus Krisztus apokalipszise I.

Ár: 3 000 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Jézus Krisztus apokalipszise I.

Írásmagyarázat Jelenések könyvéhez

Spalding Alapítvány

Az apokalipszis szó jelentése: kinyilatkoztatás. Jelenések könyve nem misztikus, félelmetes és érthetetlen víziók gyűjteménye, hanem kinyilatkoztatás Jézus Krisztustól és Jézus Krisztusról. A Biblia egyik legvitatottabb irata, Jelenések könyve 1-3. fejezetének az írásmagyarázatát tartalmazza e kötet.

Jézus Krisztus apokalipszise II.

Ár: 3 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Jézus Krisztus apokalipszise II.

Írásmagyarázat Jelenések könyvéhez

Spalding Alapítvány

A Biblia Jelenések könyvének 4-7. fejezetének az írásmagyarázatát tartalmazza e kötet. 

Jézus Krisztus apokalipszise III.

Ár: 2 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Jézus Krisztus apokalipszise III.

Spalding Alapítvány

A Biblia Jelenések könyvének 8-11. fejezetének az írásmagyarázatát tartalmazza e kötet.

Ajánlott irodalom a Felkészülés a vég idejére című bibliatanulmányunk.


Jézus Krisztus apokalipszise IV.

Ár: 3 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Jézus Krisztus apokalipszise IV.

Spalding Alapítvány

A kötet Jelenések könyve 12-22. fejezetének írásmagyarázatát tartalmazza közérthető stílusban. 
Teljessé vált a sorozat - az utolsó kötet önmagában is jól érthető, a Bibliát nem ismerők is bátran kézbe vehetik.

Jézus Krisztus, életünk Ura 2005/03.

Eredeti ár: 550 Ft38% Ár: 340 Ft

Kosárba

Jézus Krisztus, életünk Ura 2005/03.

BIK Könyvkiadó

Jézus tanításai 2014/03.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Kosárba

Jézus tanításai 2014/03.

Biblia-tanulmányok

BIK Könyvkiadó

Keresztség vagy keresztelő? Henry Francis Brown - Alfred-Felix Vaucher
Keresztség vagy keresztelő?

1 300 FtKosárba

Keresztség vagy keresztelő?

Eredeti ár: 1 700 Ft24% Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Henry Francis Brown - Alfred-Felix Vaucher

Keresztség vagy keresztelő?

Oltalom Alapítvány

A ma általánosan ismert csecsemőkori leöntés, vagy a felnőttként, tudatos keresés után vállalt szövetségkötés érvényes Jézus Krisztus előtt? Mióta lett gyakorlattá az első, és mióta szorult háttérbe a második?

Kezdetben Egerváriné Árvai Márta
Kezdetben

350 FtKosárba

Kezdetben

Eredeti ár: 480 Ft27% Ár: 350 Ft

Kosárba
Egerváriné Árvai Márta

Kezdetben

BIK Könyvkiadó

Nincs egyetlen érző ember sem, aki ha a felhőtlen éjszakai égboltra tekint, meg ne kérdezné önmagától, mi a rendeltetése a csillogó égitesteknek, és mi az, ami a világmindenség rendjét megszabja. Ugyanez a kérdés támad bennünk, ha az emberi testbe helyezett liliputi világmindenséget kémleljük, vagy akár csak azt a titkokat firtató emberi szempárt, amely minduntalan összefüggéseket keres a két világ között.-
Selye János professzor fent idézett szavai szerint minden gondolkodó és érző emberben felmerülnek e kérdések: Honnan származik a világunk? Mi az élet, és hogyan keletkezett? Mi az emberi lét értelme és rendeltetése?

Kicsoda az Isten? 2012/01. 1. rész

Eredeti ár: 500 Ft40% Ár: 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Kicsoda az Isten? 2012/01. 1. rész

BIK Könyvkiadó

Kicsoda az Isten? 2012/01. 2. rész

Eredeti ár: 500 Ft40% Ár: 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Kicsoda az Isten? 2012/01. 2. rész

BIK Könyvkiadó

Kicsoda nékünk Krisztus? 2018/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Kicsoda nékünk Krisztus? 2018/04.

Hogyan lehetünk eggyé Ővele, és ezáltal egymással is?

BIK Könyvkiadó

Emberré lett isteni Megváltónkat, Jézus Krisztust igyekszünk jobban, közelebbrõl megismerni ebben a negyedévben. Létezik-e ennél fontosabb téma számunkra? Hiszen maga Jézus mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3) „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.” (Jn 14,6)

Kit küldjek el, ki megy el nékünk? 2020/02.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Kit küldjek el, ki megy el nékünk? 2020/02.

BIK Könyvkiadó

Bibliatanulmányaink ebben a negyedévben a személyes bizonyságtevés szolgálatában való részvételre buzdítanak, az arra való felkészülésben kívánnak segíteni.

Krisztus és a törvény 2014/02.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Kosárba

Krisztus és a törvény 2014/02.

Biblia-tanulmányok

BIK Könyvkiadó

Minden ország a saját törvényei szerint működik. Jézus eljött a mi világunkba, hogy megismertesse velünk az emberiségnek adott eredeti, Istentől származó törvényt. Az önzés és a halál törvényének világába született, hogy szeretetet és életet hozzon. Földi tevékenységét egyetlen szabály, a megváltó szeretet szabálya hatotta át. Minden ember megmentésére terve volt. Bizalmat és reményt adva ajánlotta fel a gyógyulást teremtményeinek. Nem a törvényt eltörölve hozott felmentést a bűnös embernek, mert akkor csak felelőtlenségre bátorította volna, hanem a helyébe lépett, az elveszettek szenvedését vállalta a kereszten, hogy kegyelmet adhasson. Így erősítette meg a törvény érvényességét és a bűnös iránti szeretetét egyszerre.

