Kereszténység - hitélet - tapasztalatok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Kereszténység - hitélet - tapasztalatok

Nézet:
 Dr. Luther Márton önmagáról

Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Virág Jenő

Dr. Luther Márton önmagáról

Oltalom Alapítvány

Ez a könyv lépésről lépésre mutatja be Luther lelki-szellemi fejlődését, írásaiból választott, találó idézetek segítségével.
Luther Márton a legnagyobb munkát végezte el a kereszténység kétezer éves történelmében. A több mint egy évezrede tartó középkori sötétségből kellett kivezetnie az egyházat. Igaz felismeréseihez szintén Istentől kapott erő és bátorság társult. Találó a róla szóló mondás: istenfélelmen kívül nem ismert más félelmet.

 Luther jelleme Dr. Walther Vilmos
Luther jelleme

1 200 FtKosárba

 Luther jelleme

Eredeti ár: 1 400 Ft14% Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Dr. Walther Vilmos

Luther jelleme

BIK Könyvkiadó

Ez a könyv nem szokványos egyháztörténeti munka - annál sokkal több. A reformáció vezéralakjának aprólékos gondossággal elkészített jellemrajzán túl izgalmas életrajzi, kortörténeti oknyomozást olvashatunk, s végigkalauzol egy sokunk számára eddig nem kellően ismert lelki ösvényen. Elénk tárja milyen rejtett fogyatékosságok és nyilvánvaló erények ötvöződtek Luther személyiségében, mely vonások méltán avatták őt korának egyik legnagyobb hithősévé.

A nagy reménység Ellen G. White
A nagy reménység

220 FtKosárba

A nagy reménység

Ár: 220 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A nagy reménység

A jó és a rossz küzdelmének leleplezése: Ki lesz a győztes?

Advent Kiadó

A remény élteti az embert — milyen gyakran mondjuk ezt. Sajnos, gyakran el is veszítjük reményünket, mivel látjuk a körülöttünk levő világ ridegségét, a híreket a háborúságokról, gyógyíthatatlan betegségekről, a természet fékezhetetlen megnyilvánulásairól, a növekvő gonoszságról. Mit mond minderre Isten? A nagy reménység c. kötet végigvezet minket attól fogva, hogy a rossz, a bűn bejött világunkba, egészen addig, amikor is Isten hatalmából és szeretetéből végleg távozik majd. A könyv üzenete: mindnyájan élhetünk abban a reménységben, hogy Istennél van a megoldás, aki jó véget és nem rosszat gondolt el nekünk.

A Washingtoni gyülekezet

Eredeti ár: 1 200 Ft18% Ár: 990 Ft

Kosárba
Mark Ford

A Washingtoni gyülekezet

Az adventizmus gyökereinek felfedezése

BIK Könyvkiadó

Mark Ford korabeli fotókkal gazdagon illusztrált könyve az 1840-es évektől kíséri nyomon a New Hampshirebeli washingtoni gyülekezet életén keresztül a H. N. Adventista Egyház születését, küzdelmeit és fejlődését. A szerző különös gondot fordít az Ellen G. White szolgálatában megnyilatkozó mennyei vezetés, valamint az adventista pionírok ma is bátorító tapasztalatainak bemutatására.

Az egészségesek városa

Eredeti ár: 500 Ft30% Ár: 350 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

Az egészségesek városa

BIK Könyvkiadó

A könyvben található példatörténet mintegy tükörként mutatja meg a polgári és a keresztényi lét ellentmondásait. Az Egészségesek városa szembenézésre, a jó választására ösztönöz, a hétköznapi langyosságból való kiemelkedésre, az élet minőségi megélésére bátorít.

Befogadván az Igét I-II. Samuel Koranteng-Pipim
Befogadván az Igét I-II.

2 600 FtKosárba

Befogadván az Igét I-II.

