Újdonságok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Újdonságok

Nézet:
   Kis séfek nagy kalandja Dankóné Reisinger Magdolna
Kis séfek nagy kalandja

3 990 FtKosárba

   Kis séfek nagy kalandja

Eredeti ár: 4 790 Ft17% Ár: 3 990 Ft

Kosárba
Dankóné Reisinger Magdolna

Kis séfek nagy kalandja

Fedezd fel a vegán ízek birodalmát!

Gingko Kiadó

Főzni jó, főzni menő, főzni minden életkorban kaland! Tarts velünk, légy most Te a séf a konyhában! Ismerkedj meg a vegán alapanyagokkal, ragadj fakanalat, és némi szülői-nagyszülői segítséggel készíts finomabbnál finomabb fogásokat az egész család számára.

  A nagy küzdelem 2024/2.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

A nagy küzdelem 2024/2.

BIK Könyvkiadó

Az ó- és újszövetségi egyház története, sőt az egész földi történelem, valamint egyéni hitharcunk megértésének kulcsa a „nagy küzdelem”-szemlélet. Szó szerint csak egy helyen található a nagy küzdelem kifejezés a Szentírásban, tartalmilag azonban mindenütt jelen van ez a szemlélet a Bibliában, erre a küzdelemre irányítja a figyelmünket az isteni kinyilatkoztatás véges-végig.
Negyedévi tanulmányaink összegző képet vázolnak fel e nagy küzdelemről a földi történelem kezdetétől annak lezárulásáig. Arra fordítjuk a figyelmet minden egyes korszakot illetően, hogy milyen célért, milyen módszerekkel küzd az ellenség, miként próbálja keresztezni és meghiúsítani Isten megváltási tervét, valamint miképpen küzd Jézus Krisztus – csakis erkölcsi lényével megegyező módon és eszközökkel – az emberek megmentéséért, a megváltási terv végső győzelméért.

  Alapvető emberi kérdéseink - bibliai válaszok

Ár: 3 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Alapvető emberi kérdéseink - bibliai válaszok

Biblikus rendszeres teológia

Spalding Alapítvány

Kiknek ajánlott ez a könyv? Mindazoknak, akik átfogó képet szeretnének nyerni a Biblia eszmei tartalmáról. Előzetes teológiai képzettség és a Bibliában való jártasság nélkül is érthető a szöveg. Bármely keresztény felekezethez tartozó, sőt más vallású vagy világnézetű olvasó is kézbe veheti e kötetet.

  Természetes gyógymódok enciklopédiája

Ár: 7 500 Ft

Kosárba
Dr. Agatha Thrash

Természetes gyógymódok enciklopédiája

A természet gyógyító ereje

Vajdaságért Alapítvány

Dr. Agatha Thrash egész életét annak szentelte, hogy az egészség gyakorlati és természetes megközelítése révén javítsa az emberek jólétét. A korbonctan szakértőjeként dr. Thrash számos könyvet írt a faszén, a vízgyógyászat és egyéb házi, illetve természetes gyógymódok jótékony hatásairól.
A Természetes gyógymódok enciklopédiája terjedelmes kötete rengeteg információt tartalmaz, amelyek Dr. Thrash többi könyvén, valamint saját és munkatársai többéves klinikai tapasztalatain alapulnak. A könyv hat fejezetre tagolódik: állapotok és betegségek, otthoni vészhelyzetek, természetes gyógymódok, gyógynövénykészítmények, táplálkozási információk és a kiegészítő információk.

  A gondolkodás elvesztett művészete

Eredeti ár: 5 400 Ft17% Ár: 4 500 Ft

Kosárba
Dr. Neil Nedley

A gondolkodás elvesztett művészete

Hogyan javíthatjuk érzelmi intelligenciánkat, és hogyan juthatunk szellemi teljesítőképességünk csúcsára?

BIK Könyvkiadó

Forradalmi könyv, amely segít világosan gondolkodni, erősíteni az emberi kapcsolatokat, javítani hangulatunkat, s amelynek segítségével hosszabb és boldogabb életet élhetünk.
második kiadás

  Zsoltárok könyve 2024/1.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Zsoltárok könyve 2024/1.

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévi tanulmányban nem egyes zsoltárokat fogunk közelebbről megismerni, tanulmányozni, hanem tárgykörök szerint haladva több zsoltárból is részleteket emelünk ki az egyes témákhoz kapcsolódóan.
Miben áll a zsoltárok jellegzetessége és különleges értéke? Miért érzünk a szívünkhöz annyira közelállónak sok-sok zsoltár igét? Miért lapozzuk fel gyakran a zsoltárokat, amikor lelki békére és reménységre vágyunk?

 A legnagyobb kincs Szép Ernő
A legnagyobb kincs

2 500 FtKosárba

 A legnagyobb kincs

Eredeti ár: 3 000 Ft17% Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Szép Ernő

A legnagyobb kincs

BIK Kiadó

A Szép Ernő írása nyomán 6-12 éves gyermekek részére született kiadvány számukra is érthető módon, egy kisfiú története alapján járja körül a kérdést: Mi a legnagyobb kincs? Szeretettel ajánljuk minden családnak, ahol hasonló korú gyermekek vannak, de azoknak is, akik gyermekekkel foglalkoznak. Szép Ernő művét Vankó Zsuzsa dolgozta át és látta el rávezető kérdésekkel, magyarázatokkal.

 Az ima hatalma Ellen G. White
Az ima hatalma

2 500 FtKosárba

 Az ima hatalma

Eredeti ár: 3 000 Ft17% Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az ima hatalma

BIK Kiadó

A könyv 80 fejezeten keresztül tárja elénk a szerző legszebb gondolatait az imádság hatalmáról. Lépésről lépésre segít egyre jobban megismerni, megérteni és megélni a mindenható Isten és a szükségben lévő ember kapcsolatában rejlő átalakító, életet formáló hatalmat.