Krisztus és az Írás Saphir Adolf
Krisztus és az Írás

1 200 FtKosárba

Krisztus és az Írás

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Saphir Adolf

Krisztus és az Írás

Spalding Alapítvány

A magyarul 1879-ben megjelent mű átdolgozott kiadása.

Krisztus példázatai E. G. White
Krisztus példázatai

2 000 FtKosárba

Krisztus példázatai

Eredeti ár: 2 500 Ft20% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
E. G. White

Krisztus példázatai

BIK Könyvkiadó

Az evangéliumokban fontos helyet foglalnak el a Jézus Krisztus által elmondott példázatok: a természeti képeken, hasonlatokon vagy hétköznapi történeteken alapuló tanítások, amelyek Isten országának alapelveit szemléltetik. A példázatok nyelve mindenki számára érthető, de az egyszerű képek létfontosságú, kortól és helytől függetlenül érvényes igazságokat mutatnak be.

Krisztus-követés a mindennapokban 2009/02.

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba

Krisztus-követés a mindennapokban 2009/02.

BIK Könyvkiadó

Lukács evangéliuma 2015/02.

Ár: 450 Ft

Kosárba
John M. Fowler

Lukács evangéliuma 2015/02.

Hetednapi Adventista Egyház

Márk evangéliuma 2005/2.

Eredeti ár: 550 Ft38% Ár: 340 Ft

Kosárba

Márk evangéliuma 2005/2.

BIK Könyvkiadó

Máté evangéliuma 2016/02.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Máté evangéliuma 2016/02.

BIK Könyvkiadó

Misszionáriusok 2015/03. Borge Schantz
Misszionáriusok 2015/03.

450 FtKosárba

Misszionáriusok 2015/03.

Ár: 450 Ft

Kosárba
Borge Schantz

Misszionáriusok 2015/03.

Hetednapi Adventista Egyház

„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28:18-20

Misszionáriusok idézetgyűjtemény

Ár: 400 Ft

Kosárba

Misszionáriusok idézetgyűjtemény

Részletek E.G.White írásaiból küldetésünk jelentőségéről 2015/03

BIK Könyvkiadó

"És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek!" Mk 16:15Mit jelent Isten sáfáraként élni e világon? 2023/01.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Mit jelent Isten sáfáraként élni e világon? 2023/01.

BIK Kiadó

Milyen életszemléletet és életgyakorlatot jelent „Isten sáfára”- ként élni e világon, különösképpen a végidőben? Erről szólnak Biblia-tanulmányaink e negyedév során.

Mit mond a Biblia... Vankó Zsuzsa
Mit mond a Biblia...

800 FtKosárba

Mit mond a Biblia...

Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Mit mond a Biblia...

Spalding Alapítvány

Tartalom:

Mit mond a Biblia...
1. Önmagáról
2. A világmindenség teremtő Istenéről
3. A rossz és a bűn eredetéről
4. A jó és a gonosz közötti nagy küzdelemről az emberi történelemben
5. A bűn hatalmából szabadító Megváltóról, Jézus Krisztusról
6. Isten és az ember kapcsolatáról, a megtérésről és az imádságról
7. A Tízparancsolatról, az erkölcsi alaptörvényről
8. A keresztény életmódról
9. A halálról és a vele kapcsolatos egyetlen reménységről
10. Jézus Krisztus második eljöveteléről

Mózes első könyve 2022/02.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Mózes első könyve 2022/02.

"Figyelj, népem, tanításomra..., rejtett dolgokat szólok a régi időből”

BIK Kiadó

Mózes 1. könyve egyedülálló jelentősége abban rejlik, hogy folyamatos történeti elbeszélésként ismerteti velünk a Föld és az emberiség őstörténetét. Nem haladhatunk végig versről versre a tanulmány keretében, ezért tömörítve ismertetjük a könyv tartalmát, ráirányítva a figyelmet a benne rejlő sok fontos, értékes tanításra.

Mózes V. könyve 2021/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Mózes V. könyve 2021/04.

„Vegyétek szívetekre ezeket az igéket, mert ez a ti életetek”

BIK Kiadó

Mózes ötödik könyve Izráel népe vezetőjének utolsó beszédeit, meghagyatkozásait örökíti meg. Mózes mindig a szívén viselte népe gondjait, lelki szükségleteit. Ezért búcsúbeszédeiben újra és újra ismétel egyes óvásokat, illetve parancsolatokat, mintegy a lelkükre akarja kötni ezeket.

Nevelés 2020/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Nevelés 2020/04.

A Szentírás tanítása az alapelvekről és módszerekről

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben a nevelésről szólnak heti Biblia-tanulmányaink. A nevelés fogalmát különbözőképpen értelmezik, és leginkább a gyermeknevelést értik rajta. Látni fogjuk, hogy a nevelés bibliai fogalma következetes alapelvekre épül, és tágabb is annál, ahogyan a közvélemény és a nevelési szakemberek gondolkodnak erről.

Nincs többé halál! Gustav Tobler
Nincs többé halál!

2 500 FtKosárba

Nincs többé halál!

Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Gustav Tobler

Nincs többé halál!