Ár: 2 600 Ft

Kosárba
Samuel Koranteng-Pipim

Befogadván az Igét I-II.

Spalding Alapítvány

A könyv szerzője a biblikus reformirányzat egyik legismertebb képviselője a nemzetközi adventközösségben. A mű meggyőz bennünket arról, hogy nem lehetünk semlegesek, állást kell foglalnunk abban a vitakérdésben, amely ma kiélesedett a Biblia körül a kereszténységben világszerte.

E. G. White gondolatai a hitről

Eredeti ár: 1 960 Ft20% Ár: 1 570 Ft

Kosárba

E. G. White gondolatai a hitről

Olvasók Háza

A szerző e könyvben olvasható, a hit témakörével foglalkozó gondolatainak jelentős része most jelenik meg először magyar fordításban. A kötet érdekessége, hogy párhuzamosan közli az eredeti angol és a magyarra fordított szöveget.

Egy amerikai lelkész magyarországi missziója

Ár: 1 950 Ft

Kosárba
Rajki Zoltán

Egy amerikai lelkész magyarországi missziója

Advent Kiadó

"Meggyőződésem szerint ma legfontosabb feladatunk, hogy a lelkeket az Úrhoz vezessük... Egész tevékenységünket és anyagi eszközeinket erre a szolgálatra kell koncentrálnunk. Ma több munkással és anyagi eszközzel rendelkezünk, mint az üzenet hirdetésének kezdetén, mégis kevesebb lelket nyerünk meg az Úr számára. Életünket komolyabban meg kell vizsgálnunk..." (Részlet a J. F. Huenergardt Magyarországon végzett misszióját áttekintő könyv előszavából)
Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik szeretnék megismerni a Duna-medence adventizmusának megszervezőjét, az Isten ügyét szolgáló J. F. Huenergardt (1875-1955) élettörténetét.

Élni - miből? Reisinger János
Élni - miből?

400 FtKosárba

Élni - miből?

Eredeti ár: 480 Ft17% Ár: 400 Ft

Kosárba
Reisinger János

Élni - miből?

Oltalom Alapítvány

Miből élünk? - A legtöbben erre azt válaszolják: pénzből. Mások a "csak egészség legyen" jelszavát hangoztatják. Ez a rövid tanulmány sorra veszi a legfontosabb válaszokat az "Élni-miből?" kérdésére, és arra a végkövetkeztetésre jut, hogy minden ember kegyelemből él, még akkor is, ha nincsen ennek egészen tudatában, vagy nem ismeri el.

Ezredforduló vagy korszakforduló?

Eredeti ár: 550 Ft18% Ár: 450 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Ezredforduló vagy korszakforduló?

BIK Könyvkiadó

A könyv az ezredfordulón felvetődő "nagy" kérdésekre keres választ a Bibliai próféciák fényében.

Gyere Velem! Jim Hohnberger
Gyere Velem!

2 200 FtKosárba

Gyere Velem!

Eredeti ár: 2 500 Ft12% Ár: 2 200 Ft

Kosárba
Jim Hohnberger

Gyere Velem!

Többet szeretnél, mint egy vallás?

Olvasók Háza

Isten biztonságban kivezet a világ kínálta zavaros labirintusokból.

A könyv nem a keresztény élet elméleti alapjait próbálja újra rajzolni, hanem a gyakorlati Krisztus-követés mai útját keresi és találja meg.

Győzelem Reisinger János (szerk.)
Győzelem

900 FtKosárba

Győzelem

Eredeti ár: 1 100 Ft18% Ár: 900 Ft

Kosárba
Reisinger János (szerk.)

