Keresztény élet - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Keresztény élet

Nézet:
  Az ima hatalma Ellen G. White
Az ima hatalma

2 500 FtKosárba

  Az ima hatalma

Eredeti ár: 3 000 Ft17% Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az ima hatalma

BIK Kiadó

A könyv 80 fejezeten keresztül tárja elénk a szerző legszebb gondolatait az imádság hatalmáról. Lépésről lépésre segít egyre jobban megismerni, megérteni és megélni a mindenható Isten és a szükségben lévő ember kapcsolatában rejlő átalakító, életet formáló hatalmat.

 Karantén-evangélium Hommer Attila
Karantén-evangélium

1 000 FtKosárba

 Karantén-evangélium

Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Hommer Attila

Karantén-evangélium

Oltalom Alapítvány

Ha volt is némi előszele, azért mégis váratlanul rontott ránk 2020 tavaszán a világjárvány. Tudjuk, hogy nemcsak egészségügyi kérdéseket kavart fel, de gazdaságiakat, társadalmiakat éppúgy, szinte az egész világ működése vált problémává. Mit tehet az egyes ember egy egész világnyi kényszerzubbonyban?

Aki ezeket a leveleket írta, tapogatózva, mégis határozottan keresi a kitörési pontokat, a felívelési lehetőségeket, melyek megtalálásáért mindannyiunknak személyesen kell megküzdenünk. E kis könyv a negyedévre karanténba zárt ország időszakában született levelek gyűjteményével  - bibliai igék és a magyar költészet vezérfonalát kézben tartva - ehhez lehet jó segítség a kezünkben.


Reisinger János

A vigasztalásról Reisinger János
A vigasztalásról

1 000 FtKosárba

A vigasztalásról

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

A vigasztalásról

Oltalom Alapítvány

Vigasztalan világban, de nem vigasztalhatatlan emberek között élünk, akik persze maguk is vigasztalódást keresnek az élet számtalan területén. A vigasztalás kárpótlás a szeretet hiányáért. A kihűlt világ részleges felfűtése. Nem árnyék, még kevésbé pótlék. A szeretet egyéb megnyilvánulási formái, mint a szánalom, az együttérzés, a segítőkészség, a bátorítás, a hála stb. között tetteinkhez erőt adó kincse, azt beragyogó szépsége. Öröm annak, aki kapja, boldogság annak, aki adja, adhatja.

Adni - a semmiből Reisinger János
Adni - a semmiből

1 000 FtKosárba

Adni - a semmiből

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Adni - a semmiből

Oltalom Alapítvány

Adni lehet a fölöslegből, a szükségletből, de lehet adni a semmiből is. Mit is jelent ez? Azt az állapotot, melyben semmi nem áll rendelkezésünkre abból, ami tőlünk kérnek, viszont megvan éber figyelmünk, együttérző szívünk és segíteni akaró szándékunk. Nem csüggeszt el, hogy nem tudunk adni – ha nem tudunk is, nagyon akarunk, és gondolkodásunk rááll a másik szükségletére. Ahhoz fordulunk, aki mindig Van, és az ember rendelkezésére áll, hiszen Ő tette meg minden létezés alaptörvényének az adást, mások szolgálatát. 

Befogadván az Igét I-II. Samuel Koranteng-Pipim
Befogadván az Igét I-II.

3 200 FtKosárba

Befogadván az Igét I-II.

Ár: 3 200 Ft

Kosárba
Samuel Koranteng-Pipim

Befogadván az Igét I-II.

Spalding Alapítvány

A könyv szerzője a biblikus reformirányzat egyik legismertebb képviselője a nemzetközi adventközösségben. A mű meggyőz bennünket arról, hogy nem lehetünk semlegesek, állást kell foglalnunk abban a vitakérdésben, amely ma kiélesedett a Biblia körül a kereszténységben világszerte.

Boldogságra vágyunk Kárpáti Petronella
Boldogságra vágyunk

1 900 FtKosárba

Boldogságra vágyunk

Ár: 1 900 Ft

Kosárba
Kárpáti Petronella

Boldogságra vágyunk

Advent Kiadó

"Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban." Példabeszédek könyve 16:20

Aligha van nagyobb vágya az embernek, mint boldogan élni. Hogy is lehetne másképp, hiszen Alkotónk ültette belénk ezt a vágyat. Eredeti terve szerint az ember örökké élhetett volna, töretlen boldogságban. De elfordult Istenétől. Ettől a pillanattól kezdve a boldogság is elvesztette eredeti tisztaságát, és ma néha nem több az élet elérhetetlen kék madaránál.