Advent Kiadó

Mi történik valójában velünk, amikor elszáll belőlünk a élet ereje, lehelete? Hová megyünk - ha megyünk - a halál bekövetkezése után? "Visszajárnak-e", a halottak, hogy közöljenek velünk titkokat? Vagy más és más megjelenési formában, de egy örök körforgás szerint jelen vagyunk az élet folytonosságában? És hol vagyunk jelen: ezen a földön, vagy a beláthatatlan kozmoszban? Mit mondott a halálról Isten az Ószövetség lapjain? Mit mondott Jézus és az Újszövetség szent emberei?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Nincs többé halál! című kötet.

Növekedés Krisztusban 2012/04.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Kosárba

Növekedés Krisztusban 2012/04.

Alapvető hitelveink

BIK Könyvkiadó

Ószövetségi bölcsességi könyvek Reisinger János - Prancz Zoltán
Ószövetségi bölcsességi könyvek

1 500 FtKosárba

Ószövetségi bölcsességi könyvek

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Reisinger János - Prancz Zoltán

Ószövetségi bölcsességi könyvek

Spalding Alapítvány

Sokak számára alkalmas a bölcsességi könyvekkel - Jób könyve, Példabeszédek könyve, Prédikátor könyve - kezdeni a Biblia olvasását. E három bibliai irat megismertetését tűzték ki célul a szerzők ebben a kiadványban.

Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez 2005/4

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba

Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez 2005/4

BIK Könyvkiadó

Pátriárkák és próféták Ellen G. White
Pátriárkák és próféták

4 000 FtKosárba

Pátriárkák és próféták

Ár: 4 000 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Pátriárkák és próféták

Advent Kiadó

Jóval több mint egy évszázad óta emberek milliói olvasták a Pátriárkák és próféták című hatalmas művet. Olyan könyv ez, amely elkalauzol minket az ószövetségi őstörténet világától a pátriárkák korán át Izrael kiválasztásáig, letelepedéséig és államiságának első párszáz idejéig, Dávid király uralkodásának végéig. Egészen páratlan mű ez, amely a jelzett korszakokat átöleli, miközben minden olvasója előtt tisztán feltetszik, hogy ezek nélkül az ismeretek nélkül az Újszövetséget sem tudnánk megérteni.

Próféták és királyok Ellen G. White
Próféták és királyok

2 900 FtKosárba

Próféták és királyok

Ár: 2 900 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Próféták és királyok

Editura Viata Si Sanatate

A kötet a Pátriárkák és próféták című könyvvel együtt megismerteti az olvasóval az Ószövetség üzenetét. Ebben a részben Izráel történetét tekinthetjük át királyságának megalapításától a babiloni fogságig, majd a restaurációig. A szerző célja - csakúgy, mint a könyvsorozat többi darabjában - itt sem csupán annyi, hogy az adott korszak krónikáját kifejtse, hanem rámutat a választott nép győzelmeiből, kudarcaiból, megújulásából levonható erkölcsi tanulságokra.

Tanítványság 2014/01.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Kosárba

Tanítványság 2014/01.

Biblia-tanulmányok

BIK Könyvkiadó

Teremtés és megváltás... 2006/04.

Eredeti ár: 600 Ft40% Ár: 360 Ft

Kosárba

Teremtés és megváltás... 2006/04.

BIK Könyvkiadó

Titkok megfejtése Jacyues Doukhan
Titkok megfejtése

1 800 FtKosárba

Titkok megfejtése

Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Jacyues Doukhan

Titkok megfejtése

A múlt, jelen és jövő a Biblia híres iratának, Dániel könyvének jövendöléseiben

Advent Kiadó

Nincs Dániel könyvéhez fogható könyv a Biblia hatalmas iratgyűjteményén belül az evangéliumokat kivéve, amely hasonlóan szenvedélyes érdeklődést váltott volna ki az évszázadok során az írástudók, művészek és tudósok körében. Nem csoda, hiszen ez az irat soha addig nem látott tág perspektívát nyit az emberiség legnagyobb létkérdéseinek.

Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról

Ár: 2 950 Ft

Kosárba
Luther Márton

Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról

A Galata-kommentár

Hetedik Kiadó

Luther Galata-kommentárja a Krisztus-központú teológia páratlan manifesztuma, a lelkiismeret felszabadító örömhíre. Pál levele a galatákhoz elevenen hordozza a keresztény tan azon központi magját, amelyből Luther felismerései táplálkoztak, és amely személyesen is hevítette. A Római mellett a Galata-levél az elsődleges szócsöve a Szentírás azon átfogó tanításának, miszerint a bűnös ember reménysége kizárólag a kereszten megszerzett üdvösség lehet, és egyedül a Krisztusban való hit által igazul meg, az emberi törvénybuzgalom és érdemek legcsekélyebb hozzájárulása nélkül.

Ül mint ötvös vagy ezüstt... 2007/04.

Eredeti ár: 650 Ft35% Ár: 420 Ft

Kosárba
Szabó Ferenc

Ül mint ötvös vagy ezüstt... 2007/04.

BIK Könyvkiadó

Zakariás könyve Vankó Zsuzsa
Zakariás könyve

200 FtKosárba

Zakariás könyve

Ár: 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Zakariás könyve

Spalding Alapítvány

Zakariás próféta üzenetei a fogságból hazatért, hívő maradék bátorítására szolgáltak. Ösztönözte őket a külső-belső újjáépítés munkájára, a rendkívül szükséges lelki reformáció véghezvitelére. A Biblia bizonyságtétele szerint Jézus második eljövetele előtt Isten népe sorai között hasonló lelki helyreállító munkának kell megvalósulnia. A könyvben szépséges, boldogító és bátorító üzeneteket találunk Isten szeretetéről az ő hívő népe iránt.