Győzelem

Krisztus győzelme a mi győzelmünk is lehet

BIK Könyvkiadó

Természetünk káros vonásai szokásokká is rögzülve sokszor elviselhetetlen tulajdonságokként jelentkeznek, magunk és mások számára egyaránt. Mit kezdjünk a félelemmel, az aggodalmaskodással, a sértődékenységgel, a csüggedéssel, az indulatoskodással? Mindenki mindennap beleütközik ezekbe a kérdésekbe. Legyőzhető-e az emberi természet, vagy újra és újra felülkerekedik rajtunk? Mit jelent hit által győzni az évek vagy évtizedek óta leküzdhetetlennek hitt jellemhibáink felett? Mindezekre a bibliai tanítások alapján keres választ a könyv, befejezésében azzal a tanulmánnyal, melynek végső mondanivalója: Jézus Krisztus nemcsak azért jött a világra, hogy saját életében megtestesítse az isteni elveket, hanem az ő győzelme hit által a mi győzelmünk is lehet.

Hadd szóljanak a napok

Ár: 500 Ft

Kosárba
Orosz Csaba

Hadd szóljanak a napok

Tíz beszélgetés a százéves magyarországi adventmozgalom elmúlt ötven esztendejéről

BIK Könyvkiadó

Orosz Csaba beszélgetőtársainak átlagéletkora az ezredfordulón nyolcvan év. Győzelmekről szólnak e beszélgetések, a talpon maradók közül az életben maradottakról, akiknek Isten megengedte, hogy elmondhassák történeteiket a gondtalan, vagy másféle gondokkal bajlódó, de lelkierő és helytállás dolgában bizonyosan sokkal nagyobb hátránnyal induló fiataloknak. Nem volt kárbaveszett fáradozás e kötet megszerkesztése, ha az ő jelenlétének apróbb és szembetűnőbb jeleit sikerült felfedeznünk a riportokban.

Hit vagy hagyomány? Reisinger János
Hit vagy hagyomány?

250 FtKosárba

Hit vagy hagyomány?

Eredeti ár: 300 Ft17% Ár: 250 Ft

Kosárba
Reisinger János

Hit vagy hagyomány?

BIK Könyvkiadó

Minden isteni közeledés elsődleges célja értelmi világunk – a Biblia az ember gondolkodásához szóló üzenet. Történelmünk folyamán az értelmet támadó törekvések száma végtelen, s nem véletlen, ha napjainkban éppen az okkultizmus több évezredes múltjából merítve támadnak újabb és újabb értelempusztító irányzatok. De az értelmet más irányból támadó jelenségnek is tanúi lehetünk: ez a hagyomány hit- és valláspótlékká növekedése.

Hit, remény, cselekvő szeretet

Eredeti ár: 1 490 Ft13% Ár: 1 290 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Hit, remény, cselekvő szeretet

Krisztus átformál és mássá leszel

Olvasók Háza

Reménység nélkül lehetetlen kiteljesedett, örömteli, alkotó életet élni. A keresztény ember reménysége szilárd hitéből táplálkozik, melynek valóságos, megbízható alapja Isten szava. 

Hol a határ...? Reisinger János
Hol a határ...?

500 FtKosárba

Hol a határ...?

Ár: 500 Ft

Kosárba
Reisinger János

Hol a határ...?

Oltalom Alapítvány

Könyvünkben a hétköznapi kereszténységet, vagy más szóval a kereszténység gyakorlatát szeretnénk leírni. Azt, hogy mitől is vagyunk vagy leszünk keresztények. Miben is áll, hogy „Krisztuséi vagyunk?” (Gal 5:24)

Hol vagy Istenem? Moravcsik Árpád
Hol vagy Istenem?

450 FtKosárba

Hol vagy Istenem?

Eredeti ár: 600 Ft25% Ár: 450 Ft

Kosárba
Moravcsik Árpád

Hol vagy Istenem?

BIK Könyvkiadó

Egy ember elindul az életben... de a történelmi keretek és változó díszletek között ugyanennek az embernek az igazságkeresése, a tudatlanságból, a félhittől a valódi hitig eljutó személyes útja mindannyiunkat érdeklődővé teheti az iránt az Isten és gondviselése iránt, akit mindannyian keresünk, mígnem engedjük, hogy megtaláljon bennünket.