 Egyszerű és tápláló Dankóné Reisinger Magdolna
Egyszerű és tápláló

1 490 FtKosárba

 Egyszerű és tápláló

Ár: 1 490 Ft

Kosárba
Dankóné Reisinger Magdolna

Egyszerű és tápláló

Kenyérre kenhető vegán ételek salátákkal

Magánkiadás

A 75 receptet tartalmazó könyv fontos lehet azok számára, akik vegetáriánus, vegán életmódot szeretnének folytatni, mivel az egyik legnehezebb kérdésre ad választ: mit kenjünk a kenyerünkre? A 12 fejezetes könyvben nemcsak kencék, pástétomok receptje szerepel, hanem kenyerek és pékáruk, valamint saláták receptjei is megosztásra kerülnek. Így, ha valamely okból nem is tudunk főzni, vagy munkahelyre, iskolába csomagolnánk egészséges szendvicseket, a könyv nagy segítségünkre lehet.

 Gondűző mesék Mézes Judit
Gondűző mesék

2 950 FtKosárba

 Gondűző mesék

Ár: 2 950 Ft

Kosárba
Mézes Judit

Gondűző mesék

Katica Könyv Műhely

A Gondűző mesék az élet hétköznapi gondjain segítik át kis hallgatóikat és olvasóikat.
A Stresszoldó mesék sorozat harmadik kötete.

 Isten csodálatos tanyája Ira Gish - Harry Christman
Isten csodálatos tanyája

1 950 FtKosárba

 Isten csodálatos tanyája

Ár: 1 950 Ft

Kosárba
Ira Gish - Harry Christman

Isten csodálatos tanyája

A Madison College története

Hetedik Kiadó

Milyen legyen az a tanoda, amely a Szentírás tanításain nyugszik? Létezik-e a mennyben – és ha igen, megismerhető-e a tervrajz, amely tiszta vonalakban adja tudtunkra, hogyan gondolta el a Menny Krisztus rektorságát, a test szerinti bölcsesség hajszolása helyett az üdvösség ismeretét, a megtisztító és megszentelő kegyelem munkáját téve meg a tantervek vezérlő eszméjének?

 Testvérünk lett Jean Zurcher
Testvérünk lett

4 500 FtKosárba

 Testvérünk lett

Ár: 4 500 Ft

Kosárba
Jean Zurcher

Testvérünk lett

Az adventista krisztológia százötven éve

Hetedik Kiadó

„Nem színleg jött el emberi természetben.” Vagy el tudjuk gondolni, hogy a Testet Öltött tréfát űzött, komédiázott az emberrel: úgy tett, mintha, holott nem?
„Ha nem a mi emberi természetünkben jött volna el, nem segíthetne nekünk.” Dereng-e, hogy azzal, hogy angyalok szeplőtlen testébe öltöztetik, a bátyánkká lett Üdvözítőtől idegenítenek el?
Tényleg annyira lényeges ez? – teszik fel a kérdést sokan.
Csakhogy ez a Hitető kérdése, aki a „csakugyan?”-jaival előbb kételyt és zavart kelt, majd lassanként elmossa a határokat, hogy legvégül azzal szerelje le a maradék ellenállást, hogy „végtére is nem mindegy?”

 A kapitány Joseph Bates - James White
A kapitány

4 500 FtKosárba

 A kapitány

Eredeti ár: 5 400 Ft17% Ár: 4 500 Ft

Kosárba
Joseph Bates - James White

A kapitány

Joseph Bates élete

BIK Könyvkiadó

Joseph Bates ha­jós­ka­pi­tány élet­tör­té­ne­te igazi ku­ri­ó­­zum, egy kü­lön­le­ges em­ber életének rend­kí­vü­li eseményekkel tar­­kí­tott, re­gé­nyes his­tó­ri­á­ja, amely azon­ban épp olyan va­ló­­sá­gos, mint bár­me­lyi­künk éle­te – még ha a mi­énk nem is bő­vel­ke­dik olyan ka­lan­dok­ban, mint az övé, egy do­log­ban még­is meg­egye­ző: szá­munk­ra is adott a le­he­tő­ség, hogy kilátástalannak tűnő kö­rül­mé­nyek kö­zött is meg­ta­lál­has­suk a jó irányt, amerre éle­tünk hajóját kormányozhatjuk.
Bates ka­pi­tány iz­gal­mas fel­fe­de­ző­út­ra hív­ja az Ol­va­sót: csat­la­koz­zunk hoz­zá, in­dul­junk el ve­le együtt a nagy uta­zás­ra, hogy ve­le együtt ér­hes­sünk cél­ba – egy va­ló­ban nyu­godt, bé­kés és biz­ton­sá­gos ki­kö­tő­be.
Halálának 150. évfordulóján Joseph Batesre em­lé­kez­ve ajánljuk a viszontagságai­ról, útkereséséről szó­ló, korabeli illuszt­­rációkkal gazdagított könyvet.

 A kései eső visszatérése

Ár: 4 950 Ft

Kosárba
Ron Duffield

A kései eső visszatérése

Kétféle reménység, kétféle egyház: Hetednapi adventista perspektívák, 1844−1891

Hetedik Kiadó

A hetednapi adventista egyház történetének legvitatottabb időszaka az 1888-as minneapolisi generál konferencia és az a köré szerveződő eseményekhez kapcsolódik. Értelmezések feszülnek egymásnak arról, hogy mit – és mit nem – foglalt magában az ekkor és az azt követő években elhangzó üzenet, amit Ellen G. White hol „rendkívül értékes üzenet”-nek, hol „az igazság drágakövei”-nek nevezett.

 A végidők titkai Mark A. Finley
A végidők titkai

2 900 FtKosárba

 A végidők titkai

Ár: 2 900 Ft

Kosárba
Mark A. Finley

A végidők titkai

Az ősi bibliai próféciák reménnyel teli üzenete megoldást keresőknek

Advent Kiadó

   Terrorista fenyegetések, iskolai lövöldözés, pusztító tornádók, folyton pengeélen táncoló gazdaság, növekvő nukleáris fenyegetettség Iránban, Észak-Koreában, háborús helyzet a szomszéd országban stb. – mindez bárkit megrémiszt és bizonytalanná tesz a jövőt illetően, hacsak nem kerülsz abba a helyzetbe, hogy betekinthess a színfalak mögé, hogy megértsd a történések mögötti történetet.
   A könyv válaszokat kínál azokra a kérdésekre, amelyekkel egyre zavarosabb világunk szembenéz. Mégpedig pozitív válaszokat. A szerző elmagyarázza, mit mond a Biblia arról, ami a világban ténylegesen történik, és értelmezése megnyugtat – mert bibliai. Megelégít, mert bizalmat ébreszt benned a jövőre nézve.