 A szabadság törvénye Reisinger János - Soós Attila
A szabadság törvénye

1 300 FtElfogyott

 A szabadság törvénye

Eredeti ár: 1 650 Ft21% Ár: 1 300 Ft

Elfogyott
Reisinger János - Soós Attila

A szabadság törvénye

Lehet-e a Tízparancsolat szerint élni?

Élj Inkább Alapítvány

El tudnánk képzelni egy olyan világot, amelyben a gyerekek tisztelettel beszélnek szüleikkel, tanáraikkal, a házastársaknak eszükbe sem jut megcsalni a párjukat? Ahol nem kell félni a lopástól, a csalástól, az állami és a munkahelyi korrupciótól, ahol mindenki a másik javát keresi? Ahol ismeretlen a félelem, a harag, a gyűlölködés, az indulatosság, a féltékenység és az irigység? Mi kellene ahhoz, hogy ez az utópisztikusnak tűnő elképzelés valósággá váljon?

A bibliai tanítások rendszere

Eredeti ár: 2 500 Ft20% Ár: 2 000 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

A bibliai tanítások rendszere

Spalding Alapítvány

A keresztény alaptanítások sola Scriptura (egyedül az Írás) elven nyugvó, rendszeres teológiai megközelítésű összefoglalását tartalmazza ez a könyv. Összesíti az egy-egy témára, alapkérdésre vonatkozó bibliai kijelentéseket, a tartalmuk által meghatározott logikai rendben.

A Júdás - rejtély Reisinger János
A Júdás - rejtély

1 200 FtElfogyott

A Júdás - rejtély

Eredeti ár: 1 500 Ft20% Ár: 1 200 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Júdás - rejtély

Oltalom Alapítvány

Jézus tanítványának a sorsa számos kérdést vet föl. Például: Miért és hogyan lett a tanítványból áruló? Mikor és minek a hatására fordult szembe először Jézussal? Ha a Mester kezdettől fogva tudott Júdás szándékáról, miért nem leplezte le őt?... Ezekre a kérdésekre keres választ a könyv, a bibliai kijelentések fényében. Ezáltal nemcsak Biblia-ismeretet nyújt, hanem útmutatást is ad a napjainkban előkerült és nemrég közzétett Júdás evangéliumával kapcsolatos kérdésekben.

A kis szarv Dániel könyve 8. fejezetében

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Reuben Lynn Hilde

A kis szarv Dániel könyve 8. fejezetében

BIK Könyvkiadó

Dániel könyve 8. fejezetében olvashatunk a látomásról, amely Dánielt bámulatba ejtette és elgyengítette. Nem tudta teljességében felfogni a látomás értelmét (Dán 8,27). A 8. fejezetben kiemelkedő helyet foglal el egy "kis szarv, amely rendkívül nagyra nőtt" (Dán 8,9). A látomásban Dániel látott egy kost, egy kecskebakot, egy "tekintélyes szarvat", majd négy szarvat, melyek akkor jöttek elő, amikor a "tekintélyes szarv" letörött (Dán 8,4-14), és végül a kis szarvat, amely a négy szarv egyikéből támadt. Erről a kis szarvról szól ez a tanulmány.

A Könyvek Könyve Dr. Tokics Imre
A Könyvek Könyve

3 500 FtElfogyott

A Könyvek Könyve

Eredeti ár: 3 990 Ft12% Ár: 3 500 Ft

Elfogyott
Dr. Tokics Imre

A Könyvek Könyve

A Biblia lépésről lépésre

Olvasók Háza

Sokszor jövendölték, hogy ez a több ezer éves könyv elavult, hogy olvashatatlanul régi, de a Biblia mindig megújul, mert rólunk, emberekről szól. Könyvünk nem pótolja a Bibliát, csupán segítséget nyújt annak megértéséhez. Akkor lesz igazán értékes, akkor éri el célját, ha tanítót és tanulót, hívőt és érdeklődőt egyaránt a Szentírás olvasására, további kutatására ösztönöz. A Biblia legfontosabb célja, hogy bennünket önismeretre tanítson, és feltárja az igazságot Istenről annak érdekében, hogy szeretettel és bizalommal forduljunk hozzá.
 

A legnagyobb kérések Reisinger János
A legnagyobb kérések

550 FtElfogyott

A legnagyobb kérések

Eredeti ár: 690 Ft20% Ár: 550 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A legnagyobb kérések

BIK Könyvkiadó

Gyermekkorunk meséiben három kérésük lehetett a hősöknek, amelyeket egy titokzatos személy teljesített. Kérhettek bármit, mindent megkaptak. Sokszor felnőttkorban is megmaradnak a kérések, sőt követelődzésekké válnak, gyakran a legképtelenebb formában. Olykor el is tévedünk mindabban, amit szeretnénk. Joggal vetődhet fel aztán bennünk: vajon melyek az élet legfontosabb szükségletei, legnagyobb kérései.
Jézus Krisztus e kéréseket tudatosította a Miatyánkban.

A nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White
A nagy Orvos lábnyomán

2 500 FtElfogyott

A nagy Orvos lábnyomán

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

A nagy Orvos lábnyomán

Editura Viata Si Sanatate

Ez a könyv, amely az olvasó rendelkezésére áll, függetlenül attól, hogy szakavatott vagy sem, számos olyan gyakorlati információt tartalmaz, amely az életről, az egészség megőrzésének szabályairól, illetve a különböző betegségek megelőzéséről vagy gyógyításáról szól. Egy másik, jobb életmódot mutat be, amely bár a beteg világ árnyékában bontakozik ki, beragyogják Isten szeretetének és az örök gyógyulásnak a sugarai. Gyakorlatilag Isten üzenete ez a szomjazó, beteg világ számára.

A Prédikátor könyve 2007/01.