Hollywoodtól az óvodákig Alan Sears - Craig Osten
Hollywoodtól az óvodákig

900 FtKosárba

Hollywoodtól az óvodákig

Eredeti ár: 1 800 Ft50% Ár: 900 Ft

Kosárba
Alan Sears - Craig Osten

Hollywoodtól az óvodákig

Homoszexuális propaganda kontra vallásszabadság Amerikában

Aeternitas Kiadó

Isten hatalma Tóth Gábor
Isten hatalma

970 FtKosárba

Isten hatalma

Ár: 970 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

Isten hatalma

BIK Könyvkiadó

A tudatunkban élő istenkép közvetlenül visszahat a gondolatainkra, cselekedeteinkre, életszemléletünkre. Nem közömbös tehát, hogyan gondolkodunk Istenről, a képére és hasonlatosságára teremtett ember és Teremtője kapcsolatáról.  A Biblia határozott állásfoglalása szerint az „írások és Isten hatalmának” megismerése megóv a kételyektől, félelmektől, és új, életigenlő szemléletet, maradandó megnyugvást ad. Ezt a célt szeretné szolgálni ez a keresésre ösztönző kiadvány is, amelyben választ keresünk arra, milyen is a Biblia Istene, mekkora a hatalma, s miben rejlik valódi és legnagyobb ereje.

Jöjj a csendességbe! Jim Hohnberger
Jöjj a csendességbe!

1 990 FtKosárba

Jöjj a csendességbe!

Eredeti ár: 2 490 Ft20% Ár: 1 990 Ft

Kosárba
Jim Hohnberger

Jöjj a csendességbe!

Hogyan lelték meg egy szilánkokra tört család tagjai Istent és egymást?

Olvasók Háza

Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik egyre elfoglaltabbnak érzik magukat, mégis egyre kevesebbet végeznek. Akiket elárasztanak a telefonhívások,az e-mailek, a megbeszélések, vagy mások elvárásai, akik belefáradtak az élet gondjaiba és a teendők végtelen sorába. Teremtőnk mindenkit elhívott a csendességbe - nemcsak a nyugalom és a pihenés, hanem az Istenben megnyugvás csendességébe.

Kegyelem, győzelem Szabó Ferenc
Kegyelem, győzelem

1 100 FtKosárba

Kegyelem, győzelem

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Szabó Ferenc

Kegyelem, győzelem

Szabó Ferenc

A Szentírás szerint Isten minden embernek felajánlja a bűnbocsánat és a megváltozott élet lehetőségét. Megtérésünkkor sokan azt reméltük, hogy diadalmasan haladunk majd egyre előrébb, egyenesen a menny felé. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy ez az új élet nem mindig olyan erőteljes és fejlődő, mint szeretnénk. Kérdéseinkre a könyv a Szentírásból kapott válaszok felfedezéséhez, a megoldások megtalálásához szeretne segítséget nyújtani.

Keresztény vezetés Ellen G.White
Keresztény vezetés

750 FtKosárba

Keresztény vezetés

Eredeti ár: 900 Ft17% Ár: 750 Ft

Kosárba
Ellen G.White

Keresztény vezetés

...azzal a szeretettel, amelyről Krisztus tett bizonyságot

BIK Könyvkiadó

Az idézetgyűjtemény felhívja figyelmünket a hatalomvágy, a tekintélyelvűség veszélyeire, a másokat uralni kívánó törekvésekre, amelyeket semmilyen módon nem szentesít az Ige. Ellen White bemutatja, hogyan kell és érdemes munkálkodnia a keresztény vezetőnek.

Kit küldjek el, ki megy el nékünk?

Eredeti ár: 1 520 Ft9% Ár: 1 380 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Kit küldjek el, ki megy el nékünk?