 Az Ember és az Igazság Vankó Zsuzsa
Az Ember és az Igazság

800 FtKosárba

 Az Ember és az Igazság

Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az Ember és az Igazság

Jézus perének tükrében

Spalding Alapítvány

Második, átdolgozott kiadás.

Az igazságos és az igazságtalan gondolkodásmód szembeállításáról szól ez a könyv, egy nevezetes per, Jézus pere kapcsán. Saját igazságtalanságainkkal szembesülünk e per tükrében. Fájdalmas a szem­benézés, de késztetést adhat az igazság szorgalmas, szenvedélyes keresésére, és kívánatos céllá teheti számunkra az  igaz emberré válást. 

 Fele igaz, fele mese Karsay Jolán
Fele igaz, fele mese

800 FtKosárba

 Fele igaz, fele mese

Ár: 800 Ft

Kosárba
Karsay Jolán

Fele igaz, fele mese

Oltalom Alapítvány

Az állatok világát sokan megcsodálják, de versben kevesen  írnak róla. A soproni Karsay Jolán sok verseskötete után most a gyermekekhez fordul, vízi és szárazföldi történetek elevenednek meg tolla nyomán. Kilenc bájos esetet olvashattok itt, gyerekek. Ti döntsétek el majd azután, hogy a fele mese, fele igazságból melyik fele mese, és melyik igazság!

 Karantén-evangélium Hommer Attila
Karantén-evangélium

1 000 FtKosárba

 Karantén-evangélium

Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Hommer Attila

Karantén-evangélium

Oltalom Alapítvány

Ha volt is némi előszele, azért mégis váratlanul rontott ránk 2020 tavaszán a világjárvány. Tudjuk, hogy nemcsak egészségügyi kérdéseket kavart fel, de gazdaságiakat, társadalmiakat éppúgy, szinte az egész világ működése vált problémává. Mit tehet az egyes ember egy egész világnyi kényszerzubbonyban?

Aki ezeket a leveleket írta, tapogatózva, mégis határozottan keresi a kitörési pontokat, a felívelési lehetőségeket, melyek megtalálásáért mindannyiunknak személyesen kell megküzdenünk. E kis könyv a negyedévre karanténba zárt ország időszakában született levelek gyűjteményével  - bibliai igék és a magyar költészet vezérfonalát kézben tartva - ehhez lehet jó segítség a kezünkben.


Reisinger János

 Mi lesz velünk... - velünk és a világgal?

Ár: 100 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Mi lesz velünk... - velünk és a világgal?

BIK Kiadó

Napjaink történései alapján könnyen megállapítható, hogy világunk tele van emberileg megoldhatatlan problémákkal. Mi jelenthet mégis ebben a helyzetben valódi megoldást? Erre a kérdésre ad választ ez a rövid írás.

 Most tiéd a konyha! Dankóné Reisinger Magdolna
Most tiéd a konyha!

3 500 FtKosárba

 Most tiéd a konyha!

Ár: 3 500 Ft

Kosárba
Dankóné Reisinger Magdolna

Most tiéd a konyha!

Vegetáriánus, vegán szakácskönyv belevaló fiataloknak

Magánkiadás

120 oldalon 40 receptet, ugyanannyi egész oldalas ételfotót, tippet, tanácsot tartalmaz.
Azoknak a fiataloknak íródott, akik szeretnek otthon, a konyhában ügyködni, együtt lenni és enni a családdal, ezzel is erősítve bennük a család, összetartozás erejét. 
Mindenki megtalálhatja és elkészítheti e könyv alapján kedvenc ételét. A különböző nehézségi fokú receptek mellett sok hasznos tanáccsal látja el a szerző fiatal olvasóit.

 Természet és lelkivilág törvénye

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Emilian Niculescu

Természet és lelkivilág törvénye

Oltalom Alapítvány

Isaac Newton, mint hűséges keresztény beismerte, hogy az emberi tudomány törekvése hasonlít a tengerparton játszó kisgyermekéhez: "...olyan vagyok, mint a tengerparton játszó gyermek, aki játék közben imitt-amott egy, a szokottnál laposabb kavicsot, vagy szebb kagylót talál, míg az igaszág nagy óceánja egészében felfedezetlenül terül el tekintetem előtt.

A mértékletességi misszió fejlődése az adventmozgalomban

Ár: 590 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

A mértékletességi misszió fejlődése az adventmozgalomban

Pilis-Vet Életmód Bt.

A mértékletességi misszió az adventmozgalom fontos eleme, és múltjának értő vizsgálata izgalmas, lebilincselő, tanulságos és előrevivő. Segít megbecsülni, értékelni a jelent, hiszen megláttatja velünk, mennyi fáradozás, küzdelem, kudarc és tapasztalat árán rendelkezhetünk a mai értékes ismeretanyaggal.

A nagy küzdelem Ellen G. White
A nagy küzdelem

1 500 FtKosárba

A nagy küzdelem

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A nagy küzdelem

A kereszténység történetében tükröződő egyetemes konfliktus

Advent Kiadó és Editura

Mérete: 170 x 130 mm, színes kivitel, kartonált

A megváltás történetének egyik legfontosabb időszaka isteni szemszögből, Jeruzsálem '70-ben történt elpusztításától az új Jeruzsálemig. Ezt a könyvet a világ szinte valamennyi nyelvére lefordították. Az 1888-as első megjelenése óta pedig számolatlan példányban lelt gazdára, miközben szemernyit sem veszített népszerűségéből és aktualitásából.
Mi a titka? A titka profetikus erejében van. Bár az emberi történelem eseményeit veszi sorra fejezetről fejezetre, a történésekre bibliai szemmel tekint. Fellebbenti a világot takaró fátylat, hogy lássuk, a történelem nem pusztán emberi cselekmények sorozata, hanem Isten ténykedése értünk, mindenkiért: Isten „hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson” (2Pét 3,9). A könyv különleges képet mutat a világ teremtő Istenéről, aki a színfalak mögött küzd az emberért, hogy aki csak lehet, végül elnyerje az üdvösség koronáját.