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Prancz Zoltán

A Prédikátor könyve 2007/01.

BIK Könyvkiadó

A római pápaságról Luther Márton
A római pápaságról

1 480 FtElfogyott

A római pápaságról

Ár: 1 480 Ft

Elfogyott
Luther Márton

A római pápaságról

(Két egyházreformáló irat)

Oltalom Alapítvány

Egyetlen esztendőn belül, 1520-ban látott napvilágot a jelen kötetet alkotó két egyházreformáló irat. A címadó vitairat, A római pápaságról, a bibliai egyházfelfogás alapján vitatja a pápai egyház jogát a "kulcsok csörtetéséhez", s tesz ítéletet a földi államberendezkedéshez hasonló egyházmodell felett. A német nemzet keresztyén nemességéhez a keresztyénség állapotának megjavítása ügyében pedig kiáltvány, amelyben Luther a pápaság politikai igájának lerázására, az egyházi és a világi elem szétválasztására hív fel. Jóllehet alkalmi művek, a keresztyénséget ma is választás elé állítják. A szó hatalommal szól ki belőlük, s egyértelművé teszik, hogy Luthert lehetetlen kultúrtörténeti mozzanattá zsugorítani.

A Szentlélek személye és munkája 2006/02

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

A Szentlélek személye és munkája 2006/02

BIK Könyvkiadó

A szeretet bibliai tanításai CD

Ár: 2 000 Ft

Elfogyott

A szeretet bibliai tanításai CD

Verzál Stúdió Bt.

A CD a témához kapcsolódó könyveket és hangfelvételeket tartalmaz.

A szeretet himnusza Soós Attila
A szeretet himnusza

900 FtElfogyott

A szeretet himnusza

Eredeti ár: 1 300 Ft31% Ár: 900 Ft

Elfogyott
Soós Attila

A szeretet himnusza

BIK Könyvkiadó

A szombat története John N. Andrews
A szombat története

2 500 FtElfogyott

A szombat története

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
John N. Andrews

A szombat története

BIK Könyvkiadó

Életünk nagy értéke az idő. Olyan fontos részünk, mint szerveink vagy a levegő, a víz, a táplálék. Időben és idővel élünk. Időbeosztás és időfelhasználás nélkül elképzelhetetlen az emberi élet.
A Biblia szerint Isten a teremtéskor tudomására hozta az első emberpárnak a helyes időfelhasználást, és ezt saját példájával erősítette meg. A hatnapos teremtés után a hetedik napi megnyugvásnak ebben volt értelme.

A ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez 2014/04.

Eredeti ár: 850 Ft29% Ár: 600 Ft

Elfogyott

A ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez 2014/04.

Jakab levele

BIK Könyvkiadó

A vasárnapkérdés Reisinger János
A vasárnapkérdés

200 FtElfogyott

A vasárnapkérdés

Ár: 200 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A vasárnapkérdés

A Dies Domini enciklikához

Oltalom Alapítvány

II. János Pál pápa a második évezred küszöbén kiadott "Az Úr napja" című enciklikájában a vasárnap megszentelését tűzte ki programjául. Mi áll a bibliai szombat intézményével szembehelyezkedő vallási hatalom törekvésének hátterében?
Szerkesztő: Reisinger János

Az egészséges hit Vankó Zsuzsa
Az egészséges hit

650 FtElfogyott

Az egészséges hit

Ár: 650 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Az egészséges hit

Spalding Alapítvány

A mai posztmodern korban egyesek kitartanak mindenfajta hit elutasítása mellett, mások viszont érzik valamilyen hit hiányát, és nyitottak bármilyen hitajánlatra, mágnesként vonzza őket az irracionális ismeretlen világa. Mit takar az "egészséges hit" fogalma? Milyen gondolatmenet nyomvonalán haladva lehet biztonságos az igazságkeresésünk? Ezekre a kérdésekre is keresi a tanulmány a választ.

Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske

Ár: 1 490 Ft

Elfogyott
Luther Márton

Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske

szóló könyvecske

Aeternitas Kiadó

Luther a német nemzet keresztyén nemességéhez intézett iratát azzal a fenyegető kijelentéssel fejezte be: "Csak rajta, tudok én még egy dalt Rómáról, és ha viszket a fülük, majd el is dalolom nekik magasabb hangon. Tudod, kedves Róma, mire gondolok én?" Nos hát most e megígért dalra gyújt. Ha előző művében lerombolta az Antikrisztus, vagyis a pápa várának hármas védőfalát, most behatol magának a várnak belsejébe, hogy feldúlva azt is, kiszabadítsa az ott fogságban tartott lelkeket. Most már nem a külső, nem a testek, a népek és nemzetek szabadságáért küzd, hanem a lelkek váltságáért. Össze akarja törni azt az igát s azokat a bilincseket, amikkel Róma magát a keresztyénséget megkötözve fogságba hurcolta. Ez iga és bilincsek a pápaság hét szentségről való tana. Ezzel vetette Róma a keresztyéneket a papság hatalma alá, s ezzel mételyezte meg és forgatta ki evangéliumi egyszerűségéből és tisztaságából a keresztyén életét.

Az ószövetségi szentély és az evangélium

Eredeti ár: 2 100 Ft20% Ár: 1 680 Ft

Elfogyott
M. L. Andreasen

Az ószövetségi szentély és az evangélium

Aeternitas Kiadó

Kevés olyan, magyar nyelven is olvasható művet ismerünk, amely átfogó igénnyel szólna a Szentírás e nagyszerű összefüggéseiről: Jézus Krisztusról mint főpapról, az engesztelésről, a bűn végleges elrendezésének isteni tervéről, amelyet Isten az első bűneset után jól érthető formában ismertetett meg a megjobbulni kívánó emberrel.