Bátorítás és felkészítés a személyes bizonyságtevés szolgálatára

Spalding Alapítvány

E könyv különösképpen a személyes bizonyságtevés szolgálatára való lelki és gyakorlati felkészítésben szeretne segítséget nyújtani.

Korszakok nyomában Ellen G. White
Korszakok nyomában

1 800 FtKosárba

Korszakok nyomában

Eredeti ár: 2 500 Ft28% Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Korszakok nyomában

BIK Könyvkiadó

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete "A nagy küzdelem" című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét. E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját - ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában.

Közösség Sonnleitner Károly
Közösség

500 FtKosárba

Közösség

Eredeti ár: 600 Ft17% Ár: 500 Ft

Kosárba
Sonnleitner Károly

Közösség

BIK Könyvkiadó

Hogyan válhat emberek csoportja valódi közösséggé? Ha nem igazán mély, nem is igazán tartalmas kapcsolatok jellemzik a csoport tagjait, vagy ha a „kapcsolat” csupán az istentiszteleti alkalmakra korlátozódik, ez semmiképpen nem felel meg a krisztusi kívánalomnak.

Krisztushoz vezető lépések

Eredeti ár: 790 Ft18% Ár: 650 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Krisztushoz vezető lépések

4. kiadás

BIK Könyvkiadó

Az ember közeledése a számára ismeretlen - sok esetben kételyek, előítéletek és ellenérzések homályába burkolt - teremtő és megváltó Istenhez, továbbá az Isten és ember között kialakuló láthatatlan, de személyes, valóságos és bensőséges lelki kapcsolat - ez az, amiről e könyv szól. A keresztény tapasztalatok világa sokak számára megközelíthetetlennek tűnik, másokat pedig taszíthatnak az érzelgős, ellenőrizhetetlen hitelességű, egyéni élményekre építő írások, amelyeket erről a témáról olvastak. Ez a kis könyv biblikus megközelítésben, közérthetően, érzelgősségtől mentesen szól a hitélet érzelmeiről, rejtett, belső tapasztalatairól.

L. R. Conradi Dr. Daniel Heinz
L. R. Conradi

850 FtKosárba

L. R. Conradi

Ár: 850 Ft

Kosárba
Dr. Daniel Heinz

L. R. Conradi

a Hetednapi Adventista Egyház misszionáriusa, evangélistája és szervezõje Európában

Advent Kiadó

A könyv L. R. Conradi életútját eleveníti fel, aki a H. N. Adventista egyház misszionáriusa, evangélizátora és szervezője volt Európában.

Lépések a személyes ébredésért

Ár: 180 Ft

Kosárba
Helmut Haubeil

Lépések a személyes ébredésért

BIK Könyvkiadó

A Biblia magas szintű etikáját – az ellenség szeretetét, a megbocsátást, a bűn legyőzését – csak a Szentlélek ereje által lehet megvalósítani, nem pedig emberi erőből. A Szentlélek személyében csodálatos vezetőt kapunk minden élethelyzetben, így változhat meg a jellemünk, és így végezhetünk hasznos munkát Isten szolgálatában. A könyv szerzője arra hív bennünket, hogy vele együtt tegyünk lépéseket a személyes ébredésért, míg felismerjük, mi a problémáink gyökere, mi lehet a nehézségeink és a tehetetlenségünk lelki oka.

Levél a vallási türelemről

Eredeti ár: 300 Ft17% Ár: 250 Ft

Kosárba
John Locke

Levél a vallási türelemről

BIK Könyvkiadó

Napjainkban is aktuális gondolatok a lelkiismereti és vallásszabadságról.