A népszerűtlen Messiás Prancz Zoltán
A népszerűtlen Messiás

1 500 FtKosárba

A népszerűtlen Messiás

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

A népszerűtlen Messiás

Karácsonytól húsvétig

BIK Könyvkiadó

Ki volt Jézus valójában? Miért volt népszerűtlen a földi szolgálata idején? Népszerűtlensége az érdemtelenségéből fakadt, vagy ellenkezőleg: ha a mélyére nézünk, éppen hogy hitelesítette a küldetését? Egyáltalán indokolt-e, hogy múlt időben beszéljünk Jézusról, vagy nagyon is jelen időben kell szólnunk róla?

A Szabadító jövetele II. kötet

Ár: 2 400 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A Szabadító jövetele II. kötet

Messiási ígéretek a Bibliában

Spalding Alapítvány

A Szabadító jövetele című könyv I. és II. kötete az ószövetségi messiási próféciák tartalmát törekszik mélységeiben feltárni, egybevetve azokat az újszövetségi hivatkozásokkal, amelyek rámutatnak beteljesedésükre. Rendkívül tömörek a messiási próféciák. Különleges, sokatmondó kifejezéseket tartalmaznak. Nyelvi szempontból is remekműveknek tekinthetők. Ami pedig a tartalmukat illeti, a legfontosabbról szólnak: az isteni Szabadító személyéről, a megváltás történelmi művének döntő eseményeiről. Minderről úgy, hogy tele vannak szépséges, vigasztaló, bátorító ígéretekkel.

A szabadság törvénye Vankó Zsuzsa
A szabadság törvénye

150 FtKosárba

A szabadság törvénye

Eredeti ár: 200 Ft25% Ár: 150 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A szabadság törvénye

BIK Könyvkiadó

Különös ez a szókapcsolat: "a szabadság törvénye". Sokan úgy érzik, hogy a törvény és a szabadság egymással ellentétes fogalmak. Úgy vélik, a törvény legalábbis korlátozza a szabadságot. A Biblia egyik újszövetésgi iratának szerzője, Jakab apostol mégis a "szabadság törvényének" mondja a Tízparancsolatot.

Akár vallásos valaki, akár nem, érdemes "belenéznie" ebbe a törvénybe, ez az írás erre hív. A mottóként idézett ige biztat erre, mert azt mondja, hogy aki ezt megteszi, a "szabadság tökéletes törvényének" fogja találni a tízparancsolatot, továbbá azt is mondja, hogy "boldogok" lesznek azok, akik e törvény szerint "cselekszenek".

A vigasztalásról Reisinger János
A vigasztalásról

1 000 FtKosárba

A vigasztalásról

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

A vigasztalásról

Oltalom Alapítvány

Vigasztalan világban, de nem vigasztalhatatlan emberek között élünk, akik persze maguk is vigasztalódást keresnek az élet számtalan területén. A vigasztalás kárpótlás a szeretet hiányáért. A kihűlt világ részleges felfűtése. Nem árnyék, még kevésbé pótlék. A szeretet egyéb megnyilvánulási formái, mint a szánalom, az együttérzés, a segítőkészség, a bátorítás, a hála stb. között tetteinkhez erőt adó kincse, azt beragyogó szépsége. Öröm annak, aki kapja, boldogság annak, aki adja, adhatja.

A Vigasztaló eljövetele LeRoy Edwin Froom
A Vigasztaló eljövetele

1 600 FtKosárba

A Vigasztaló eljövetele

Ár: 1 600 Ft

Kosárba
LeRoy Edwin Froom

A Vigasztaló eljövetele

Advent Kiadó

Van-e félreértettebb és félremagyarázottabb kérdés, mint a Szentléleknek a jelenléte és tevékenysége? Le Roy Edwin Froom ezzel a kötettel olyan művet ad a kezünkbe, amely a legapróbb részletekig kitér a Szentírás minden utalására, amely a Szentlélekkel kapcsolatos. Istennek történő odaszánásra és szívbéli átadásra hív, amelyhez a Szentlélek Isten ismerete és bennünk lakozása elengedhetetlen. Művét a hit és az alázat jellemzi.

Adni - a semmiből Reisinger János
Adni - a semmiből

1 000 FtKosárba

Adni - a semmiből

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Adni - a semmiből

Oltalom Alapítvány

Adni lehet a fölöslegből, a szükségletből, de lehet adni a semmiből is. Mit is jelent ez? Azt az állapotot, melyben semmi nem áll rendelkezésünkre abból, ami tőlünk kérnek, viszont megvan éber figyelmünk, együttérző szívünk és segíteni akaró szándékunk. Nem csüggeszt el, hogy nem tudunk adni – ha nem tudunk is, nagyon akarunk, és gondolkodásunk rááll a másik szükségletére. Ahhoz fordulunk, aki mindig Van, és az ember rendelkezésére áll, hiszen Ő tette meg minden létezés alaptörvényének az adást, mások szolgálatát. 

Áldott kezek Dr. Ben Carson és Cecil Murphey
Áldott kezek

1 500 FtKosárba

Áldott kezek

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Dr. Ben Carson és Cecil Murphey

Áldott kezek

Advent Kiadó

Az Áldott kezek című könyv dr. Ben Carson élettörténetét mutatja be. Megismerhetjük, hogy a tanulni nem szerető, problémás Benjámint miként segítette a megszülető istenhit és az áldozatos édesanyai törődés világhírű gyermeksebésszé.

Az "örökkévaló jó hír"

Eredeti ár: 200 Ft25% Ár: 150 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az "örökkévaló jó hír"

Bibliaiskolák Közössége

Érdemes ízlelgetni ezt a sajátos szókapcsolatot., gondolkodni arról, hogy mit is jelent. Olyan jó hírről van szó, amely minden korban, minden létezőnek jó hír. Igencsak sokfélék az emberi problémák, kívánságok és szükségletek, továbbá folyvást változnak is, koronként és egyénenként. Mire vonatkozhat, mit tartalmazhat egy kortalan, "egyetemes" jó hír? Írásunk erre keresi a választ.

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

Eredeti ár: 2 500 Ft20% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

BIK Könyvkiadó

Az alapvető biblia tanítások kátéja kérdések és feleletek formájában ismerteti a legfontosabb bibliai tanításokat. A válaszok bibliai igék megjelöléséből és magyarázó megjegyzésekből állnak. A kérdésekre választ adó igék nagy részét kiírva, kiemelten találjuk a kiadványban.