E. G. White gondolatai a hitről

Eredeti ár: 1 960 Ft20% Ár: 1 570 Ft

Kosárba

E. G. White gondolatai a hitről

Olvasók Háza

A szerző e könyvben olvasható, a hit témakörével foglalkozó gondolatainak jelentős része most jelenik meg először magyar fordításban. A kötet érdekessége, hogy párhuzamosan közli az eredeti angol és a magyarra fordított szöveget.

Élni - miből? Reisinger János
Élni - miből?

1 000 FtKosárba

Élni - miből?

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Élni - miből?

Oltalom Alapítvány

Miből élünk? - A legtöbben erre azt válaszolják: pénzből. Mások a "csak egészség legyen" jelszavát hangoztatják. Ez a rövid tanulmány sorra veszi a legfontosabb válaszokat az "Élni-miből?" kérdésére, és arra a végkövetkeztetésre jut, hogy minden ember kegyelemből él, még akkor is, ha nincsen ennek egészen tudatában, vagy nem ismeri el.

Győzelem Reisinger János (szerk.)
Győzelem

1 200 FtKosárba

Győzelem

Eredeti ár: 1 500 Ft20% Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Reisinger János (szerk.)

Győzelem

Krisztus győzelme a mi győzelmünk is lehet

BIK Könyvkiadó

Természetünk káros vonásai szokásokká is rögzülve sokszor elviselhetetlen tulajdonságokként jelentkeznek, magunk és mások számára egyaránt. Mit kezdjünk a félelemmel, az aggodalmaskodással, a sértődékenységgel, a csüggedéssel, az indulatoskodással? Mindenki mindennap beleütközik ezekbe a kérdésekbe. Legyőzhető-e az emberi természet, vagy újra és újra felülkerekedik rajtunk? Mit jelent hit által győzni az évek vagy évtizedek óta leküzdhetetlennek hitt jellemhibáink felett? Mindezekre a bibliai tanítások alapján keres választ a könyv, befejezésében azzal a tanulmánnyal, melynek végső mondanivalója: Jézus Krisztus nemcsak azért jött a világra, hogy saját életében megtestesítse az isteni elveket, hanem az ő győzelme hit által a mi győzelmünk is lehet.

Isten hatalma Tóth Gábor
Isten hatalma

970 FtKosárba

Isten hatalma

Ár: 970 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

Isten hatalma

BIK Könyvkiadó

A tudatunkban élő istenkép közvetlenül visszahat a gondolatainkra, cselekedeteinkre, életszemléletünkre. Nem közömbös tehát, hogyan gondolkodunk Istenről, a képére és hasonlatosságára teremtett ember és Teremtője kapcsolatáról.  A Biblia határozott állásfoglalása szerint az „írások és Isten hatalmának” megismerése megóv a kételyektől, félelmektől, és új, életigenlő szemléletet, maradandó megnyugvást ad. Ezt a célt szeretné szolgálni ez a keresésre ösztönző kiadvány is, amelyben választ keresünk arra, milyen is a Biblia Istene, mekkora a hatalma, s miben rejlik valódi és legnagyobb ereje.

Kegyelem, győzelem Szabó Ferenc
Kegyelem, győzelem

1 100 FtKosárba

Kegyelem, győzelem

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Szabó Ferenc

Kegyelem, győzelem

Szabó Ferenc

A Szentírás szerint Isten minden embernek felajánlja a bűnbocsánat és a megváltozott élet lehetőségét. Megtérésünkkor sokan azt reméltük, hogy diadalmasan haladunk majd egyre előrébb, egyenesen a menny felé. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy ez az új élet nem mindig olyan erőteljes és fejlődő, mint szeretnénk. Kérdéseinkre a könyv a Szentírásból kapott válaszok felfedezéséhez, a megoldások megtalálásához szeretne segítséget nyújtani.