Marie Durand Daniel Benoit
Marie Durand

1 450 FtKosárba

Marie Durand

Eredeti ár: 1 970 Ft26% Ár: 1 450 Ft

Kosárba
Daniel Benoit

Marie Durand

A constance-i torony foglya

Spalding Alapítvány

A könyvből megismerhetjük Marie Durand élettörténetét, aki harmincnyolc éven át volt a constance-i torony foglya. Mintegy a lelkigondozója lett a vele együtt raboskodó többi hugenotta asszonynak. Fennmaradt levelei elénk tárják a fogolytársaival együtt elszenvedett viszontagságok közepette is töretlen hitét, lelki-szellemi erejét, megnyerő és csodálatra méltó személyiségét.

Missziós pilóta Eileen E. Lantry
Missziós pilóta

1 280 FtKosárba

Missziós pilóta

Eredeti ár: 1 600 Ft20% Ár: 1 280 Ft

Kosárba
Eileen E. Lantry

Missziós pilóta

BIK Könyvkiadó

Könyvünk a nemrég Magyarországon is járt amerikai misszionárius élettörténetén, ta­pasz­ta­la­tain keresztül nyújt valódi segítséget mindannyiunknak: bizonyságát adja annak, hogy nem kell elcsüggednünk, bármi is érjen az életben, hiszen Isten megszabadítja a benne bízókat. A szorult helyzetekben engedjük, mint David Gates, hogy Teremtőnk csodát tegyen a mi éle­tünk­ben is, mert nála semmi sem lehetetlen!

Mondd el a világnak! C. Mervin Maxwell
Mondd el a világnak!

1 560 FtKosárba

Mondd el a világnak!

Ár: 1 560 Ft

Kosárba
C. Mervin Maxwell

Mondd el a világnak!

A hetednapi adventisták története

Advent Kiadó

A "Mondd el a világnak!" című könyv évekig forrásként szolgált a hetednapi adventisták történetéhez, korhű információt nyújtva az egyház kialakulásáról, megerősödéséről, küzdelmeiről.

Szenteljetek böjtöt! Várkonyi András
Szenteljetek böjtöt!

400 FtKosárba

Szenteljetek böjtöt!

Ár: 400 Ft

Kosárba
Várkonyi András

Szenteljetek böjtöt!

A böjtről szóló tanítás a Bibliában - a késői eső idején

BIK Könyvkiadó

Mi hiányzik ma még a Lélek esőjéhez? Mi az, amiért a leginkább böjtölnünk és imádkoznunk kell? A hívő ember számára létkérdések ezek, s választ az Igét kutatva keres rájuk a böjtről szóló tanulmány.

Titokban formáltattam Soós Attila
Titokban formáltattam

850 FtKosárba

Titokban formáltattam

Eredeti ár: 990 Ft14% Ár: 850 Ft

Kosárba
Soós Attila

Titokban formáltattam

Egy túlélő vallomásai

BIK Könyvkiadó

"Titokban formáltattam..." - ez a sokatmondó félmondat Dávid 139. zsoltárában szerepel, és arra utal, hogy az emberi lény megszületése és kiformálódása az élet egyik legnagyobb titka, csodálatos eseménye. Maga a testi születés és kiformálódás is csodálatos önmagában, ám jóval meghatározóbb és értékesebb a lelki növekedés.

A gyógyító megbocsátás Szabó Attila
A gyógyító megbocsátás

1 450 FtElfogyott

A gyógyító megbocsátás

Eredeti ár: 1 800 Ft19% Ár: 1 450 Ft

Elfogyott
Szabó Attila

A gyógyító megbocsátás

Maschek Könyvkiadó

  Könnyen megbántunk másokat, s ha minket bántanak, gyakran neheztelünk. A szívünkben dúló harag és sértõdöttség jelzi, hogy letértünk a békesség útjáról. Vannak, akik évekig, évtizedekig, sõt a halálos ágyukig engesztelhetetlenek. Sokszor épp ez viszi õket a sírba, s ezzel a lelkülettel másokat is megbetegítenek. 