Az apostolok története Ellen G. White
Az apostolok története

2 500 FtKosárba

Az apostolok története

Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az apostolok története

Advent Kiadó

A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között évezredek óta tart, könyvünk e kozmikus méretű történelemnek csupán egy rövid szakaszával foglalkozik: A könyv a kereszténység születésének körülményeit írja le.Krisztus beváltva ígéretét, mennybe menetele után elküldte a Szentlelket, s Ő tanítványokká tette Jézus követőit. A mai bűnterhes világban Krisztus követőinek az a feladata, hogy hirdessék az örömhírt minden embernek, miszerint van a bűn fogságából szabadulás.

Az Eleki Életmódközpont szakácskönyve

Ár: 4 500 Ft

Kosárba

Az Eleki Életmódközpont szakácskönyve

Tisztán növényi alapú receptekkel és táplálkozási tanácsokkal

Vajdaságért Alapítvány

Több mint 250 növényi alapú recepttel, táplálkozási tanácsokkal, és számos fotóval illusztrálva.
Ez a könyv alkalmas arra, hogy már meglévő betegségek esetén is gyakorlati segítséget nyújtson a növényi alapú étrend megvalósításában. Legfőbb erőssége, hogy sokak által kipróbált módszereket és recepteket mutat be, közérthető formában.
A szakácskönyv bemutató videója a YouTube-on.

Az evangélium az Ószövetségben 2023/03.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Az evangélium az Ószövetségben 2023/03.

A messiási próféciák tanúságtétele

BIK Könyvkiadó

A Krisztus megváltó művéről szóló evangélium többféleképpen benne foglaltatik az Ószövetségben: tömör igei kijelentések formájában is (pld. Ezék 36,26–27), az áldozati rendszer által is – amely képiesen, szemléletesen mutatta be a Megváltót mint helyettes áldozatot, valamint közbenjáró papot és főpapot –, a harmadik módot pedig, ahogyan Isten a megváltás jó híréről szólt, a messiási próféciák jelentették. Mostani bibliatanulmányaink az evangélium ószövetségi közlésének erről a harmadik módjáról szólnak.

Az úrvacsora teológiája

Eredeti ár: 650 Ft23% Ár: 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az úrvacsora teológiája

BIK Kiadó

Az úrvacsora eszmei tartalmáról, tanításáról és gyakorlatáról szól az a két cikk, amit ez a kis kiadvány magában foglal. Az első írás a keresztény felekezetek eltérő úrvacsora-értelmezéséről és gyakorlatáról is szót ejt.

Az utolsó napok eseményei Ellen G. White
Az utolsó napok eseményei

1 700 FtKosárba

Az utolsó napok eseményei

Ár: 1 700 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az utolsó napok eseményei

Advent Kiadó

Az utolsó napok eseményei című könyvet kézbe véve, az olvasó megismerkedhet Ellen G. White írásaiból, a földi történelem záróeseményeit tárgyaló legjelentősebb szemelvényeivel.

Biblia (RBE) Károli Gáspár (ford.)
Biblia (RBE)

1 600 FtKosárba

Biblia (RBE)

Eredeti ár: 2 000 Ft20% Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Károli Gáspár (ford.)

Biblia (RBE)

Román Biblia Egyesület

A teljes Szentírást Károli Gáspár fordította le először magyar nyelvre, s Vizsolyban nyomtatták ki 1590-ben. A legnagyobb hatású magyar bibliafordítás szövegét utoljára 1908-ban javították (revideálták), ezt veheti kezébe a mai olvasó.

Mérete: 206x135 mm

Boldog otthon Ellen G. White
Boldog otthon

2 900 FtKosárba

Boldog otthon

Ár: 2 900 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Boldog otthon

Kézikönyv a stabil családépítéshez

Advent Kiadó

A „Boldog otthon” Ellen G. White, szülőknek írt értékes tanácsait tartalmazza. A családi élet minden mozzanatát érintve ad választ a kérdések sokaságára, amelyek manapság oly sok gondot okoznak a gondterhelt és gyakran aggódó édesanyáknak és édesapáknak.

 

Boldogságra vágyunk Kárpáti Petronella
Boldogságra vágyunk

1 900 FtKosárba

Boldogságra vágyunk

Ár: 1 900 Ft

Kosárba
Kárpáti Petronella

Boldogságra vágyunk

Advent Kiadó

"Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban." Példabeszédek könyve 16:20

Aligha van nagyobb vágya az embernek, mint boldogan élni. Hogy is lehetne másképp, hiszen Alkotónk ültette belénk ezt a vágyat. Eredeti terve szerint az ember örökké élhetett volna, töretlen boldogságban. De elfordult Istenétől. Ettől a pillanattól kezdve a boldogság is elvesztette eredeti tisztaságát, és ma néha nem több az élet elérhetetlen kék madaránál.

Ellen G. White étkezési tanácsai szerkesztette: Tóth Gábor
Ellen G. White étkezési tanácsai

790 FtKosárba

Ellen G. White étkezési tanácsai

Ár: 790 Ft

Kosárba
szerkesztette: Tóth Gábor

Ellen G. White étkezési tanácsai

Összefoglaló tanulmány az Étrendi és táplálkozási tanácsok című kötet alapján

Pilis-Vet Életmód Bt.

Ellen G. White étkezésről szóló sorai az olyan írások közé tartoznak, amelyek nem avulnak el az idő előrehaladtával, hanem egyre aktuálisabbá válnak. Életművének fontos részei az egészségreformmal kapcsolatos tanácsok, amelyek százezrek életét befolyásolták jó irányba. Nemcsak a jelenre vonatkozó útmutatásokat olvashatunk tőle, hanem a jövő tendenciáiról, jelenségeiről is írt. Az életmód megújítására bátorító írásai egyszerre nevelnek, gyógyítanak és prófétálnak az egészségről - szemünk előtt teljesednek a több mint száz évvel ezelőtt papírra vetett szavak.

Élni - miből? Reisinger János
Élni - miből?

1 000 FtKosárba

Élni - miből?

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Élni - miből?

Oltalom Alapítvány

Miből élünk? - A legtöbben erre azt válaszolják: pénzből. Mások a "csak egészség legyen" jelszavát hangoztatják. Ez a rövid tanulmány sorra veszi a legfontosabb válaszokat az "Élni-miből?" kérdésére, és arra a végkövetkeztetésre jut, hogy minden ember kegyelemből él, még akkor is, ha nincsen ennek egészen tudatában, vagy nem ismeri el.