Biblia - kis családi Károli Gáspár (ford.)
Biblia - kis családi

2 900 FtElfogyott

Biblia - kis családi

Ár: 2 900 Ft

Elfogyott
Károli Gáspár (ford.)

Biblia - kis családi

Kálvin Kiadó

A teljes Szentírást Károli Gáspár fordította le először magyar nyelvre, s Vizsolyban nyomtatták ki 1590-ben. A legnagyobb hatású magyar bibliafordítás szövegét utoljára 1908-ban javították (revideálták), ezt veheti kezébe a mai olvasó.

Mérete: 204x135 mm

Biblia - nagy családi Károli Gáspár (ford.)
Biblia - nagy családi

6 200 FtElfogyott

Biblia - nagy családi

Ár: 6 200 Ft

Elfogyott
Károli Gáspár (ford.)

Biblia - nagy családi

Kálvin Kiadó

A teljes Szentírást Károli Gáspár fordította le először magyar nyelvre, s Vizsolyban nyomtatták ki 1590-ben. A legnagyobb hatású magyar bibliafordítás szövegét utoljára 1908-ban javították (revideálták), ezt veheti kezébe a mai olvasó.

Mérete: 238x163 mm

Biblia - zseb Károli Gáspár (ford.)
Biblia - zseb

1 600 FtElfogyott

Biblia - zseb

Ár: 1 600 Ft

Elfogyott
Károli Gáspár (ford.)

Biblia - zseb

Kálvin Kiadó

A teljes Szentírást Károli Gáspár fordította le először magyar nyelvre, s Vizsolyban nyomtatták ki 1590-ben. A legnagyobb hatású magyar bibliafordítás szövegét utoljára 1908-ban javították (revideálták), ezt veheti kezébe a mai olvasó.

 

Bibliai jelképek lexikona Reisinger János
Bibliai jelképek lexikona

6 000 FtElfogyott

Bibliai jelképek lexikona

Eredeti ár: 7 000 Ft14% Ár: 6 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Bibliai jelképek lexikona

Oltalom Alapítvány

Jelképek, allegorikus kifejezések, hasonlatok, jelképes cselekedetek, nevek, számok, jelképpé vált személyek, példabeszédek, példázatok, jövendölések jelképei, álmok, látomások, gondolatihletés szóképei

1265 címszóval
13 táblázattal
241 illusztrációval

Bibliai próféciák korunkról Reisinger János
Bibliai próféciák korunkról

1 000 FtElfogyott

Bibliai próféciák korunkról

Eredeti ár: 1 400 Ft29% Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Bibliai próféciák korunkról

Oltalom Alapítvány

A "kereső ember" a bibliai jövendölésekből mindenről hitelesen értesülhet, ami a szeme előtt zajlik. Az ó- és újszövetségi próféciák szólnak az ökológiai válságról, az Egyesült Államok világhatalmi szerepéről, az Európai Unió létrehozásának indítékairól, az iszlámról, a vallás és a politika mind szorosabb összefonódásáról, az emberi történelem végkifejletéről. A könyv, külön fejezeteket szentelve a felsorolt témáknak, a vázlat- és pillanatkép-próféciák segítségével tárja fel a Szentírás mának szóló üzenetét.

BIK-könyvtár CD 1.0

Ár: 2 000 Ft

Elfogyott

BIK-könyvtár CD 1.0

Verzál Stúdió Bt.

A szókeresőprogrammal és sok más, a használatot megkönnyítő funkcióval működő CD válogatást tartalmaz a Bibliaiskolák Közössége gondozásában megjelent kiadványokból.

Bízhatunk-e a Bibliában?

Ár: 700 Ft

Elfogyott
Szabó Ferenc

Bízhatunk-e a Bibliában?

Szabó Ferenc

Érdemes-e komolyan venni, érdemes-e olvasni a Bibliát? Fontos lehet-e a XXI. század elején egy olyan könyv, amelynek az elsõ részeit csaknem háromezer-ötszáz éve írták, a végét pedig nagyjából kétezer éve?

Dániel és Jelenések könyve Reisinger János
Dániel és Jelenések könyve

1 000 FtElfogyott

Dániel és Jelenések könyve

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Dániel és Jelenések könyve

párhuzamos magyarázatokkal

Oltalom Alapítvány

A címben szereplő két bibliai könyvet a Károlyi Gáspár-féle legjobb és legszebb magyar fordítással adjuk az érdeklődők kezébe, azzal, hogy a bibliai szöveggel azonos terjedelmű magyarázat segít a tájékozódásban a kötet jobb oldali lapjain.

Ellentmondások a Bibliában?

Eredeti ár: 600 Ft33% Ár: 400 Ft

Elfogyott

Ellentmondások a Bibliában?

Biblia-tanulmány fiataloknak

BIK Könyvkiadó

Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus

Ár: 990 Ft

Elfogyott
Csabai Tamás

Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus

Történetbölcselet az Írásokban

Aeternitas Kiadó

Hat esszé-előadás a történelem változandóságáról, törékenységéről, a "forgandó szerencséről". Nem ködképbe vesző általánosságokban szólva, épp ellenkezőleg! A jobbára ismert tények egy világos történetbölcseletbe, a Szentírás történelemszemléletébe illeszkednek, amely számol a történettudomány által többnyire illegitimnek minősített szereplővel: a Gondviseléssel. E vezérfonal segítségével az emberi történelem hajnalától kiindulva egészen a mai korig jutunk el. A történeteket végigpásztázva arra a következtetésre jutottunk, hogy - változó külsőben ugyan - már valamennyi hatalmi formáció legalább egyszer kipróbálásra került és csődöt mondott, érdemes lesz megvizsgálnunk: mely erők jutnak ismét szóhoz, és merre dőlnek el a jelen kor hatalmi ütközetei?