A lelkiismeret Reisinger János
A lelkiismeret

1 500 FtElfogyott

A lelkiismeret

Eredeti ár: 2 000 Ft25% Ár: 1 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A lelkiismeret

BIK Könyvkiadó

1912 óta nem jelent meg önálló kötet hazánkban a lelkiismeretről. Mint fogalomra gyakran hivatkozunk rá, hiányát keserűen panaszoljuk, de hogy a lelkiismeret törvénye a legegyetemesebb, amelynek követésétől, megtartásától függ az emberségünk, boldogságunk, ezt mintha nem vennénk komolyan.
A szerző "Theofilushoz" írt leveleiben a következő kérdésekre keresi a választ: Ha magunknak jót kívánunk, és általában teljes mértékben, akkor vajon mi akadályoz meg minduntalan abban, hogy a másik embernek is megadjuk ugyanazt a figyelmet és jót? Mi az, ami mozdíthatatlan bizonyosság a lelkiismeretről, s mi az, ami segíti is ennek megvalósulását a hétköznapi életben? Hogyan viszonyul egymáshoz lelkiismeret, értelem, akarat? Mit tegyünk a lelkiismeret-furdalással? Adottság vagy alakítható képesség is a lelkiismeret? Ennek az emberben lévő igazságosságmércének van-e további mércéje? Miért késlekedett oly sokáig a történelemben a lelkiismereti szabadság elismerése és mindenki számára való biztosítása?

A világ útvesztője Johannes Amos Comenius
A világ útvesztője

700 FtElfogyott

A világ útvesztője

Eredeti ár: 980 Ft29% Ár: 700 Ft

Elfogyott
Johannes Amos Comenius

A világ útvesztője

BIK Könyvkiadó

Milyen boldogságot kínál a földi világ, és milyet Isten? A kiváló cseh pedagógus-író meseszerű vándorútra hívja olvasóját a válasz megtalálásához. A XVII. század valóságán messze túlmutató, örök érvényű igazságok felmutatásával vezet végig az emberiség tapasztalatszerző próbálkozásainak rögös útján. A klasszikus művet grafikák illusztrálják.

Az evangélium szolgái Ellen G. White
Az evangélium szolgái

1 100 FtElfogyott

Az evangélium szolgái

Ár: 1 100 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Az evangélium szolgái

BIK Könyvkiadó

"Jézus Krisztus eljött erre a világra, hogy fáradhatatlanul az emberek szolgálatára legyen- A kegyelem gyöngéd érintésével kiűzte a lélekből a kétséget és a nyugtalanságot. Az ellenségeskedést szeretetté, a hitetlenséget bizalommá változtatta- Mennybemenetele óta Krisztus - mint az egyház feje - kiválasztott követei által végzi munkáját a Földön. Rajtuk keresztül szól az emberekhez és tölti be szükségleteiket: ők csupán eszközök a kezében, és mindaz a jó, amit véghezvisznek, Jézus erejéből történik. Az Üdvözítő az erejük. Amilyen mértékben Istenre bízzák magukat, akként részesíti majd őket dicsőségében, hogy azt visszatükrözzék a világnak."

Isten angyalai velünk vannak

Eredeti ár: 2 190 Ft20% Ár: 1 750 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Isten angyalai velünk vannak

Az emberiség szolgálatában

Olvasók Háza

Földi életünk újabb - talán eddig ismeretlen vagy elfelejtett dimenziója tárul fel az olvasó előtt a könyv oldalain. A szerző írásaiból készült válogatás bemutatja a mennyei angyalok származását, lakóhelyét és elsősorban az emberiség szolgálatában végzett munkáját.

Isten, ki vagy? Vankó Zsuzsa
Isten, ki vagy?

440 FtElfogyott

Isten, ki vagy?

Ár: 440 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Isten, ki vagy?

"András könyve" szerzőjének és más keresőknek

BIK Könyvkiadó

E kis könyv megírására Nagy Bandó András sok vitát és vihart kavart könyve, a Fordított teremtés adott késztetést.