Ha ezrek esnek is el... Susi Hasel Mundy
Ha ezrek esnek is el...

2 300 FtKosárba

Ha ezrek esnek is el...

Ár: 2 300 Ft

Kosárba
Susi Hasel Mundy

Ha ezrek esnek is el...

Fegyvertelenül, Bibliával a halál árnyékában

Advent Kiadó

Egy család tagjainak lenyűgöző története, akik bátran gyakorolták hitüket Hitler Németországában, ezáltal Isten csodás tetteinek sokaságát élték át, ahogy megmentette életüket a biztos pusztulástól.


Hogyan étkezzünk? Ellen G. White
Hogyan étkezzünk?

2 000 FtKosárba

Hogyan étkezzünk?

Eredeti ár: 2 500 Ft20% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Hogyan étkezzünk?

Oltalom Alapítvány

Évtizedekkel azelőtt, hogy a sok élettantudós az egészség és táplálkozás közötti kapcsolattal foglalkozott volna, Ellen G. White írásai világosan rámutattak az összefüggésre táplálkozásunk, valamint testi és lelki jólétünk között. 1863-tól kezdve beszédeiben és írásaiban gyakran tárgyalja az étrend és a megfelelő táplálkozás fontosságát. Tanácsai füzetekben, könyvekben, felekezeti folyóiratokban és személyes bizonyságtevésekben maradtak ránk.

Homiletika Vankó Zsuzsa
Homiletika

1 300 FtKosárba

Homiletika

Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Homiletika

Spalding Alapítvány

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola tankönyve

A kiadvány az igehirdetés elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, nem korlátozva az igehirdetés fogalmát a templomban vagy imateremben tartott prédikációra.


Isten beszéde Vankó Zsuzsa
Isten beszéde

1 200 FtKosárba

Isten beszéde

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Isten beszéde

Az Isten-keresés kulcskérdése

Spalding Alapítvány

Második, bővített kiadás

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, amennyiben létezik egyáltalán, és megérthető az ember számára Isten beszéde, ez az egyetlen reális lehetőség arra, hogy megismerjük Istent, s ezáltal az emberiség rendeltetését. Vizsgálat alá veszi a ma is élő és globális hatású világvallásokat abból a szempontból, hogy mit tanítanak az isteni kinyilatkoztatásról.

Isten küldött egy embert C. B. Haynes
Isten küldött egy embert

1 500 FtKosárba

Isten küldött egy embert

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
C. B. Haynes

Isten küldött egy embert

Advent Kiadó

Ha meg akarsz győződni arról, hogy az emberek és a nemzetek Isten kezében vannak, s az Ő akarata igazgatja a föld népeit, hogy "azoknak akik Istent szeretik minden javukra van", s akik Őt követik, sohasem lesznek a környezet vagy a körülmények tehetetlen áldozatai: hogy Isten a körülményeket is fel tudja használni mindent átfogó terve véghezvitelére, hogy olyan életet élhetsz, amely sohasem jut zsákutcába, s hogy Isten az élet fegyelmező eszközeinek egész sorát is igénybe veszi, hogy saját képmására alakítson, olyanná aki az Ő mindent uraló akaratával összhangban él - akkor olvasd el ezt a könyvet!

Jézus élete Ellen G. White
Jézus élete

3 900 FtKosárba

Jézus élete

Ár: 3 900 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Jézus élete

Advent Kiadó

A könyv, sokak szerint az egyik legszebb és legbiblikusabb betekintést nyújtja Jézus Krisztus, a Megváltó értünk végzett szol­gá­­la­tá­ba. A világ legjelentősebb lelki veze­tő­­­­jé­nek életén kalauzol végig, ám nem pusztán számba veszi az eseményeket, hanem úgy mondja el, hogy közben magunk is szinte részévé válunk a történteknek. Igazi ereje mégsem ebben rejlik. Sokkal inkább abban, ahogy ragaszkodik az eredeti leíráshoz, a Bibliához. E forrásból táplálkozva ad olyannyira mély lelki élményt, amely csak kevés Jézus életét feldolgozó könyv sajátja. Benne Jézus nem csupán történelmi személy, sokkal inkább Istenfiú, Megváltó, Isten kiábrázolódása − a szó legnemesebb értelmében.
A mű a Korszakok küzdelme sorozat harmadik kötete.

Jézusban maradni Helmut Haubeil
Jézusban maradni

1 400 FtKosárba

Jézusban maradni

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Helmut Haubeil

Jézusban maradni

Jézus Krisztus: "Maradjatok énbennem, és én tibennetek."

Advent Kiadó

Lépések a személyes ébredésért című mű után a szerző mintegy folytatásként írta meg jelen könyvét. Az őszinte keresztény nemcsak alkalmilag akar kapcsolatban lenni Jézussal, hanem folyamatosan, megszakítás nélkül. A könyv mottószövege: „Maradjatok énbennem és én is tibennetek”, Jézus egyik legszebb hasonlatából, a szőlőtőke és a szőlővesszők című tanításból való. Arra utal, amiről a könyv szól: a tőkének és a vesszőnek azonos keringésre, ugyanarra a táplálékra van szüksége, hogy lelki életben gyümölcsöző lehessen. A Tő: Jézus. Benne maradni nem egyéb, mint az örökké tartó élet feltétele.

Kalandozások Zöldségországban Dankóné Reisinger Magdolna
Kalandozások Zöldségországban

1 500 FtKosárba

Kalandozások Zöldségországban

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Dankóné Reisinger Magdolna

Kalandozások Zöldségországban

Kitti és Beni a zöldségekkel ismerkedik

Magánkiadás

Könyvünkben egy csodás képzeletbeli helyre hívunk minden Olvasót, ami nem más, mint Marci bácsi Vitamintárja. lde főhőseink, Kitti és Beni gyakran betérnek, és nemcsak vásárolnak, hanem beszélgetni, tanulni és kalandozni is szeretnek ott. Aki kinyitja a könyvet, maga is képzeletben átlépheti Marci bácsi birodalmának kapuját!

Kisversek költészete Reisinger János
Kisversek költészete

4 000 FtKosárba

Kisversek költészete

Eredeti ár: 5 000 Ft20% Ár: 4 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Kisversek költészete

Oltalom Alapítvány

Közel hétszáz verssel, elemzésekkel és illusztrációkkal, verskedvelőknek, gyermekektől a szépkorúakig.