Ezen a kősziklán Reisinger János
Ezen a kősziklán

400 FtElfogyott

Ezen a kősziklán

Eredeti ár: 500 Ft20% Ár: 400 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Ezen a kősziklán

BIK Könyvkiadó

Mire utalt Jézus Krisztus miközben Péterrel beszélgetve ezt mondta: "Ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat..."? (Lásd: Mát 16,18)

Gondolatok a Hegyi beszédről

Eredeti ár: 900 Ft22% Ár: 700 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Gondolatok a Hegyi beszédről

BIK Könyvkiadó

Jézus Krisztus "Hegyi beszédének" a ma emberét is megszólító gondolatgazdag elemzését veheti kézbe az olvasó.

Hogyan küzdött Jézus? Reisinger János
Hogyan küzdött Jézus?

450 FtElfogyott

Hogyan küzdött Jézus?

Ár: 450 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Hogyan küzdött Jézus?

BIK Könyvkiadó

Jézus Krisztus beszélgetései a figyelem, a tapintat és határozottság mesterművei. Megtanulhatjuk, hogyan segített Jézus az önmagukkal küszködőknek, a betegeknek, a megalázottaknak. Látjuk az isteni szeretet törekvését és cselekvéseinek törvényszerűségeit; látjuk emberi elmék és szívek megnyílását, de sajnos bezárulását is.
A kötet a szerző bibliai előadás-sorozata nyomán készült.

Jelenések könyve 2019/01.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Elfogyott

Jelenések könyve 2019/01.

Tartalmának áttekintése, az összefüggések kiemelése

BIK Könyvkiadó

Tanulmányunk témája ebben a negyedévben Jelenések könyve. Nem szorul indoklásra, hogy mennyire időszerű ez a téma számunkra. Egy negyedév során természetesen nem lehetséges versről versre haladva, részletes írásmagyarázatként foglalkozni ezzel a fontos bibliai kinyilatkoztatással. Ezúttal nem a részletekre kerül a hangsúly, hanem az összefüggésekre.

Jeremiás könyve 2015/04.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Jeremiás könyve 2015/04.

BIK Könyvkiadó

Jeremiás gondolataival mindig az Urat kereste. Számtalanszor fordult Teremtőjéhez. Amikor Istenhez könyörgött, a próféta szíve telve volt köszönettel és hálával, mert méltatlan és mostoha sorsa ellenére óriási kiváltságot mondhatott magáénak: hallhatta Isten beszédét. „Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, szavaid örömömre váltak nékem, szívem vigasságára!” (Jer 15,16)
Jeremiás életét ez tartotta fenn: az Istennel való folyamatos kapcsolat, a párbeszéd Vele.

Jézus boldogmondásai Reisinger János
Jézus boldogmondásai

400 FtElfogyott

Jézus boldogmondásai

Eredeti ár: 600 Ft33% Ár: 400 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Jézus boldogmondásai

Oltalom Alapítvány

A tanulmány az emberi boldogság-elképzelésekből kiindulva elemzi Jézus Krisztusnak a Hegyi beszéd elején elmondott kijelentéseit. A boldogmondások fokozatain végighaladva képet nyerhetünk a valódi boldogságról, mely Jézus tanítása szerint a rossztól való megtisztulásban határozható meg.

Jób könyve 2016/04. Kovács Zoltán
Jób könyve 2016/04.

600 FtElfogyott

Jób könyve 2016/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Elfogyott
Kovács Zoltán

Jób könyve 2016/04.

BIK Könyvkiadó

Jób könyvének az emberi szenvedés a fő témája. Miért szenvednek az igazak? Miért engedi meg Isten a rosszat az életünkben, ha nem tőle származik? Ezek a kérdések minden időben foglalkoztatták a hívő embereket.

Kezünkben van-e a jövő?

Ár: 950 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Kezünkben van-e a jövő?

Történelmi vonatkozású próféciák a Bibliában

Spalding Alapítvány

A könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy kezünkben van-e ténylegesen a jövő alakításának a lehetősége? Ha pedig nincs - már nincs, vagy eleve nem is volt -, kiszámítható-e, megismerhető-e valamiképpen, hogy mi várható? Megtudható-e, hogy mi következik ránk, és a mi generációnkon túl azokra, akiknek a sorsa a legközvetlenebbül érint minket -gyermekeinkre és unokáinkra?

Ki nekünk Jézus Krisztus? Reisinger János
Ki nekünk Jézus Krisztus?

3 500 FtElfogyott

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Eredeti ár: 4 500 Ft22% Ár: 3 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Oltalom Alapítvány

Mit mond nekünk jelenleg ez a név és az azt viselő személy? Gondoltunk-e rá, és végiggondoltuk-e szerepét eddigi életünkben? Van- e tapasztalatunk róla, vagy alig több a semminél? Meg akarjuk-e ismerni egyáltalán? Mutatunk-e érdeklődést mások róla szóló vallomásai iránt? Akarunk-e szembesülni vele kapcsolatos előítéleteinkkel, kudarcainkkal, és reménykedünk-e lehetőségeink megváltozásában?

Ki nekünk Jézus Krisztus? Reisinger János
Ki nekünk Jézus Krisztus?