Jézushoz vezető út Ellen G. White
Jézushoz vezető út

330 FtElfogyott

Jézushoz vezető út

Ár: 330 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Jézushoz vezető út

Advent Kiadó

Sok könyvet írtak már Jézus követéséről, a szeretetről, a bűnbánatról meg a hitről, de kevés olyat, mint ez a könyv. Nem stílusában van a titok, hanem mondanivalójában. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni?
Erre a kérdésre ad választ ez a könyv. 

Kezdj el élni! Lucian Cristescu
Kezdj el élni!

600 FtElfogyott

Kezdj el élni!

Ár: 600 Ft

Elfogyott
Lucian Cristescu

Kezdj el élni!

Túlélési kalauz a 21. századra

Editura Viata Si Sanatate

A szülők nemzedéke azon szánakozik, mennyire megváltozott a világ. Ha csak ennyi történt volna, nem is lenne olyan nagy baj: régi támpontokat felcserélhetnénk újakra. Ám tragikus módon a világ állandó változásban van, és nem jut időnk támpontok szerint élni. A mai ember minden szempontból kisodródott, legfőként pedig erkölcsi értelemben. Hogyan lehetséges a túlélés ilyen káosz közepette?
A Túlélési kalauz a 21. századra, segít újból felfedezni az élet sarkalatos igazságait!

Megújult élet Jim Hohnberger
Megújult élet

2 840 FtElfogyott

Megújult élet

Eredeti ár: 3 790 Ft25% Ár: 2 840 Ft

Elfogyott
Jim Hohnberger

Megújult élet

Tizenkét hetes terv legfontosabb kapcsolataink javítására

Olvasók Háza

Számos keresztény életében először fedezi fel a mindennapokban az evangélium hatalmát Jim Hohnberger nagyszerű könyvének segítségével. A szerző ebben az írásában általa megtanult alapelvek és esettanulmányok - különböző emberek tapasztalatai - segítségével gyakorlati tervet nyújt arra vonatkozóan, hogyan lehet életünkön javítani.

Menekülés Istenhez Jim Hohnberger
Menekülés Istenhez

1 990 FtElfogyott

Menekülés Istenhez

Eredeti ár: 2 490 Ft20% Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Jim Hohnberger

Menekülés Istenhez

Hiteles történet egy családról akik engedelmeskedtek Isten hangjának

Olvasók Háza

Ma hajszában, izgalomban, stresszben zajlik mindenki élete. Ez a tény alapvetően megváltoztatta, sokak számára szinte lehetetlenné tette az élő kapcsolat fenntartását Istennel. Az Egyesült Államokban élő szerző életében - aki a világ legelfoglaltabb és legmakacsabb emberének nevezi magát - mégis valóra vált a látszólag lehetetlen. Tapasztalatból beszéli el, hogyan vezetett útja a pusztán elméleti vallásosságtól a naponkénti szeretetközösségre Istennel.

Mi az ökumenizmus? Vankó Zsuzsa
Mi az ökumenizmus?

150 FtElfogyott

Mi az ökumenizmus?

Eredeti ár: 250 Ft40% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Mi az ökumenizmus?

BIK Könyvkiadó

Szervezeti vagy eszmei egység? Mi az ökumenikus mozgalom célja, és mi Istené?

Te is járhatsz a vízen Thomas A. Davis
Te is járhatsz a vízen

250 FtElfogyott

Te is járhatsz a vízen

Ár: 250 Ft

Elfogyott
Thomas A. Davis

Te is járhatsz a vízen

BIK Könyvkiadó

Hogyan győzhetjük le megromlott természetünket, velünk született rossz hajlamainkat, szokásainkat, ha Isten törvénye szerint szeretnénk élni? A kanadai igehirdető a gyakorlati keresztény élet problémáinak megoldására keresi a választ.

BIK Könyvkiadó