Krisztushoz vezető lépések

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Krisztushoz vezető lépések

4. kiadás

BIK Könyvkiadó

Az ember közeledése a számára ismeretlen - sok esetben kételyek, előítéletek és ellenérzések homályába burkolt - teremtő és megváltó Istenhez, továbbá az Isten és ember között kialakuló láthatatlan, de személyes, valóságos és bensőséges lelki kapcsolat - ez az, amiről e könyv szól. A keresztény tapasztalatok világa sokak számára megközelíthetetlennek tűnik, másokat pedig taszíthatnak az érzelgős, ellenőrizhetetlen hitelességű, egyéni élményekre építő írások, amelyeket erről a témáról olvastak. Ez a kis könyv biblikus megközelítésben, közérthetően, érzelgősségtől mentesen szól a hitélet érzelmeiről, rejtett, belső tapasztalatairól.

A gyógyító megbocsátás Szabó Attila
A gyógyító megbocsátás

1 450 FtElfogyott

A gyógyító megbocsátás

Eredeti ár: 1 800 Ft19% Ár: 1 450 Ft

Elfogyott
Szabó Attila

A gyógyító megbocsátás

Maschek Könyvkiadó

  Könnyen megbántunk másokat, s ha minket bántanak, gyakran neheztelünk. A szívünkben dúló harag és sértõdöttség jelzi, hogy letértünk a békesség útjáról. Vannak, akik évekig, évtizedekig, sõt a halálos ágyukig engesztelhetetlenek. Sokszor épp ez viszi õket a sírba, s ezzel a lelkülettel másokat is megbetegítenek. 

A lelkiismeret Reisinger János
A lelkiismeret

1 500 FtElfogyott

A lelkiismeret

Eredeti ár: 2 000 Ft25% Ár: 1 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A lelkiismeret

BIK Könyvkiadó

1912 óta nem jelent meg önálló kötet hazánkban a lelkiismeretről. Mint fogalomra gyakran hivatkozunk rá, hiányát keserűen panaszoljuk, de hogy a lelkiismeret törvénye a legegyetemesebb, amelynek követésétől, megtartásától függ az emberségünk, boldogságunk, ezt mintha nem vennénk komolyan.
A szerző "Theofilushoz" írt leveleiben a következő kérdésekre keresi a választ: Ha magunknak jót kívánunk, és általában teljes mértékben, akkor vajon mi akadályoz meg minduntalan abban, hogy a másik embernek is megadjuk ugyanazt a figyelmet és jót? Mi az, ami mozdíthatatlan bizonyosság a lelkiismeretről, s mi az, ami segíti is ennek megvalósulását a hétköznapi életben? Hogyan viszonyul egymáshoz lelkiismeret, értelem, akarat? Mit tegyünk a lelkiismeret-furdalással? Adottság vagy alakítható képesség is a lelkiismeret? Ennek az emberben lévő igazságosságmércének van-e további mércéje? Miért késlekedett oly sokáig a történelemben a lelkiismereti szabadság elismerése és mindenki számára való biztosítása?

Az ima ereje Roger J. Morneau
Az ima ereje

1 400 FtElfogyott

Az ima ereje

Ár: 1 400 Ft

Elfogyott
Roger J. Morneau

Az ima ereje

Advent Kiadó

Világunk, környezetünk tele van szörnyű csalódásokkal, csüggedésekkel, életük értelmét elveszített emberekkel. Hogyan segíthetünk? — Saját erőnkből és bölcsességünkből: sehogy! Van azonban egy erőforrás: Jézus Krisztus, aki közbeléphet és közbe is lép, hogyha imáinkkal feljogosítjuk őt, hogy adja vissza szeretett embertársaink örömteli életérzését, testi és lelki egészségét, miközben mi is egyre közelebb és közelebb kerülünk hozzá.

Az imádság Ellen G. White
Az imádság

2 000 FtElfogyott

Az imádság

Ár: 2 000 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Az imádság

Hogyan tapasztaljuk meg az ima erejét?

Editura Viata Si Sanatate

Komoly idők küszöbéhez ékeztünk. Világunk eseményei megkövetelik tőlünk, hogy Krisztus követőiként állandó, odaszentelt kapcsolatban legyünk Istenünkkel. Szüntelenül törekednünk kell arra, hogy ebben a viszonyban egyre erősebb szálakkal kötődjünk Megváltónkhoz, hogy lelki és érzelmi szükségleteinket betölthesse. Tudatában kell lennünk az imában rejlő csodálatos erőnek. A tanítványokhoz hasonlóan kérnünk kell Urunkat: "Taníts meg minket imádkozni!"