4 000 FtElfogyott

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Eredeti ár: 5 000 Ft20% Ár: 4 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Oltalom Alapítvány

Mit mond nekünk jelenleg ez a név és az azt viselő személy? Gondoltunk-e rá, és végiggondoltuk-e szerepét eddigi életünkben? Van- e tapasztalatunk róla, vagy alig több a semminél? Meg akarjuk-e ismerni egyáltalán? Mutatunk-e érdeklődést mások róla szóló vallomásai iránt? Akarunk-e szembesülni vele kapcsolatos előítéleteinkkel, kudarcainkkal, és reménykedünk-e lehetőségeink megváltozásában?

Kommentár Pál apostol Thesszalonikabelieknek írt leveleihez

Ár: 1 390 Ft

Elfogyott
Kálvin János

Kommentár Pál apostol Thesszalonikabelieknek írt leveleihez

Aeternitas Kiadó

Felelős szerkesztő: Csabai Tamás

"Ebből aztán beláthatjuk, valóban Isten Lelkének akarata az, hogy ami e levélben - Pál szolgálata által - elénk adatott, az egész egyházban váljék ismertté. Amiből egyértelmű, hogy akik ma megtiltják a népnek Pál írásainak olvasását, az ördögfiaknál is csökönyösebbek és megátalkodottabbak, tekintve, hogy semmit meg nem indulnak az ehhez hasonló szigorű felszólalásokon."

Miről szól a Jelenések könyve?

Eredeti ár: 1 500 Ft20% Ár: 1 200 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Miről szól a Jelenések könyve?

BIK Könyvkiadó

Aki végigolvassa ezt a könyvet, amely fejezetről fejezetre halad a Jelenések könyve megismerésében, Jézus Krisztus kijelentéseivel szembesül. Az egész Biblia a megváltásról és a Megváltóról szóló kinyilatkoztatás, különösen a négy evangélium, amelyek Jézust mutatják be; a Jelenések könyvében azonban még ennél is többet kapunk: közvetlenül Tőle származó látomásokat és üzeneteket.

Ez a rövid könyv azt szeretné bizonyítani, hogy ha valaki komolyan veszi a Jelenések könyve - az Apokalipszis - kezdő sorát, és keresi-kutatja a jelentést, biztosan megtalálja azt.

Örökségünk az Úr imádsága

Eredeti ár: 795 Ft20% Ár: 635 Ft

Elfogyott
Dr. Tokics Imre

Örökségünk az Úr imádsága

Olvasók Háza

Az ima a lélek lélegzetvétele. Nem egyirányú kommunikációs csatorna. Az ima Isten rejtett üzenete hozzám. A könyvből megtanuljuk, hogy az imádság nem csupán azt jelenti, hogy mi mondunk valamit Istennek, hanem lelki érzékszerveinket is átalakítja. Ha imádkozunk, látni, hallani kezdünk, mert érteni kezdjük Isten gondviselő kegyelmét. Mindezekre a szerző a Jézustól tanult mintaima, a Miatyánk elemzésével vezet el, amiből ma nekünk is imádkozni kell megtanulni.

Pátriárkák és próféták

Eredeti ár: 2 100 Ft10% Ár: 1 890 Ft

Elfogyott
E.G.White

Pátriárkák és próféták

Az Ószövetség történelme

BIK Könyvkiadó

A Pátriárkák és próféták a szerző ötkötetes, Korszakok küzdelme című - a bibliai történelmen a teremtéstől a földi történelem végéig, majd a végső újjáteremtésig végighaladó - sorozatának első része. A könyv az egyetemes emberi őstörténet időszakát, valamint Isten ószövetségi választott népe, Izrael történetének első részét ismerteti, az ősatyáktól Dávid király uralkodása végéig.

Próféták és királyok Ellen G. White
Próféták és királyok

2 500 FtElfogyott

Próféták és királyok

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Próféták és királyok

Advent Kiadó

A kötet a Pátriárkák és próféták című könyvvel együtt megismerteti az olvasóval az Ószövetség üzenetét. Ebben a részben Izráel történetét tekinthetjük át királyságának megalapításától a babiloni fogságig, majd a restaurációig. A szerző célja - csakúgy, mint a könyvsorozat többi darabjában - itt sem csupán annyi, hogy az adott korszak krónikáját kifejtse, hanem rámutat a választott nép győzelmeiből, kudarcaiból, megújulásából levonható erkölcsi tanulságokra.

Úgy szerette Isten e világot

Ár: 450 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Úgy szerette Isten e világot

BIK Könyvkiadó

A keresztről áradó fény bemutatja Isten szeretetét. Irgalma és jósága Hozzá vonzza az embert. Ha nem állunk ellent ennek a vonzásnak, akkor a kereszt lábához vezet bennünket, mint olyanokat, akik megbánták bűneiket, és akikért a Megváltót megfeszítették.

Végy tőlem fehér ruhát 2011/02.

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Végy tőlem fehér ruhát 2011/02.

BIK Könyvkiadó

Zsoltárok világa Reisinger János (szerk.)
Zsoltárok világa

1 100 FtElfogyott

Zsoltárok világa

Ár: 1 100 Ft

Elfogyott
Reisinger János (szerk.)

Zsoltárok világa

zsoltárelemzések, zsoltárparafrázisok, hatástörténet

Spalding Alapítvány

Szerkesztette: Reisinger János

A Biblia leghosszabb irata a Zsoltárok könyve. Jézus sokat idézett a zsoltárokból, kivált nevezetes vitáiban. Az Újszövetség további könyveiben is gyakran fordulnak elő zsoltáridézetek. Hasznos megismerkedni a zsoltárokkal általánosságban, majd olvasásuk módjával, tapasztalataival, mielőtt ez-egy kiválasztott zsoltár világába lépnénk.

BIK Könyvkiadó