Krisztus és az Írás Saphir Adolf
Krisztus és az Írás

1 200 FtKosárba

Krisztus és az Írás

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Saphir Adolf

Krisztus és az Írás

Spalding Alapítvány

A magyarul 1879-ben megjelent mű átdolgozott kiadása.

Mi lennék, ha JÁRMŰ lennék?

Ár: 4 650 Ft

Kosárba
Antal Judit

Mi lennék, ha JÁRMŰ lennék?

könyv és képgyűjtemény

Barbori Bt.

Ez a könyv és a hozzá tartozó képgyűjtemény számtalan ötletet ad a járművek és a közlekedés sokoldalú és tevékeny megismeréséhez. Mentálhigiénés játékok, barkácsolási ötletek, kísérletek, találós kérdések, szólások, mondókák, versek, mesék, viccek gazdag gyűjteménye támogatja a pedagógust a téma izgalmas és színvonalas feldolgozásában.
A könyv melléklete egy 64 db-os képgyűjtemény.

Nincs többé halál! Gustav Tobler
Nincs többé halál!

2 500 FtKosárba

Nincs többé halál!

Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Gustav Tobler

Nincs többé halál!

Advent Kiadó

Mi történik valójában velünk, amikor elszáll belőlünk a élet ereje, lehelete? Hová megyünk - ha megyünk - a halál bekövetkezése után? "Visszajárnak-e", a halottak, hogy közöljenek velünk titkokat? Vagy más és más megjelenési formában, de egy örök körforgás szerint jelen vagyunk az élet folytonosságában? És hol vagyunk jelen: ezen a földön, vagy a beláthatatlan kozmoszban? Mit mondott a halálról Isten az Ószövetség lapjain? Mit mondott Jézus és az Újszövetség szent emberei?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Nincs többé halál! című kötet.

Pátriárkák és próféták Ellen G. White
Pátriárkák és próféták

4 000 FtKosárba

Pátriárkák és próféták

Ár: 4 000 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Pátriárkák és próféták

Advent Kiadó

Jóval több mint egy évszázad óta emberek milliói olvasták a Pátriárkák és próféták című hatalmas művet. Olyan könyv ez, amely elkalauzol minket az ószövetségi őstörténet világától a pátriárkák korán át Izrael kiválasztásáig, letelepedéséig és államiságának első párszáz idejéig, Dávid király uralkodásának végéig. Egészen páratlan mű ez, amely a jelzett korszakokat átöleli, miközben minden olvasója előtt tisztán feltetszik, hogy ezek nélkül az ismeretek nélkül az Újszövetséget sem tudnánk megérteni.

Remény a nehéz időkben

Ár: 800 Ft

Kosárba
Mark Finley

Remény a nehéz időkben

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged..."

Advent Kiadó

Világunk sokkal törékenyebb, mint gondolnánk. A koronavírus-járvány élesen elénk tárta, hogy bizonyos eseményeket alig tudunk kontrollálni (néha sehogy). Rossz érzés szembesülni azzal, hogy olyan világban vagyunk kénytelenek élni, amelyben akár egészen apró dolgok (mint egy vírus) az egész jövőnket egyik napról a másikra átírhatják vagy az életünkre törhetnek. 

Szorongató kérdésünk: Mit hoz a holnap?

Eredeti ár: 300 Ft33% Ár: 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Szorongató kérdésünk: Mit hoz a holnap?

BIK Kiadó

Ennek az írásnak az a célja, hogy olyan prognózist ismertessen meg az olvasóval az előttünk álló jövőt illetően, amely csak kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert sokak számára. Két okból is különleges ez a jövőkép. Elsősorban azért, mert nem napjainkban vagy a közelmúltban született és foglaltatott írásba, hanem csaknem 2000 évvel ezelőtt. Továbbá - a legtöbb mai prognózistól eltérően - nem csupán sokkoló jelenségeket és riasztó kilátásokat tár elénk, hanem a súlyos nehézségeket követő katarzisról is szól.

Tanyák népe Nagy Edit
Tanyák népe

1 300 FtKosárba

Tanyák népe

Eredeti ár: 1 600 Ft19% Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Nagy Edit

Tanyák népe

Oltalom Alapítvány

"Milyen is a tanyák népe, hogyan viselkedik a délkelet-alföldi világ Szeged-Hódmezővásárhely-Szegvár kirajzolta területének embere? Mi maradt meg a régi világból, és hogyan rontott ebbe az utóbbi néhány évtized egyéneket, családokat, faluközösségeket egyaránt szétziláló fergetege? Miként keverte össze az értékrendeket, forgatta fel az emberi kapcsolatokat?

Titkok megfejtése Jacyues Doukhan
Titkok megfejtése

1 800 FtKosárba

Titkok megfejtése

Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Jacyues Doukhan

Titkok megfejtése

A múlt, jelen és jövő a Biblia híres iratának, Dániel könyvének jövendöléseiben

Advent Kiadó

Nincs Dániel könyvéhez fogható könyv a Biblia hatalmas iratgyűjteményén belül az evangéliumokat kivéve, amely hasonlóan szenvedélyes érdeklődést váltott volna ki az évszázadok során az írástudók, művészek és tudósok körében. Nem csoda, hiszen ez az irat soha addig nem látott tág perspektívát nyit az emberiség legnagyobb létkérdéseinek.

Vegetáriánus táplálkozás Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash
Vegetáriánus táplálkozás

2 200 FtKosárba

Vegetáriánus táplálkozás

Eredeti ár: 3 000 Ft27% Ár: 2 200 Ft

Kosárba
Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash

Vegetáriánus táplálkozás

Miért érdemes vegetáriánusnak lenni? - Növényi alapú étrend az orvos szemével

BIK Könyvkiadó

„A Vegetáriánus táplálkozás a leginspirálóbb könyv, amely a vegetarianizmusról megjelent. Az orvos házaspár kötete nem sorolható a manapság oly felkapott, öngyógyítást népszerűsítő kiadványok közé, mivel olvasmányos, közérthető, felnőttszámba veszi olvasóit, megjelöli a forrásokat, és nagyképűség nélkül fordítja le a tudósok nyelvét a laikusok számára. Részletekbe menően tárgyalja az alapvető tápanyagokat, így az érdeklődő könnyen megértheti a táplálkozás alapelveit.