Az imádságról Ole Hallesby
Az imádságról

1 200 FtElfogyott

Az imádságról

Ár: 1 200 Ft

Elfogyott
Ole Hallesby

Az imádságról

Evangéliumi Kiadó

Dr. Ole Hallesby (1879-1961) professzor könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, módjáról és titkáról, az imádkozással való visszaélésről ír, ezáltal olvasóit az Istennel való kapcsolat új, teljesebb megértéséhez vezeti el. Őszintén és nagyon szelíden ír a keresztény hit egyik legbensőbb titkáról.

Félelem és elrejtettség Reisinger János
Félelem és elrejtettség

1 000 FtElfogyott

Félelem és elrejtettség

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Félelem és elrejtettség

Theodor Bovet hasoncímű tanulmányával

Oltalom Alapítvány

A II. világháború után kibontakozó keresztény szellemiségű lélektani irodalom egyik jelentős tanulmánya volt Theodor Bovet Félelem és elrejtettség című műve, amely már címével felkeltette a figyelmet. Több mint fél évszázaddal megjelenése után újra érdemes átgondolni az e két fogalom által felvetett kérdéseket, elmélyítve azok bibliai jelentéstartalmát. Erre tesz kísérletet ez a kötet, rövid, esszéisztikus formában, függelékében közölve az alapművet, mely számtalan kiadásban fogyott el a magyar könyvpiacon.

Gyere Velem! Jim Hohnberger
Gyere Velem!

2 200 FtElfogyott

Gyere Velem!

Eredeti ár: 2 500 Ft12% Ár: 2 200 Ft

Elfogyott
Jim Hohnberger

Gyere Velem!

Többet szeretnél, mint egy vallás?

Olvasók Háza

Isten biztonságban kivezet a világ kínálta zavaros labirintusokból.

A könyv nem a keresztény élet elméleti alapjait próbálja újra rajzolni, hanem a gyakorlati Krisztus-követés mai útját keresi és találja meg.

Hit vagy hagyomány? Reisinger János
Hit vagy hagyomány?

250 FtElfogyott

Hit vagy hagyomány?

Eredeti ár: 300 Ft17% Ár: 250 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Hit vagy hagyomány?

BIK Könyvkiadó

Minden isteni közeledés elsődleges célja értelmi világunk – a Biblia az ember gondolkodásához szóló üzenet. Történelmünk folyamán az értelmet támadó törekvések száma végtelen, s nem véletlen, ha napjainkban éppen az okkultizmus több évezredes múltjából merítve támadnak újabb és újabb értelempusztító irányzatok. De az értelmet más irányból támadó jelenségnek is tanúi lehetünk: ez a hagyomány hit- és valláspótlékká növekedése.

Hit, remény, cselekvő szeretet

Eredeti ár: 1 490 Ft13% Ár: 1 290 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Hit, remény, cselekvő szeretet

Krisztus átformál és mássá leszel

Olvasók Háza

Reménység nélkül lehetetlen kiteljesedett, örömteli, alkotó életet élni. A keresztény ember reménysége szilárd hitéből táplálkozik, melynek valóságos, megbízható alapja Isten szava. 

Hol a határ...? Reisinger János
Hol a határ...?

500 FtElfogyott

Hol a határ...?

Eredeti ár: 750 Ft33% Ár: 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Hol a határ...?

Oltalom Alapítvány

Könyvünkben a hétköznapi kereszténységet, vagy más szóval a kereszténység gyakorlatát szeretnénk leírni. Azt, hogy mitől is vagyunk vagy leszünk keresztények. Miben is áll, hogy „Krisztuséi vagyunk?” (Gal 5:24)

Jézushoz vezető út Ellen G. White
Jézushoz vezető út

690 FtElfogyott

Jézushoz vezető út

Ár: 690 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Jézushoz vezető út

Advent Kiadó

Sok könyvet írtak már Jézus követéséről, a szeretetről, a bűnbánatról meg a hitről, de kevés olyat, mint ez a könyv. Nem stílusában van a titok, hanem mondanivalójában. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni?
Erre a kérdésre ad választ ez a könyv. 

BIK Könyvkiadó