Vidéki élet Ellen G. White
Vidéki élet

500 FtKosárba

Vidéki élet

Eredeti ár: 650 Ft23% Ár: 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Vidéki élet

Összeállítás Ellen G. White írásaiból

BIK Könyvkiadó

Első alkalommal 1946-ban került kiadásra ez az idézetgyűjtemény, amely Ellen Gould White írásai alapján ad tanácsokat és útmutatást lakóhelyünk kiválasztásával kapcsolatban. Milyen szempontok alapján válasszuk meg otthonunkat? Hogyan gondolkodjunk a városi létformát illetően? Milyen előnyei vannak a vidéki életnek?

A Júdás - rejtély Reisinger János
A Júdás - rejtély

1 200 FtElfogyott

A Júdás - rejtély

Eredeti ár: 1 500 Ft20% Ár: 1 200 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Júdás - rejtély

Oltalom Alapítvány

Jézus tanítványának a sorsa számos kérdést vet föl. Például: Miért és hogyan lett a tanítványból áruló? Mikor és minek a hatására fordult szembe először Jézussal? Ha a Mester kezdettől fogva tudott Júdás szándékáról, miért nem leplezte le őt?... Ezekre a kérdésekre keres választ a könyv, a bibliai kijelentések fényében. Ezáltal nemcsak Biblia-ismeretet nyújt, hanem útmutatást is ad a napjainkban előkerült és nemrég közzétett Júdás evangéliumával kapcsolatos kérdésekben.

A nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White
A nagy Orvos lábnyomán

2 500 FtElfogyott

A nagy Orvos lábnyomán

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

A nagy Orvos lábnyomán

Editura Viata Si Sanatate

Ez a könyv, amely az olvasó rendelkezésére áll, függetlenül attól, hogy szakavatott vagy sem, számos olyan gyakorlati információt tartalmaz, amely az életről, az egészség megőrzésének szabályairól, illetve a különböző betegségek megelőzéséről vagy gyógyításáról szól. Egy másik, jobb életmódot mutat be, amely bár a beteg világ árnyékában bontakozik ki, beragyogják Isten szeretetének és az örök gyógyulásnak a sugarai. Gyakorlatilag Isten üzenete ez a szomjazó, beteg világ számára.

És Veled ki törődik? Antal Judit
És Veled ki törődik?

3 600 FtElfogyott

És Veled ki törődik?

Ár: 3 600 Ft

Elfogyott
Antal Judit

És Veled ki törődik?

A pedagógus lelki egészsége

Barbori Bt.

"A könyvben a pedagógusi és a mentálhigiénés szaktanácsadói tapasztalataimat osztom meg az olvasókkal. Gondolataimat sok idézettel, verssel, viccel, tanulságos történettel, humorral és elgondolkodtató saját élményekkel fűszereztem meg." (Antal Judit)

Immunkalauz Tóth Gábor
Immunkalauz

2 490 FtElfogyott

Immunkalauz

Ár: 2 490 Ft

Elfogyott
Tóth Gábor

Immunkalauz

Táplálkozás és immunvédelem

Pilis-Vet Életmód Bt.

Az immunrendszer ma a legaktuálisabb témakör, és Bio Gabi rendhagyó módon tálalja. Szó esik mikrobiomról, pre- és probiotikus étkezésről, antioxidánsokról, vitaminokról és nyomelemekről, szuperélelmiszerekről, gyógynövényekről, huminanyagokról, méhészeti termékekről, gyógygombákról és számtalan újonnan felfedezett fitonutriensről.

ITT és MOST Antal Judit
ITT és MOST

3 600 FtElfogyott

ITT és MOST

Ár: 3 600 Ft

Elfogyott
Antal Judit

ITT és MOST

Mentálhigiéné az óvodában

Barbori Bt.

A könyv a szerző 20 éves, mentálhigiénés óvodai szaktanácsadói tapasztalatait mutatja be.
Fő témái: az óvodáskorú gyermek lelki egészsége, az érzelmek, a problémák és konfliktusok kezelése, a hatékony kommunikáció, az egyéni és a csoportfejlesztés összehangolása, az óvoda és a család kapcsolata, a kollektíva működése, az óvodai dolgozó lelki egészsége stb.

Mi lennék, ha ÁLLAT lennék?

Ár: 4 650 Ft

Elfogyott
Antal Judit

Mi lennék, ha ÁLLAT lennék?

könyv és képgyűjtemény

Barbori Bt.

A Mi lennék ha... sorozat ebben a részében 64 állaté a főszerep. A könyv tartalmazza az állatok élményszerű, érdekességekkel tűzdelt ismertetőjét, ötleteket, illetve játékleírásokat. A könyvben bemutatott módszerek az óvodások és az általános iskolások körében egyaránt jól alkalmazhatóak.

Mi lennék, ha GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG lennék,

Ár: 4 650 Ft

Elfogyott
Antal Judit

Mi lennék, ha GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG lennék,

könyv és képgyűjtemény

Barbori Bt.

Ez a könyv számtalan ötletet ad a gyümölcsök és a zöldségek sokoldalú és tevékeny megismeréséhez, valamint az egészségtudatos táplálkozáshoz. Mentálhigiénés játékok, barkácsolási ötletek, kísérletek, találós kérdések, szólások, mondókák, versek, mesék, viccek, dalok gazdag gyűjteménye támogatja a pedagógust a téma izgalmas és színvonalas feldolgozásában.
A könyv melléklete egy 64 db-os képgyűjtemény.

Mi lennék, ha VÍZ-ből lennék?

Ár: 4 650 Ft

Elfogyott
Antal Judit

Mi lennék, ha VÍZ-ből lennék?

könyv és képgyűjtemény

Barbori Bt.

"Minden óvodapedagógus számára ajánlom ezt a könyvet és a hozzátartozó képgyűjteményt, aki a gyermekeket környezet- és egészségtudatos magatartásra akarja nevelni, ugyanakkor izgalmas, változatos, jó hangulatú, cselekvésbe ágyazott „vizes” napokat szeretne szervezni." (Juhász Katalin, a tatabányai Turul Óvoda vezetője)
A könyv melléklete egy 64 db-os képgyűjtemény.

BIK Könyvkiadó